maturitní otázky, seminárky a referáty


Marketing a management

1. Bankovnictví
2. Finance
3. Hospodářská politika
4. Majetek podniku
5. Marketing
6. Náklady a výnosy
7. Podnikové finance
8. Podvojné účetnictví
9. Poptávka
10. Hospodářská politika státu, trh
11. Organizování
12. Marketing, marketingové strategie, typy marketingu
13. Marketingové řízení (plánování, realizace, kontrola)
14. Propagace (2009)
15. Produkt (2009)
16. Cena (2010)
17. Profil manažera (2010)
18. Manažerské činnosti - rozhodování (2014)

Referáty

Odkazy