maturitní otázky, seminárky a referáty


Zkušenosti ze studia


Studujete VŠ a chcete pomoci ostatním? Pošlete své zkušenosti ze studia na adresu petr@vostry.cz a odměna vás nemine!
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, autor Klára Dostálová

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, autor autor neznámý

FSV UK – Institut komunik. studií a žurnalistiky, autor Markéta Bartošová

UJEP, Fakulta pedagogická, autor Helena Hanušová

UK, Fakulta filozofická, autor Jana Dančáková

UK, Fakulta matematicko-fyzikální, autor Jan Kočvara

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, autor Martina Pešlová

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, autor Michal Horáček

UP, Fakulta přírodovědecká, autor Miroslav Kuře

Vysoká škola ekonomická, Praha, autor Lukáš Resl

Vysoká škola ekonomická, Praha 2003, autor Andrea Jandová

ZČU, Fakulta aplikovaných věd, autor Autor neznámý

ZČU, Fakulta elektrotechnická, autor Ivo Dušek

ZČU, Fakulta humanitních studií, autor Magda Leichtová

ZČU, Fakulta strojní, autor Jiří Pravda