maturitní otázky, seminárky a referáty


Ekonomie

1. Podnik a podnikání
2. Právní formy podnikání
3. Obchodní společnosti
4. Zásobování
5. Investiční činnost
6. Personální činnost
7. Motivace a odměňování
8. Odbytové činnosti
9. Marketingový mix
10. Financování podniku
11. Ochrana zboží
12. Ekonomie a ekonomika, vymezení pojmů
13. Konkurence a hospodářská soutěž
14. Hospodářský proces
15. Akcie
16. Družstva
17. Úloha státu v tržní ekonomice
18. Směnky (2008)
19. Živnostenské podnikání (2008)
20. Peníze (2010)

Referáty

Odkazy