maturitní otázky, seminárky a referáty


Marketing a management - Produkt (2009)

Autor: autor neznámý

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Marketing – představuje integrovaný komplex funkcí, který umožňuje efektivně řešit problémy spojené s podnikáním na trhu.

Marketingový mix - je souhrn všech nástrojů, které vyjadřují vztah k podniku, k jeho okolí.

            - je nazýván 4P:  1) produkt

                            2) price (cena)

                            3) place (distribuce)     

                            4) promotion (propagace)  

 

Produkt – cokoli, co lze na trhu nabídnout, co získá pozornost, co slouží ke spotřebě, co může uspokojit přání nebo potřeby (jedná se nejvíce 

                 o hmotné statky, ale i o služby)

 

2 chápání výrobku

1) výrobek není nakupován jen pro základní funkci

a) charakteristiky funkční  - hmotné výrobky: nižší spotřeba energie, ekologie, rychlost, výkon

                                                             - služby: bezplatný odvoz     

b) charakteristiky spojené s image – značka a design

 

Struktura výrobku