maturitní otázky, seminárky a referáty


Biologie

1. Houby (Fungi)
2. Druhoústí (Deuterostomia)
3. Obecné vlastnosti organismů
4. Viry a prokaryotní organismy
5. Eukaryotická buňka
6. Růst a rozmnožování buněk
7. Obecná charakteristika stavby rostlinných organismů
8. Výživa a funkce rostlin
9. Vývoj a charakteristika nižších rostlin
10. Vývoj a charakteristika vyšších rostlin výtrusných
11. Vývoj a charakteristika nahosemenných rostlin
12. Vývoj a charakteristika krytosemenných rostlin
13. Jednobuněční živočichové
14. Živočišné tkáně; charak. a vývoj jednoduchých mnohob. živ.
15. Vývoj a charakteristika měkkýšů, kroužkovců a členovců
16. Vývoj a charakteristické znaky ptáků a savců
17. Obecná charakteristika hub a lišejníků
18. Přírodovědné představy o původu a vývoji člověka
19. Stavba a funkce orgánů krevního oběhu, tělní tekutiny
20. Stavba a funkce trávicí soustavy
21. Stavba a funkce dýchací a vylučovací soustavy
22. Stavba a funkce opěrné a pohybové soustavy
23. Stavba a funkce nervové soustavy
24. Hormonální regulace lidského organismu
25. Stavba a funkce smyslových orgánů člověka
26. Stavba a činnost rozmnožovací soustavy, genetika člověka
27. Molekulární základy dědičnosti
28. Genetika organismů
29. Kontinuita života
30. Ekologie
31. Člověk a prostředí - antropolekologie
32. Molekulární základy dědičnosti a proměnlivosti organismů *
33. Anatomie a fyziologie v bodech *
34. Prvojaderní - viry, bakterie, prochlorofyta*
35. Buňka - základní prvek organizace živých soustav*
36. Oběhový systém*
37. Trávicí soustava
38. Hormonální soustava*
39. Rozmnožovací (pohlavní) soustava*
40. Spustava opěrná a pohybová*
41. Blanatí druhoústí živočichové*
42. Protostomia - prvoústí*
43. Prvoústí živočichové*
44. Přírodní a kulturněhistorické předpoklady ČR
45. Rostlinné orgány
46. Triblastica
47. Prvoci
48. Prvoci - Žabernatky
49. Opora těla organismů

Referáty

1. Hormonální soustava *
2. Dějiny biologie
3. Teorie vzniku mnohobuněčnosti
4. Bolest

Odkazy