maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Budhismus

Autor: Lucie Voráčková

BUDHISMUS (Čína,Indie)

-Budha byl proti autoritám a tradicím

-nábožensko-filozofický systém,vytvořil ho Siddhárta Gautáma v 5.stol. př.n.l. v severovýchodní Indii

          --opustil život v přepychu a žil asketickým životem,uvědomil si,že oba extrémy jsou špatné,týdny meditoval,došel k osvícení(nirvána) a stal se osvíceným(Buddha)

          --při meditaci přišel na myšlenku tzv.čtyř ušlechtilých pravd(poznání svého nitra)

                            1. celý život obsahuje strast(buddhistické učení má pomoci      lidem ji pochopit a překonat)

                            2.příčinou strasti je touha po životě,radostech a penězích

                            3.odstranit tuto touhu znamená odstranit také strast

                               4.jedinou cestou k odstranění této touhy je střední cesta mezi asketismem a rozkošnictvím(dosáhne se  toho sledováním osmidílné stezky=správné chápání 4 vznešených pravd,správný záměr vedoucí k lásce,správná řeč,správné chování,správné žití,správné soustředění na meditaci….)

 

-sansára=koloběh převtělování,který se děje podle zákona kramy(odplata,osud),je vnímána negativně,cílem je dostat se ze šandáry (smrt=vysvobození)

-átman=trvalá duše-JÁ (an-átman=na já)

-vihára=centrum zbožnosti-klášter

-mantra-prozpěvují se,nejznámější óm mani padmé bum

-guru=duchovní rádce

-meditace=prostředek k docílení nirvány

-nirvána=nejsvobodnější stav blaženosti a povznesení,=úplné oproštění od pozemského života

 

Formy buddhismu:

         Théravádový(hl.V Asie…Srí Lanka-v Myanmaru,thajsko,JV Asie)

                   =cesta starších

                   - a učí, že Buddha byl obyčejná lidská bytost, která dosáhla osvícení

                   -založeno na spisech-pálijský kánon=TIPITAKA(tři koše)

                            Vinajapitaka-zabývá se sanghou

  Suttapitaka-skládá se z různých rozprav,jak je přednesl Buddha

                            Abbidhammapitaka-rozbor Buddhova učení

                           

                   -mniši a mnišky=bhikšuové a bhikšuní

                  

        

Mahájánový(hl. S Asie…Japonsko,Korea,Mongolsko,Čína,Tibet,Nepál)

                   =velký vůz

                   -S.G.-nadpřirozená bytost,božský duch v lidské podobě

                   -k probuzení pomáhají bódhisattvové(lidé ,kteří už dosáhli osvícení)

                   -cesta k osvícení=mantry,kánony,štípání dříví,nošení vody

-sangha=společenství mnichů,mnišek,kteří pomáhají dosáhnout probuzení(=stoupenci Buddhy,symbol-lotosový květ)

-nejranější písma sepsána v sanskrtu(indický jazyk)

         -vimalakírtisútra

         -Tibetská kniha mrtvých

3 klenoty buddhismu-   BUDDHA

                                      DHRAMA=vesmírný zákon-buddhovo učení

                                      Sangha=patero předpisů

2 směry-     HINAJÁN(malá cesta)

                   Mahajána(velká cesta)

2 základní formy meditace-    samatha(osvobozuje a rozvíjí mysl)

                                               Vipassana(poskytne vhled do pravd)

Svátky-      VÉSÁKH-narození,osvícení,skon Buddhy

                   UPÓSATHA

 

Zenový buddhismus(Japonsko)

-člověk musí proniknout za slova,má-li pochopit bytí

-meditují nad hádankami=KÓAN

 

BUDDHISMUS

Náboženství vychází ze života a učení Buddhy. Nebyl bůh, ale skutečný duchovní rádce, proto ho jeho stoupenci nevnímají jako ostatní věřící své bohy. Buddha, rodným jménem Siddhártha Gautama, žil v 5. nebo 6. st. př. n. l. Narodil se v zámožné indické rodině, předurčen k vedení svého národa a životu v přepychu. Vzdal se bohatství, aby mohl žít zbožně a dosáhnout osvícení a tím osvobození z cyklu smrti a znovuzrození. Učil své bližní, jak také dosáhnout osvícení.

Poutní místa

Buddhisté putují na poutní místa jsou spojena s Buddhovým životem, např.: místo jeho zrození v Lumbiní v Nepálu, místo jeho osvícení Bódhgaja, Váránsí, kde poprvé kázal a Kusinára, kde umřel. Po celém buddhistickém světě existuje mnoho dalších lokálních poutních míst.

Svátky

Svátky také souvisejí s Buddhovým životem, např.: den Vaišákhí – jeho narození. V různých zemích se slaví svátky související s cykly zemědělského roku, nebo svátek období dešťů ásálha.

Motlitby a rituály

Rituálem je recitace 3 klenotů a pěti zásad. Modlitby nepředstavují prosbu jako v jiných náboženstvích, ale snahu o spojení myšlenek s dobrými silami. Mahájánští buddhisté se modlí k bódhisattvům, používají k tomu modlitební kolo nebo modlitební zvon.