maturitní otázky, seminárky a referáty


Účetnictví

1. Právní úprava účetnictví v ČR
2. Rozvaha jako soupis majetku účetní jednotky
3. Rozpis rozvahy do účtů, účet a soustava účtů
4. Odpisy majetku
5. Účtování o pořízení
6. Směnky
7. Dlouhodobý majetek podniku (2008)
8. Výrobní činnost podniku (2008)
9. Náklady, kalkulace a tvorba cen (2008)
10. Odbyt, distribuční cesty (2009)

Referáty

Odkazy