maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Struktura trhů a jejich efektivnost

Autor: Petr Čech

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Struktura trhu
Pro strukturu trhu jsou podstatné podmínky :
1) počet firem = monopolní, konkurenční trh
2) velikost firmy
3) povaha výrobku
4) podmínky vstupu a výstupu do odvětví

Dokonalá konkurence
(n - firem, přibližně stejné výrobky, volný vstup)
Působí zde mnoho firem prakticky stejných, žádná nepřevládá, nemá na trhu významný podíl. Žádná výrazně neovlivňuje cenu. Výrobek je stejnorodý - spotřebiteli je jedno od které firmy ho získá. Vlastnosti jsou stejné. Vstup do odvětví je volný, je tedy snadný. Cena se vytváří působením nabídky a poptávky v odvětví. Firma je tzv. příjemcem ceny. Konkurence má snahu stlačovat čistý ekonomický zisk (až na nulu) - cena je na úrovni nákladů příležitosti. Přesto tyto ceny poskytují přebytek spotřebitele i výrobce.

Čistý (úplný) monopol
Jediná firma dodává na trh celou produkci odvětví. Produkt je jedinečný. Vstup do odvětví je velmi nesnadný. Není zde žádná konkurence. Monopolní firma ovlivňuje cenu, ale bere v úvahu poptávkovou křivku. Monopolní cena je vysoká, ale ne nejvyšší možná. Cena monopolní firmy je vyšší než náklady příležitosti, obsahuje v sobě čistý ekonomický zisk.

Oligopol
(malý počet firem, některá má významný podíl na trhu)
Výrobek je buď stejnorodý nebo diferencovaný (př. stejnorodý - sádra, diferencovaný - pivo). Vstup do odvětví je volný. Jsou zde určité prvky monopolu, ale i konkurence. Firmy se shodují v ceně, jsou příjemci čistého ekonomického zisku. Významná firma začne snižovat ceny ... drží nízké ceny do krachu menších firem.


Monopolistická konkurence
(větší množství malých či středních firem)
Vstup do odvětví je volný, snadný. Výrobek je diferencovaný. Vytváří se zvláštní situace na trhu, výrobky od různých firem jsou zaměnitelné, ale při tom se vytváří relativně izolované trhy (viz značky automobilů), tato tržní situace dovoluje zvýšit cenu i nad náklady příležitosti a dosahovat někdy čistý ekonomický zisk (lidé zůstávají věrní značce a za tu platí). Zisk není nikdy příliš velký a je zde konkurence.

Efektivnost trhu
1. přenos informací
2. funkce stimulu podnikání
3. funkce rozdělování důchodů

Pokud tyto funkce trh neplní, tak funguje neefektivně.

Protitrastové (protimonopolní) zákony
Aby trhy efektivně fungovaly vydávají vlády protimonopolní (protitrastové) zákony (na ochranu spotřebitele)
Tyto zákony zakazují :
1) omezování obchodu na určitém území dohodami, oznámení může vznést jak státní orgán tak soukromá osoba
2) zakazují majetkové slučování firem (zákaz koupě akcií konkurenční firmy)
slučování je :
 a) horizontální slučování (2 nebo více firem se stejným výrobkem)
 b) vertikální slučování (výrobce a dodavatel)
 c) konglomerátní slučování (slučování čehokoliv, nelze postihnout)
 d) personální slučování (jeden člověk nesmí být ve správních radách více společností)
3) cenové zvýhodňování určitého okruhu zákazníků - cenová diskriminace