maturitní otázky, seminárky a referáty


Ekonomie - Peníze (2010)

Autor: Lenka Kužvartová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

PENÍZE (oběživo) = prostředek směny

- definice: peníze jsou zvláštní druh liquidního (splatného, manipulativího) aktiva (vlastnictví), které plní funkce prostředku směny, míry hodnot (poměřitel hodnot) a uchovatele hodnot.

peníze - mince

- papírové peníze - bankovky (kryty zlatem)

- státovky (nekryty zlatem, stát je vydává pro svou potřebu)

historie: - Slované jako platidlo používali pazourky, plátěné šátky (plátno - - platiti)

- obilí, sůl – podléhá zkáze

- drahé kovy (trvanlivé, skladné, relativně dělitelné, trvalá hodnota) – nejprve celozlaté, celostříbrné peníze, později pouze částečně z drahých kovů (na váhu – libra, drachma)

- papírové peníze – první zmínka ze 14. století – Čína (píše o nich Marco Polo)

- v 19. stol. v Evropě

ZLATÝ STANDARD – stát může vydat pouze tolik bankovek, kolik jich může pokrýt zlatem

= období do 30. let 20. století (do hospodářské krize)

- potom ještě v mezinárodním obdchodu (konec v 70. letech 20. stol.)

NEVIDITELNÉ PENÍZE (depozitní, žirové, virtuální) – peníze na účtech

- ochranné znaky českých bankovek: vodotisk, platinový proužek, hodnota pro slepce v pravém rohu, kód bankovky, soutisk ČR

 

 

CENNÉ PAPÍRY = liquidní aktivum (obchodovatelný majetek)

- cenný papír je vyjádřením vztahu mezi tím, kdo jej vydal a tím, kdo jej vlastní

typy:

a) DLUHOPIS (obligace) – může ho vydat město, stát, banka ….

- vystavitel musí mít povolení od ministerstva financí

- účelem je rychlý zisk peněz

- může na něm být úrok

- musí na něm být uvedena nominální hodnota, úrok a datum

b) AKCIE = výnosný cenný papír

- emitentem akcie pouze akciová společnost

- vlastník akcie má nárok na podíl zisku společnosti - dividenda

- vlastník má hlasovací právo na valné hromadě

- akcionář má nárok na podíl z likvidačního zůstatku

- na každé akcii nominální hodnota (součet všech nominálních hodnot se rovná základnímu jmění společnosti)

- typy: kmenová – bez omezení vtom, komu se prodají

prioritní – omezené (výše dividendy – právo na valné hromadě)

zaměstananecká – přednostně se prodávají za městnancům

c) PODÍLOVÝ LIST - dlouhodobý

- vydáván podílovým fondem

- podílový fond se získanými penězi obchoduje na burze (riziko)

- jeho majitel má právo podílet se na zisku fondu – vypláceny tzv. podíly

- jeho majitel má právo na část likvidačního zůstatku, má také právo účastnit se valné hromady, nesmí hlasovat, nemá také právo rozhodovat o tom, kam se bude investovat, má právo na přednostní nákup nově emitovaných podílových listů

otevřené podílové fondy = fond si musí podílové listy odkoupit od majitele

 

d) ŠEK – neúročený cenný papír

- zájemce o něj musí mít účet u určité banky

šeková knížka

šekovatel = majitel účtu a ten, kdo vystavuje šek

- na šeku: slovo „šek“, nominální hodnota (číslem, slovy, měna), jméno šekovníka, bezpodmínečný příkaz zaplatit, místo placení, datum a místo vystavení šeku, podpis šekovatele

 

e) SMĚNKA – nejoperativnější, může ji vystavit kdokoli

- může, ale nemusí být úrokovaná

- může být vlastní nebo na třetí osobu

- musí na ní být uvedeno slovo „směnka“, bezpodmínečný příkaz k úhradě, nominální hodnota (slovem, číslem, měna), datum a místo zaplacení, jméno a podpis vystavovatele, datum a místo vystavení, komu bude proplacena