maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Evropské výtvarné umění, kultura, architektura a hudba v 19.

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

-         rozvoj školství Þ většina lidí gramotná - snaha vytlačit ze škol vliv církve

 

UMĚLECKÉ SMĚRY 19. STOL.:

-         1. pol. 19. stol: romantismus  - charakteristika:

o       důraz na cit, obdiv k venkovu a prostému lidu

o       pohled do minulosti, příklon k víře

o       důraz na národní hnutí, rozpor snu a skutečnosti

§       literatura – viz čestina

§       hudba

-         využití prvků lidových písní a tanců, sběratelé lid. písní, snaha zachytit dojmy zvuky z přírody

-         v opeře pohádkové, dobrodružné a historické náměty

-         představitelé:

o       Fryderik Chopin, Franz Schubert, Franz Liszt, Carl Maria von Weber

o       Richard WagnerTristan a Izolda, Bludný Holanďan atd.

§       architektura

-         napodobování dřívějších směrů: např. gotika, renesance, baroko = historismus

-         nedotkl se církevních staveb -> úprava hradů a zámků + přestavby

-         zakládány parky přírodně krajinného rázu tzv. anglické => např. Stromovka, Klamovka

o       2 styly:

·      anglická novogotika

o     střílny ve věžičkách, zubaté cimbuří, kolem sídla opevnění

o     budova anglického parlamentu v Londýně

·      francouzská novogotika

o     válcovité věže, hradby, strmost

o     Bouzov, zámek Sychrov

·      1844 - 1929 dokončena stavba chrámu sv. Víta (Josef Mocker)

§       malířství

-         důraz na citovou a barvenou stránku

-         náměty z minulosti a v přírodě

·      Eugéne Delacroix, Honoré Daumier

·      Antonín Mánes - profesor malířství na AVU: KŘIVOKLÁT

·      Josef Mánes (syn): HROBNÍK, ORLOJ

-         biedermeier (z něm. bieder = bodrý; posměšné označení pro německého maloměšťáka) = protiklad romantismu -> pokračování empíru:

o       typické pro měšťanstvo, láska k vlasti, odevzdanost do boží vůle

§        Magdalena Dobromila RettigováDOMÁCÍ KUCHAŘKA

-         2. pol. 19. století: realismus

o       úsilí zachytit skutečnost pravdivě , bez idealizace

§       architektura - vychází z tzv. historizujících slohů: novorománský, novogotický, novorenesanční sloh

-         nové stavební materiály (sklo, železno) -> kovové konstrukce mostů nádraží, výstavních paláců, tržnic, budov parlamentů, divadel, muzeí

§       literatura - realistický obraz doby, kritika společenských nedostatků a mezilidských vztahů => forma kritického realismu + vznik tzv. společenského románu

-         viz čeština (Balzac, Flaubert, Zola, Dickens, London, Twain, Gogol, Tolstoj, Dostojevskij)

§       hudba - Richard Wagner, Giuseppe Verdi (Rigoletto, Traviata, Aida, Nabucco), Giacomo Puccini (Tosca, Manon Lescaut, Bohéma), Petr Iljič Čajkovskij (balety Louskáček, Labutí jezero; opery Piková dáma, Evžen Oněgin; symfonie Patetická, koncert b moll)  Johann Strauss, George Bizet (Carmen)

-         moderní umělecké směry: impresionismus

o       především ve výtvarném umění – podstata zachytit ne skutečnost, ale dojem, který skutečnost vyvolala – jméno podle obrazu Moneta Impression

o       Claude Monet, Auguste Renoir, Camille Pissaro

§       literatura: Verlaine

-         naturalismus – důraz na biologickou stránku člověka pudy, podmíněnost (prostředím, genetikou) -> vychází z realismu – Émile Zola

-         symbolismus = vyjádření pomocí náznaků, konkrétní vyjádření přenecháno vědě

-         dekadence = zalíbení ve smutku, skepsi, nudě – Verlaine, Malarmé, Wilde

-         secese = odloučení (L’art nouveau)

o       poslední univerzální sloh (ve všech oblastech)

§       architektura

-         nové materiály, rostlinné motivy (vavřínové, lipové větvičky,  kaštanové listy)

·      vstupy do starého pařížského metra, chrám sv. Rodiny v Braceloně (Gaudí)

§       sochařství - pomníky, rostlinné vzory

§       malířství - ornamentika, vlnící se křivky, přírodní motivy = listy, květy

·      rakouský malíř Gustav Klimt

·      Alfons Mucha -> plakátová tvorba, žil v Paříži:

o     Slovanská Epopej = soubor obrazů z historie Slovanů

·      Luděk Marold - Bitva u Lipan

§       hudba - kabarety, šantány

§       literatura - Otokar Březina + avantgarda 20. století

-         expresionismus

o       zachycen vnitřní prožitek

§       malířství

-         důraz na psychické momenty: Oskar KokoschkaPOHLED NA KARLŮV MOST

§       hudba - dramatický projev, pocit hluboké tragiky a zkázy

-         futurismus = směr obrácený do budoucna, zakladatel Marinetti -> 1909 Manifest futurismu

-         kubismus - jednoduché geometrické tvary, mnohopohledovost

§       malířství

·       španělský malíř Pablo Picasso = 1. projev kubismu - obraz Avignonské ženy -> pak návrat k tradičním námětům, + vliv surrealismu

§       architektura – potlačena výzdoba -> krásu ukazuje stavba sama

·      Josef Gočár – dům U černé matky boží
Josef Chochol - domy pod Vyšehradem