maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Umělecké směry na konci 19.století - česká literární moderna

Autor: Jiří Pravda

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

prokletí básníci
- skupina francouzských básníků, kteří nebyli pochopeni společností a za své dílo byli odsuzováni
- byli zakladateli nové poezie


Charles Bauderlaire
- přestože patří do období realismu zahajuje nové francouzské básnictví
- autor hledá harmonii mezi skutečným světem a ideálem
- velmi často využívá cynismu
- velmi často mluví otevřeně o věcech o kterých se nemluví

- Květy zla
- Malé básně v próze


Paul Verlaine
- je představitelem symbolismu
- putoval po Evropě s Rimbaudem a za jeho zranění (postřelení) byl vězněn

- Básnické umění
    - báseň
- Saturnské básně
- Galantní slavnosti
- Romance beze slov
- Moudrost


Jean Arthur Rimbaud
- básnické dílo vzniklo mezi 15 a 19 rokem
- své verše nikdy sám nevydal a souhrn jeho díla pod názvem Iluminace vydal Paul Verlaine (vydal ji bez jeho souhlasu)

- Iluminace
- Mé bohémství
    - báseň
- Opilý koráb
    - báseň


Oscar Wilde
- je představitelem anglické dramatické tvorby
- byl členem bohaté aristokracie
- ve svém díle projevuje nespokojenost s anglickým systémem

- Obraz Doriana Graye
    - dekadentní román
- Šťastný princ a jiné pohádky

- drama:  - Je ostrým kritikem měšťanské společnosti
- Ideální manžel
- Jak je důležité míti Filipa


Česká moderna
- 90. léta 19. století
- základním jednotícím prvkem České moderny byl negativní postoj k vládnoucí třídě a ostré útoky proti lumírovcům a proti realismu

- r. 1895 - Manifest České moderny
- Josef Svatopluk Machar
- Antonín Sova
- Otokar Březina
- František Xaver Šalda

- Česká moderna neměla jednotný umělecký program, naopak byl zde hlásán individualismus
- základním cílem bylo pronikání nových uměleckých směrů do české literatury


Josef Svatopluk Machar (1864 - 1942)
- narodil se v Kolíně a později se stal úředníkem ve Vídni, ale podílel se na Českém politickém i kulturním životě

- raná tvorba
- Confiteor (Zpovídám se)
    - 3. dílná sbírka společenské a politické lyriky
- Čtyři knihy sonetů
    - objevuje se tón zklamání a vyjádření pocitů mladé generace
- Tristium Windobona (Žalozpěvy z Vídně)
    - politická lyrika
    - inspiraci našel ovídiových žalozpěvech
- Zde by měly růže kvést
    - sbírka epických básní, ve kterých kritizuje měšťáckou společnost (neupřímnost, sobectví)
    - osudy ženy

- dílo po r. 1900:
- změna macharovy poezie (1900 - rozpad České moderny)
- Machar zdůrazňuje individualismus (myšlenky Fridricha Nietzeho)
- ztělesnění ideálu vyjímečných osobností, hledá machar v minulosti (hl. v antice)

- Svědomím věků
    - cyklus básní
- Golgota
    - básnická sbírka o zneužívání náboženství v dějinách lidstva
- V záři helénského slunce
    - opěvuje období starověkého Řecka a Říma
- Jed z Judeje
    - z cyklu Svědomím věků


Antonín Sova
- vystudoval práva
- pracoval jako úředník městské knihovny v Praze
- trpěl chorobou míchy - byl samotář a byl velmi plachý

- tématika: - únik ze světa děsných zážitků a hodnot do vysněného rodného kraje

- Květy intimních nálad
    - sbírka
- U řek
    - v této básni se objevuje tzv. lyrická krajino malba
- Z mého kraje
    - sbírka - citlivý vztah k rodnému kraji
    - určitá barevnost
- Zlomená duše
    - sbírka - rozpor mezi snem a skutečností

- symbolická poezie:
- Ještě jednou se vrátíme
- Údolí nového království
- Zpěvy domova

- prozaická díla:
- Ibův román
- Výpravy chudých
- Pankrác Budecius Kantor


Otokar Březina
- vlastním jménem Václav Jebavý
- je nejznámějším českým symbolistou
- narodil se v Počátcích na Česko-moravské vysočině
- pracoval jako učitel v Nové říši na Moravě

- Tajemné dálky
    - sbírka
- Mrtvé mládí
- Moje matka
- Svítání na západě
- Tys nešla
- Větry od pólů
    - v těchto básních hledá odpověď na nejzákladnější filozofické otázky
- Stavitelé chrámů
    - podle básníka "stavitelé chármů" jsou básníci, umělci a vůdcové
    - tito "stavitelé chrámů" vybudují lepší budoucnost
- Ruce
    - každý jedinec je spojen s vesmírem řetězem neviditelných rukou (mlhavá představa o zbratření lidstva)


Karel Hlaváček
- představitel české dekadence (skupina kolem časopisu Moderní revue)

- sbírka Pozdě k ránu
- sbírka Mstivá kantiléna (vzpurné revoltující tóny; symbol odboje - motiv gézů /z nizozemského odboje proti Španělům/)


František Xaver Šalda
- byl profesor světových literatur na filozofické fakultě univerzity Karlovy
- byl to největší kritik 19. století

- romány Loutky, Dělníci boží
- dramata Zástupové, Dítě