maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Další směry a žánry meziválečné prózy: psychologický, histor

Autor: Jiří Pravda

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Demokratický proud literatury


Karel Čapek (1890 - 1938)
- světově známý spisovatel a novinář (tvůrce tzv. sloupku) a překladatel
- narodil se v Malých Svatoňovicích a dětství strávil v Úpici
- vystudoval filozofii v Praze a měl zájem o filozofický pragmatismus (měřítko pravdy je v užitečnosti hodnotného díla, konaného s dobrým úmyslem)
- jako novinář přispíval do Národních listů, ale nejvíce do Lidových novin

- do r. 1921
- povídky Boží muka, Trapné povídky
    - jsou v nich otázky svobody člověka, smyslu života, možnosti poznání pravdy a motivy tajemství a záhad
- hra Loupežník
    - je o střetnutí výbojného mládí s opatrnictvím a pokrytectvím dospělých
    - boj o právo na lásku a výsměch měšťáckým konvencím
- překlady moderních francouzských básníků - Francouzská poezie moderní doby

- do poloviny 20. let
- projevuje se u něho dramatická a románová utopie - převratné vynálezy ohrožují člověka

- alegorická hra RUR
    - je o kritickém vztahu k přeceňování techniky a úzkost z budoucnosti lidstva - vynález umělého člověka, robota, ohrozí existenci lidstva
    - řešení konfliktu se nachází ve dvojici nejdokonalejších robotů Heleny a Primuse - v nich se probudí nová lidská vlastnost - cit a lidstvo je zachráněno
    - slovo robot - dnes světově užívané je Čapkovým novotvarem
- hra Ze života hmyzu
    - na této hře se podílel i bratr Karla Čapka, Josef Čapek - jsou zde patrné prvky expresionismu
    - je kritikou lidských chyb a nedostatků - obrazně převedené na jednání jednotlivých druhů hmyzu - výrazné typy lidí, nositelé sobectví, vládychtivosti, povrchnosti atd.
    - objevuje se tady postava tuláka, který pozoruje hmyzí hemžení a hledá smysl života
- utopický román Továrna na absolutno
    - je založen na vynálezu síly, která mění lidi - je z toho konflikt, který vrcholí válkou a ničením
- utopický román Krakatit
    - je o vynálezu nekonečně silné trhaviny, schopné zničit celý svět
    - hlavní postava - ing. Prokop - ovlivněn poznáním venkovské idyly i světa vládců a teroristů dochází k zdůrazňování každodenní drobné užitečné práce pro lidstvo - myšlenka odpovědnosti vědce
- utopické drama Věc Makropulos
    - založeno na tématu dlouhověkosti a nesmrtelnosti

- přelom 20. a 30. let
- v této době psal drobné prózy, fejetony a sloupky

- povídkové soubory Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy
    - původně byly v časopisech pro zábavu - témata mají z černé kroniky s detektivní zápletkou
    - zdánlivě neřešitelná záhada je logicky vyřešena
- cestopisné fejetony Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na sever
    - je v nich vtipnost a originalita vyjádření dojmů z cest

- 30. léta
- v tomto období vytvořil románovou noetickou trilogii (noetika - nauka o poznání)

- Hordubal
    - tragédie podkarpatského sedláka po návratu z Ameriky - odcizení ženy a román končí sebevraždou
- Povětroň
    - o neznámém muži, letci, která po havárii umírá nepoznaný
    - pokus o rekonstrukci jeho života podle vlastní fantazie jeptišky, jasnovidce a básníka - vyznívá v názorech, že mohl být kariéristou, básníkem pedantem i romantikem
- Obyčejný život
    - je autobiografií železničářského úředníka v penzi - užívá retrospektivní pohled

- konec 30. let
- ohrožení lidskosti a civilizace a z toho vyplývající nutnost sjednotit síly proti fašismu

- román Válka s mloky
    - je to satirická alegorie - fejetonní utopický román
    - je v něm obsažena kritika kapitalistické zištnosti (kapitán van Toch) - nebezpečí fašismu a rasismu, představovanému mloky (polidštění mloci - obdoba robotů - hrozba lidstvu)
- román První parta
    - román se odehrává v hornickém prostředí a je o lidské solidaritě a obětavosti při neštěstí v dole

- protifašistická a protiválečná dramata
- drama Bílá nemoc
    - je o konfliktu jedince (humanista doktor Galén) versus držitelé moci, strůjci války (vojenský diktátor Maršál a zbrojař baron Krüg)
    - proti nemoci zná lék jen doktor Galén, ale vydá ho jen s podmínkou zastavení válek (léčí jen chudé)
    - jeho ušlechtilý osobní odpor je zmařen zfanatizovaným davem - varování před rozpínavostí fašismu
- drama Matka
    - fiktivní rozhovor matky Dolores se všemi mrtvými (otcem a třemi syny) - byli odhodláni zemřít ve prospěch lidstva
    - posledního syna odmítá matka poslat do boje - po poznání krutosti nepřítele nastává zlom - matčino rozhodnutí v závěru hry - dává Tonimu do rukou pušku
    - nejen varování, ale i výzva k boji proti násilí a nelidskosti

- nedokončený román Život a dílo skladatele Foltýna
    - je v něm mozaika charakterových rysů samolibého muzikanta diletanta

- tvorba pro děti
- Dášeňka, čili Život štěněte
- Devatero pohádek


Karel Poláček (1892 - 1944)
- byl prozaikem a novinářem Lidových novin
- narodil se v Rychnově nad Kněžnou a pocházel z židovské kupecké rodiny
- ve své tvorbě projevoval zájem o malé město a život českých židů
- r. 1914 byl na frontě a za okupace zahynul v koncentračním táboře Osvětim

- vytvářel satirický obraz českého maloměšťáka v období kolem 1. světové války - maloměšťáctví ohrožuje lidstvo - není směšné, ale nebezpečné
- román Muži v ofsajdu
    - román vypráví o osudech otce a syna Habáskových - stoupenců žižkovské Viktorky a pana Načeradce, majitele obchodu a přívržence Slávie
    - je zde vykreslena psychologie a vášnivost klubových fanoušků
- román Hostinec u kamenného stolu
    - je to humoristická próza o venkovských lázních a letních hostech
    - za okupace vyšel pod jménem malíře Vlastimila Rady
- román Dům na předměstí
    - společenská kritika a satira - vypráví o majiteli činžovního domu, který praktikuje hrůzovládu jak v domě tak i ve vlastní rodině a jeho nájemnících
- románová pentalogie Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město, Vyprodáno
    - pátý díl této pentalogie je nezvěstný - je vrcholem jeho tvorby
    - vytváří obraz provinciálního města před 1. světovou válkou - Poláčkovo rodiště - maloměstský svět
    - nemá hlavního hrdinu - množství figurek
- úsměvná próza Bylo nás pět
    - toto dílo vzniklo za protektorátu a bylo vydáno až posmrtně
    - je o světě maloměsta viděného očima malých dětí - 5-ti členné klukovské party


Eduard Bass (1888 - 1946)
- byl novinářem, reportérem, prozaikem humoristou, dramatikem a kabaretiérem
- narodil se v Praze a byl velikým znalcem její historie
- byl zpěvákem, konferenciérem a textařem v literárním kabaretu Červená sedma a dále pak fejetonistou a redaktorem Lidových novin

- Klapzubova jedenáctka
    - toto dílo je určeno pro děti - vypravuje o fotbalovém mužstvu synů českého chalupníka, které se proslavilo po celém světě - touha získat svět poctivostí a důvtipem
- vrchol jeho tvorby znamená jeho román z cirkusového prostředí - Cirkus Humberto
    - ústřední postavou tohoto díla je Vašek - syn jihočeského zedníka, který jde všemi stupni výcviku v manéži
    - má velmi rychlou kariéru - ožení se s dcerou majitele cirkusu a stává se ředitelem cirkusu
- novela Lidé z maringotek
    - je to satirický dekameron. obsahující milostné příběhy a rámcovou prózu


Katolicky orientovaná linie prózy - historická


Jaroslav Durych (1886 - 1962)
- psal historickou imaginativní prózu a měl velký obdiv k baroku
- byl lékařem a publicistou

- román Bloudění
    - tento román se odehrává v období baroka, od Bílé hory po Valdštejnovu smrt
    - popisuje hrůzy třicetileté války a ospravedlňuje rekatolizaci
    - popisuje osudy českého protestanta Jiříka a španělské katoličky Anděly - kontrastnost, dramatický spád a jazyková dokonalost
- tři povídky Rekviem (tzv. "menší valdštejnská trilogie")


Ruralisté
- oslavují venkov a přírodu - idylický vztah k půdě a mýtizace selství


Josef Knap (1900 - 1973)
- tento spisovatel formuloval umělecký program ruralistů

- selský román Réva na zdi
    - v tomto románu se objevuje motiv lásky
- román Muži a hory
    - děj tohoto románu se odehrává ve slovenských horách a vypráví o životě domorodých pastevců
- román Puszta
    - román z Podkarpatské Rusi osídlené českými hospodáři
- román Cizinec
    - je to tragický příběh hospodáře ztroskotance


František Křelina (1903 - 1976)
- byl básníkem a prozaikem - v 50. letech byl politickým vězněm a po propuštění a rehabilitaci dělníkem

- román Hubená léta
    - popisuje hospodářskou krizi v Podještědí - bída, mravní rozvrat a překonání obětí láskou a zbožností
    - návrat dvojice Josefa a Boženy Holajových k půdě - dědictví
- volná trilogie Hlas v poušti, Puklý chrám, Bábel
    - děj se také odehrává v Podještědí - kontrast čistého venkova a zkaženého města


Psychologická próza
- v této oblasti je patrný vliv Sigmunda Freuda - zaměření na nitro člověka, osudovou orientaci a patologické jevy


Jaroslav Havlíček (1896 - 1943)
- projevoval zájem o postavy rozvrácené patologickými vlastnostmi a osudem - degenerace měšťácké společnosti

- román Petrolejové lampy
    - odehrává se v prostředí úpadku - je to příběh ženy, která přes hmotné zajištění a dobrou povahu nenachází štěstí v manželství
- román Neviditelný
    - je to psychologický rozbor příslušníka horních vrstev společnosti
    - kariéra chudého člověka - cesta k moci a majetku - děsivé scény halucinačního šílenství strýce z bohaté rodiny Hajnů - představa neviditelnosti
- román Helimadoe
    - název tohoto románu je sestaven z počátečních písmen jmen pěti stárnoucích dcer podivínského venkovského lékaře - postavou vypravěče je pacient


Egon Hostovský (1908 - 1973)
- většinu života strávil v diplomatických službách a v dvojím exilu - za 2. světové války a po roce 1948
- ve svém dílu projevoval zájem o lidi věčně pronásledované a o náměty ze židovského prostředí

- román Případ profesora Körnera
    - vypráví o gymnazijním profesoru, který prožívá hlubokou vnitřní krizi - nevěra manželky a domněnky o vlastní smrtelné chorobě - vkrádá se pocit odcizení, ztráta jistot a zoufalství

- námět z emigrace
- Listy z vyhnanství
    - projevuje touhu po domově a popisuje vztah ke svému novému domovu
- román Cizinec hledá byt
    - o pocitu vyhnance v USA

- v druhém exilu napsal např. román Nezvěstný
    - vypráví o událostech v r. 1948 v Praze


Jarmila Glazarová (1901 - 1977)

- románová prvotina Roky v kruhu
    - jedná se o autobiografickou prózu - vzpomínky na vlastní harmonické manželství
    - děj se odehrává v prostředí slezského městečka
- psychologický román Vlčí jáma
    - v tomto románu je naopak obraz tyranie v manželství stárnoucí lakomé a egoistické Kláry a mladšího muže Roberta proti dojímavému a tragickému příběhu osiřelé citlivé dívky Jany a jejího citového vztahu k otčímovi
- román Advent
    - jedná se o baladickou prózu z 30. let, odehrávající se v prostředí Beskyd
    - pojednává o tragickém příběhu svobodné matky Františky a jejího syna Metuda - ponižující postavení na statku bohatého vdovce, sedláka Podešvy a děvečky Roziny
- publicistická kniha Chudá přadlena
    - popisuje život beskydských žen


Václav Řezáč (1901 - 1956)
- je autorem psychologických románů za okupace a socialistickorealistických prót po válce

- prvotina - román Větrná setba
    - vykazuje autobiografické rysy - vstup do války, morálního rozvratu a bídy - touha po lepším životě
- román Slepá ulička
    - děj se odehrává v období krize - kontrast vypočítavého továrníka a osudu proletáře
- román Černé světlo
    - hlavní postava vypravěče je mravně narušený člověk s pocitem méněcennosti - působí zlo
- román Svědek
    - hlavní postava starce, poznamenaného méněcenností rozpoutává v lidech temné vášně
    - vítězící dobro ztělesňují mladí lidě
- román Rozhraní
    - pojednává o vnitřním morálním zrání středoškolského učitele Austa, začínajícího spisovatele

- všechny tři psychologické romány vznikly z okupace


Božena Benešová (1873 - 1936)
- ve svém díle vytvářela obraz maloměsta a jeho nudný život
- hlavními hrdiny jsou mravní soudci maloměsta, nebo mladé dívky, bránící se životnímu stereotypu

- povídkový soubor Rouhači a oblouznění
- psychologická novela Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová
    - je to symbolistická próza o vnitřním světě a citové výchově mladých proti pokryteckému světu dospělých
- románová trilogie Úder, Podzemní plameny, Tragická duha
    - vytváří obraz společenského prostředí a vlivu války na životy lidí


Anna Marie Tilschová (1873 - 1957)
- tvořila realistickou, až naturalistickou a psychologickou prózu

- romány a románové cykly o rozpadávajícím se světě měšťáckých tradic - Fany, Stará rodina, Synové, Dědicové
    - romány z prostředí umělců, vědců a lékařů - psychologická věrohodnost
- román Vykoupení
    - vypráví o životě Antonína Slavíčka - konflikt tvůrčí osobnosti a konvenční společnosti
- román Alma mater
    - děj se odehrává v univerzitním prostředím
- román Orlí hnízdo
    - popisuje osudy rodiny Mánesů
- sociální románová kronika Haldy
    - popisuje válečné hornické Ostravsko - dokumentární svědectví