maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Venkov v české realistické próze a dramatu

Autor: Jiří Pravda

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

1) zobrazuje vesnici i s jejími nedostatky
2) často hledá řešení návratem k ideálům křesťanství

3) regionální charakter literatury
4) využívání dialektu


Karel Václav Rais
- narodil se v Lázních Bohdaneč
- byl venkovským učitelem na Česko-moravské vysočině

- Výminkáři
- Rodiče a děti
    - vztah rodičů a dětí na venkově
- Zapadlí vlastenci
    - je to román z podkrkonoší
    - pojednává o obětavé práci drobné vesnické inteligence v době národního obrození (učitelé, kněží)
- Západ
    - děj se odehrává na českomoravské vysočině a zobrazuje druhou polovinu 19. Století
- Kalibův zločin


Tereza Nováková
- narodila se v Praze, ale většinu života prožila na českomoravské vrchovině, v díle zobrazuje východní Čechy (prostředí)
- v jejím díle převažují monografické romány (román se týká jediné postavy)

- Jiří Šmatlán
    - je to o tkalci, který se snažil hledat spravedlivý život
    - vývoj od náboženského názoru k sociálně demokratickým názorům
- Na librově gruntě
    - rok 1847-1948 na venkově
- Jan Jílek
    - protože byl evangelík, musel opustit svou vlast
    - tajně se vrací, je vězněn, ale neodvolal svoje náboženství, a proto musí opět opustit svou vlast
- Drašar
- Maloměstský román
    - vypráví o Zdence Havlíčkové (dcera Havlíčka Borovského)
- Děti čistého živého
    - o skupině náboženské sekty, kteří hledají smysl života


Antal Stašek
- vl. jménem Antonín Zeman
- byl advokátem v Semilech a byl otcem Ivana Olbrachta

- Blouznivci našich hor
    - povídkový cyklus o životě lidí v podkrkonoší
    - je to o pronikání socialistických a anarchistických názorů na venkov
- V temných vírech
    - román o životě dělníků v severních Čechách a o počátcích dělnického hnutí
- O ševci Matoušovi a jeho přátelích
    - obraz podkrkonoší 40. let 19. století
    - vývoj hl. hrdiny (Matouše Štěpánka) od utopického socialismu k jiným názorům a opačně


Josef Holeček
- pochází z Vodňanska
- dostal se jako válečný dopisovatel na Balkán a na základě toho se dostal do Bulharska, bývalé Jugoslávie a zamiloval si selskou literaturu

- Sokolovič
    - junácký epos o selském odrodilci
- Naši
    - 12. dílná kronika
    - autor ji psal od roku 1888 - 1913
- Pero (román - paměti)
    - charakteristiky významných autorových současníků


Jan Herben
- zabýval se moravským slováckem
- byl zakladatelem časopisu Čas

- Do třetího a čtvrtého pokolení
    - románová kronika
    - je o rodině Hrabiců od období vlády Marie Terezie do pol 19. století


Jindřich Šimon Baar
- autor z chodské oblasti (byl katolický kněz)

- Hanýžka a Martínek
    - určeno pro děti

- románová trilogie:
   - Paní komisárka (o působení Boženy Němcové na domažlicku)
   - Osmačtyřicátníci
   - Lůsy (je to o 40. letech na Chodsku)

- Jan Cimbura
    - idealizace jihočeského sedláka


Karel Klostermann

- V ráji šumavském
- Mlhy na blatech
    - zobrazují Šumavu a jižní Čechy


Ignát Hermann
- zabývá se tématikou Prahy
- byl novinářem (Národní listy)
- založil časopis Švanda Dudák

- Otec Kondelík a ženich Vejvara
- Tchán Kondelík a zeť Vejvara
- U snědeného krámu