maturitní otázky, seminárky a referáty


Biologie - Přírodovědné představy o původu a vývoji člověka

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Zařazení člověka v systému živočichů

 

     kmen : strunatci

     podkmen : obratlovci

     třída : savci

     podtřída : živorodí X vejcorodí

     nadřád : placentálové

     řád : primáti = nehetnatci

     podřád : vyšší primáti

     nadčeleď : Hominoidea

     čeleď : Hominidi (Hominidae)

     rod : Homo X vyhynulé rody Australopithecus, Ramapithecus

     druh : Homo sapiens

     poddruh : Homo sapiens sapiens, Homo sapiens neandertalensis

 

Anatomické znaky odlišující člověka

 

a) hominizační znaky

            - vzpřímená postava - zajišťována svislou 2 krát esovitě prohnutou páteří

            - noha - chůze po dvou

                       - prodloužení a narovnání stehení kosti

                       - chodidlo - klenba v podélném i příčném směru - přizpůsobeno váze těla

            - pánev - miskovitě uzpůsobena, drží vnitřnosti

            - ruka - oslabena a zkrácena - nemusí nést tělo

            - hrudník - předozadní oploštění

            - lebka - převažuje mozková část

                         - masité rty, vytvoření bradového výběžku, zkrácení nosních dutin

                         - chrup - špičák nepřečnívá přes rty

                         - změna tvaru čelistního oblouku

                         - ucho - zavinul se ušní boltec, vytvořil se ušní lalůček

                         - oči - ve předu, umožňují prostorové vidění

                         - čelní výběžky - souvisejí s rozvojem řeči

                         - týlní otvor směřuje dolů

 

 

b) sapientační znaky

            - ruka - uvolnila se k jemným koordinovaným pohybům

            - řeč

            - 1. a 2. signální soustava

           

Pozůstatky po živočišných předcích

a) rudimenty - máme všichni (výběžek slepého střeva, kostrč, Darwinův hrbolek)

b) atavismy - má jen někdo, nepotřebné

                     - přespočet prsních bradavek, kožovitý ocásek ( lalůček ), nadměrné ochlupení

 

 

Vývojová linie člověka

 

- koncem třetihor se primáti vyvíjí z hmyzožravců

 

Driopithecus (= Prokonsul)

            - konec třetihor, před 19 mil. lety

            - první znaky člověka, chůze po čtyřech, neměl nadočnicové valy

            - úzké, dopředu protáhlé čelisti

 

Ramapithecus

            - před 12-14 mil. lety

            - chůze po čtyřech, výška 100-110 cm

 

Australopithecus africanus

            - před 5 mil. lety

            - postava téměř vzpřímená, výška 120-125 cm, 35-45 kg

            - používal neopracované nástroje

 

Homo habilis (= člověk obratný)

            - před 1,8 mil. lety

            - ostatky nalezeny ve stř. Africe ( Etiopie )

            - výška 120-125 cm, 40 kg

            - kapacita mozkovny 590-610 cm3

            - používal i vyráběl nástroje

 

Homo erectus (= opočlověk = člověk vzpřímený)

            - před 1- 0,5 mil. lety

            - robusní postava, 160-165 cm vysoký, 50-60 kg, kapacita mozkovny až 1000 cm3

            - nadočnicové valy dobře vyvinuty, chrup podobný dnešnímu

            - nalez. : JV Asie (Haeckel a Dubois), Af., Evr. (Heidelberg v Německu, Maďarsko)

 

Homo sapiens steinheimensis (= pračlověk)

            - před 250-300 tis. lety, mezi Mindelem a Gunsem

            - předek neandrtálců

            - obličejová část strmější, kapacita mozkovny 1150-1250 cm3

            - naleziště v Německu (Steinheim)

 

Homo sapiens neandertalensis (= člověk předvěký)

            - před 150 tis. lety

            - mozkovna dlouhá a nízká, kapacita 1350-1725 cm3

            - ploché čelo, nadočnicové oblouky dobře vyvinuty, nepatrná brada

            - široký hrudník, mohutné svalové úpony

            - dorozumívání posunkovou řečí, projevování lidských citů

            - naleziště : - J Francie

                                - “Dračí skála” v Alpách (kult uctívání medvěda)

                                - Uzbekistán - svatyně Tešik-Taš (kult uctívání kozoroha)

                                - u nás - jeskyně Šipka u Štramberka - úlomek čelisti dítěte

            - vývoj - klasický neandrtálec - slepá větev

                         -  časný - vývoj Homo sapiens sapiens

 

Homo sapiens sapiens  

            - před 35-45 tis. lety

            - vznikl z něj současný člověk

            - jemnější a vyšší postavy než neandrtálec

            - kapacita mozkovny 1300-1700 cm3, vyšší čelo, vyvinutá brada

            - delší stehenní kost

            - člověk Cromagnonský

                 - magické kulty, umělecká čin., rytiny zvířat

                 - nalez. : Fr. - jeskyně Lascaux - kostěný kahanec starý 13,5 tisíc let

                                Špan. - jeskyně Altamira

                                ČR -  Morava - předměstí Přerova a Mladeč u Litovle

                                       - Dolní Věstonice - “Věstonická Venuše” (znázor. sekund. pohl. znaků)                             - Koněpruské jeskyně, Podbaba

                                Slovensko - Gánovce u Popradu

 

uhlíková metoda - zjišť. stáří pozůstatků mladších 40 tis. let (čím víc izotopů C, tím je mladší)

 

Lidská plemena

- všechna prošla vývojem přes H. s. neandertalensis - odlišení v holocénu (před 10-20 tis. lety)

- jsou výsledkem odlišnosti vývoje v různých klimatických podmínkách

- jsou si rovna - český antropolog Aleš Hrdlička

- v rámci plemen rozlišujeme rasy

    - evrop. rasy - slovanská, nordická, germánská, židovská, romská (z Indie)

 

1) europoidní (bílé) plemeno

   - Evropa, Amerika, Austrálie, J Afrika

   - jemné mírně zvlněné vlasy (oválný průřez), hustší ochlupení

   - výrazný nos, širší pánev,

   - převažuje krevní skupina A

 

2) mongoloidní (žluté)

   - Asie, Grónsko, Amerika (Indiáni)

   - hrubší rovné tmavé vlasy  (kulatý průřez), řídké ochlupení

   - ploché čelo, vystouplé lícní kosti, menší postava, záhyb ve vnitřním koutku oka

   - převažuje krevní skupina B

 

3) negroidní (černé)

   - Afrika, Amerika

   - tmavé kudrnaté vlasy (ledvinovitý průřez), řídké ochlupení

   - tmavá pleť i oči, širší obličej a nos, velké masité rty

   - úzká pánev, dlouhé končetiny

   - převažuje krevní skupina 0