maturitní otázky, seminárky a referáty


Biologie - Triblastica

Autor: Petr Vápenka

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

- ektoderm, mezoderm, entoderm

- tkáně těl triblastic tvoří orgány které se podílejí na vzniku orgánových soustav

- bilaterální - souvisí s pohybem a hledáním potravy

 

            Kmen : Morulovci (Mesozoa)

 

- mikroskopičtí až několikamilimetroví živočichové

- stavbou těla připomínají morulu

- povrchová vrstva buněk + vnitřní buňky rozmnožovací

- endoparaziti - ploštěnek, pásnic, plžů, mlžů, sépií, mnohoštětinatců a hadic

- možný vývoj z ploštěnců (zjednodušení těla díky parazitismu)

 

            Kmen : Ploštěnci (Plathelminthes)

 

- pokožka - jednovrstevný epitel entodermálního původu

- trávicí dutina - slebá podobná láčce entodermálního původu

- mezenchym - vyplňuje prostor mezi pokožkou a trávicí dutinou

                     - jeho mezibuněčné prostory představují schizocoel - nepravá druhotná tělní dutina

                     - místo pro umístění orgánů tvořící orgánové soustavy

- nervová soustava - párové mozkové ganglium + pruhy spojené komisurami (příčné spoje)

- vylučovací soustava - protonefridie + vývodné kanálky

                                   - slouží i jako osmoregulační orgán

- většinou hermafroditní

- Prekambrium ---->

- původ odvozen od žahavců a žebernatek - slepá trávicí dutina + podobné larvy

 

            ploštěnky (Turbellaria)

                        - většina druhů žije ve vodě slané, sladké i brakické

                        - pohyb umožněn kožněsvalovým vakem, řasinkami pokožky i hlenem

                        - orientace - smyslové orgány inervovány mozkovým gangliem

                                               - jednoduché oči, chemoreceptory, hmatová čidla

                                               - negativní fototropismus

                        - povětšinou dravci

                        - obrovská regenerační schopnost - nepohlavní rozmnožování dělením

 

                        ploštěnka potoční (Dugesia gonocephala) - dvě oči + kopinatá hlava

                                                                                  - citlivá na znečištění (bioindikátor)

                        ploštěnka mléčná (Dendrocoelum lacteum) - širší ekologická valence

                                                                                     - bělavé zbarvení

 

            motolice (Trematoda)

                        - cizopasníci zejména obratlovců

                        - pokožka tvořena mnohojadernými útvary - syncytia

                        - smyslové orgány + svaly kožněsvalového vaku zakrnělé

                        - příchytné orgány - přísavky (ústní, břišní)

                        - živí se krví a narušenými tkáněmi

                        - převážně hermafroditi

                        - velké objemné pohlavní orgány - nadprodukce vajíček

                       

                        jednorodé - povětšinou ektoparaziti

                                      - vývin na jednom hostiteli

                                      - př. žábrohlísti - parazitují na žábrách ryb a obojživelníků

 

                        dvourodé - endoparaziti

                                     - vývin ve dvou i více hostitelích

                                     - obrněná larva se podobá některým ploštěnkám

                                     - mezihostitelé - vodní i suchozemští plží, členovci vzácně i ryby

                                     - koneční hostitelé obratlovci včetně člověka

 

                        motolice jaterní

                        (Fasciola hepatica)

                                                - cizopasí v játrech přežvýkavců  - možné napadení člověka

                                                  - mezihostitel - bahnatka

 

                        motolice kopinatá

                        (Dicrocoelium dendriticum)

                                               - parazituje ve žlučovodech a žlučníku sudokopytníků a jiných savců

 

                        krevnička močová

                        (Schistosoma haematobium)

                                               - cizopasí v cévách močových cest

                                               - způsobuje bilharziózu - mimo jiné projev močokrevností

                                                           - způsobeno vajíčky které trnem prothnou cévy

 

            tasemnice (Cestoda)

                        - parazituje ve střevě obratlovců

                        - absence trávicí soustavy

                        - živiny přijímají povrchem těla

                        - anaerobní metabolismus

                        - hlavička (scolex) - příchytné orgány - přísavky či háčky

                                                  - zůžena v krček kde dochází k intenzivnímu množení buněk - vznik plochých článků (proglotidy)

                        - hermafroditi - dochází k samooplození

                        - střídání dvou či tří typů larev

                        - mezihostitelé - buchanky, ryby i teplokrevní obratlovci

                        - boubel - klidové stadium larvy vzniklé u teplokrevního obratlovce

 

                        škulovec široký

                        (Diphyllobothrium latum)

                                               - štěrbinové přísavky

                                               - dva mezihostitelé - buchanky + ryby

                                               - výskyt v Evropě - Švýcarsko + Pobaltí

 

                        tasemnice bezbranná

                        (Taeniarhynchus saginatus)

                                               - na hlavě kruhové přísavky

                                               - boubel v mase hovězího dobytka

 

                        tasemnice dlouhočlenná

                        (Taenia solium)

                                               - na hlavě kruhové přísavky + věnec háčků

                                               - boubel u prasat i člověka

 

            Kmen : Pásnice (Nemertini)

 

- vodní, většinou mořští živočichové

- dlouhé zploštělé až oválné tělo

- některé druhy dravé, jiné se živé detritem

- schizocoel, obrvená pokožka, protonefridie

- průchodná trávicí trubice s řití

- vychlipitelný chobot (občas zakončený bodcem s jedovou žlázou)

- uzavřená cévní soustava - centrum hřbetní céva

- většinou gonochoristé

- nepřímý vývin přes larvu

 

                        pásmovka velká

                        (Lineus longissimus)

                                               - dlouhá až 30m

 

                        pásemnička sladkovodní

                        (Prostoma graecense)

                                               - naše dravá pásnice

 

            Kmen : Mechovnatci (Entoprocta)

 

- okolo 0,5cm velcí převážně mořští živočichové

- prostor mezi pokožkou a střevem vyplněn řídkým mezenchymatickým vazivem

                        - mezi bunkami vaziva rosolovitá hmota

- larvy obrvené a pohyblivé, přisedají a mění se v dospělce

- tělo - kalich - nese věnec chapadel s obrvenou pokožkou

        - stopka

- trávicí trubice průchodná

- možnost pučení

 

            Kmen : Hlísti (Nemathelminthes)

 

- většina oblé červovité tělo

- pseudocel - vyplněn tektuinou - volně umístěné orgány

- mezenchymatické vazivo redukované

- kožněsvalový vak napínán tekutinou pseudocelu

- pokožka kryta silnou kutikulou

- nervová soustava - párové mozkové ganglium

- trávicí trubice přímá zakončena řitním otvorem

- dýchání celým povrchem těla, endoparaziti mají anaerobní metabolismus

- protonefridie - vylučovací i osmoregulační orgány

- většinou gonochoristé

- pouze pohlavní rozmnožování s nepřímým vývojem přes larvu

- dravci / reducenti / detritofágové - podílení na čištění vod

 

            vířníci (Rotatoria)

                        - 0,2 - 1 mm

                        - u řady druhů stálý počet tělních buněk

                        - nejmenší mnohobuněční s orgánovými soustavami

                        - převážně sladkovodní - tvoří zooplankton popř. žijí přisedle

                        - jeden nebo dva kruhy vířivých brv okolo úst

                        - kutikula může vytvářet pancířky

                        - při vyschnutí stanoviště upadají do anabiózy

                                                - v tomto stavu mohou přežít i několik let a mohou se šířit pomocí větru či jinak

                       

            břichobrvky (Gastrotricha)

                        - mikroskopičtí vodní živočichové

                        - na břišní ploše dva pásy brv

 

            rypečky (Kinorhyncha)

                        - max. 1 mm

                        - kolem úst ostnité dlouhé kutikulární výběžky

                        - žijí na dně moří

 

            hlístice (Nematoda)

                        - v průběhu vývoje několikrát svlékají kutikulu

                        - kožněsvalový vak obsahuje jen podélnou svalovinu

                        - nervová soustava - 8 podélných pruhů

                        - vylučovací orgány - párové podélné trubice

                        - samci menší než samice

 

                        háďátka (Rhabditoidea)

                                   - součást edafonu

                                  

                                   háďátko řepné - parazituje v koříncíh bulv řepy

                                   háďátko pšeničné - cizopasí na listech či klasech pšenice

                                                              - vyžírá obilky které zduřují v hálky

                                                              - možnost anabiózy

 

                        strunice (Mermithoidea)

                                   - parazitují v tělní dutině larev hmyzu

                                   - využívány v biologickém boji proti hmyzím škůdcům

 

                        roupi (Oxyuroidea)

                                   - cizopasí v tělech členovců a obratlovců

           

                                   roup dětský

                                   (Enterobius vermicularis)

                                               - cizopasí u člověka

                                               - žije v tlustém i slepém střevě

                                               - samice kladou vajíčka na kůži v okolí konečníku

 

                        škrkavky (Ascaroidea)

                                   - cizopasí ve střevě obratlovců

                                  

                                   škrkavka dětská

                                   (Ascaris lumbricoides)

                                               - vajíčka se rýhují v kyslíkatém prostředí mimo hostitele

 

                        vlasovci (Filarioidea) + nitkovci (Trichiuroidea)

                                   - nebezpeční cizopasníci člověka

 

                                   vlasovec mízní

                                   (Wuchereria bancrofti)

                                               - ucpává mízy a mízovody

                                               - způsobuje sloní nemoc

 

                                   svalovec stočený

                                   (Trichinella spiralis)

                                               - parazituje i prasat, šelem i člověka

                                               - dospělci žijí v tenkém střevě

                                               - larvy pronikají do svalů a tam se živí svalovými vlákny

                                               - později se spirálně stáčejí a zapouzdřují

 

            strunovci (Nematomorpha)

                        - vnějším tvarem podobní hlísticím

                        - velmi pevná a tuhá kutikula

                        - pseudocoel rozdělen mezenchymatickými vazivovými přepážkami

                        - zčásti zarostlé střevo

                        - larvy cizopasí v těle vodního hmyzu či koríšů, dospělci žijí volně ve vodě

 

            Kmen : Vrtejši (Acanthocephala)

 

- pseudocel

- červovitý tvar těla

- přední část tvoří chobotek s kutikulárními háčky

- chobůtkem se zavrtávají do stěny střeva

- hostitelé - ptáci, savci

- živiny přijímají celým povrchem těla

- gonochoristé

- mezihostitel - bezobratlí (př. larvy hmyzu)

 

                        vrtejš veliký

                        (Macrancanthorhynchus hirudinaceus)

 

            Kmen : Hlavatci (Priapulidea)

 

- max. 20cm

- červovitý tvar těla

- pseudocel

- mořští živočichové

- dospělci dravci - živí se bezobratlými

- mají bambulovitý rypec s kutikulárními háčky

 

            Kmen : Měkkýši (Mollusca)

 

- pravá dutina tělní - coelom - vznik rozestoupení buněk mezodermu

                                        - malý rozsah - pouze dutina osrdečníku a pohlavních žláz

- zbylý prostor vyplněn metenchymatickým pojivem s četnými krevními rozlitinami

- členění těla - hlava, noha, útrobní vak

- útrobní vak obsahuje vnitřní orgány - hřbetní plochu kryje kožní záhyb - plášť

- pod pláštěm - plášťová dutina

- vnější pokožka pláště vylučuje vápenitou schránku či kutikulu

- nervová soustava - mozková zauzlina, nervový prstenec kolem trávicí trubice + 4 pruhy nervů (na nich další ganglia)

- smyslové orgány - oči pohárkové / komorové

                           - statocysta - v přední části nohy

                           - osfradia - chemoreceptory kontrolující kvalitu vody (jen u vodních zástupců)

- dýchací orgány uložené v plášťové dutině - žábry (často hřebínkovité) či prokrvená sliznice

- cévní soustava otevřená - vakovité srdce kryté blanitým osrdečníkem + cévy

- dýchací barvivo - hemoglobin / hemocyanin (Cu2+)

- trávicí soustava - radula (chitinózní páska se zoubky)

                         - slinné žlázy

                         - slinivkojaterní žláza (ústí do žaludku) - hepatopankreas

- vylučovací orgány - metanefridie - tvořeny nálevkou + obrveným epitelem otevřeným do coelomové dutiny (většinou osrdečníku)

                                                - ústí do plášťové dutiny

- gonochoristé, řidčeji hermafroditi

- pohlavní rozmnožování - vývoj přes veligerovu larvu (či jiný typ larvy trochoforového typu)

                                   - u některých měkkýšů vývin přímý

 

            1. Podkmen - Paplži

 

            - mořští živočichové

            - bilaterální, nezřetelně zformovaná hlava

            - nervová soustava - mozková zauzlina + 2 pruhy

            - plášť nevylučuje souvislé schránky

 

            červovci (Aplacophora)

                        - připomínají červy se zploštělou břišní stranou těla

                        - plášť vylučuje kutikulu s vápenitými jehličkami

                        - redukované žábry

 

            choustnatky (Polyplacophora, syn. Placophora)

                        - ploší měkkýši

                        - plášť vylučuje 8 taškovitých destiček

                        - dýchají žábrami uloženými po stranách těla

                        - žijí v pobřežním pásmu a příbojové zóně korálových útesů

 

            2. Podkmen - Schránkovci, syn. Skořápkovci (Conchifera)

 

            - plášť vylučuje vápenitou schránku, může být druhotně redukovaná

            - nervová soustava - více ganglií

 

            přílipkovci (Monoplacophora)

                        - bilaterální

                        - několik párů žaber v plášťové rýze

                        - několik párů metanefridií

                        - párové gonády

                        - gonochoristé

 

                                   přílipkovka (Neopilina)

 

            plži (Gastropoda)

                        - zřetelně formovaná hlava s jedním nebo dvěma páry tykadel

                        - schránka - ulita - většina druhů má pravotočivé ulity

                        - jedno metanefridium

                        - řitní a vylučovací otvory ústí za hlavou

 

                        předožábří (Prosobranchiata)

                                   - ulita stočená o 180"

                                   - plášťová dutina leží před srdcem

                                   - nervové pruhy překřížené

                                   - na hřbetní straně nohy - trvalé vápenité víčko (uzavírají jím ulitu)

                                  

 

                                   zavinutci (Cypraea) - ulity používané jako platidlo

 

                                   ostranka jaderská

                                    (Murex brandaris)

                                               - výroba antického purpuru

 

                                   tritonky (Triton) - užívány jako signální trubky

 

                                   homolice (conus) - draví plži teplých moří

                                                             - slinné žlázy přeměněné jedové žlázy

                                                             - radula má charakter dutého bodce

                                                             - některé druhy smrtelně nebezpečné

 

                                   bahenka živorodá

                                   (Viviparus contectus)

                                               - rýhování vajíček a časné fáze vývinu mladých bahenek probíhají v plášťové dutině

 

                        zadožábří (Opisthobranchiata)

                                   - plášťová dutina posunuta s jedním žaberním hřebínkem na bok těla za srdce

                                   - nervové pruhy jsou druhotně přímé, nepřekřížené, zkrácené

                                   - ulita zmenšená či druhotně chybí

                                   - u některých druhá redukované hřebínkovité žábry

                                   - k dýchání využívají výrůstký hřbetní strany těla

                                   - většinou mořští pestře zbarvení

                                   - hermafroditi

 

                                   zejové (Aplasia)

                                   valovky (Cliona) - součást potravy kytovců       

 

                        plicnatí (Pulmonata)

                                   - někteří žijí druhotně v mořích či brakických či sladkých vodách

                                   - dýchají prokrvenou stěnou plášťové dutiny - plicní vak

                                   - nervové zauzliny soustředěny v hlavě, mozkové ganglium spojeno obhltanovým prstencem s ostatními ganglii

                                   - hermafroditi

                                   - někteří mají obojetnou pohlavní žlázu

                                    - tuhé obaly vajíček jsou přizpůsobením čivotu na souši

 

                                   spodnoocí (Basommatophora) - jeden pár tykadel, pár očí při jejich základě

 

                                               plovatky (Lymnaea) - pravotočivá věžovitá ulita

                                               okružáci (Planorbarius) - plochá ulita

                                               bahnatka

                                               (Galba)

                                                           - mezihostitel motolice jaterní

                                                           - žije i v periodických vodách

 

                                   stopkoocí (Stylommatophora) - dva páry tylakadel, zatažitelné oči na vrcholu druhého páru

                                                                               - vylučují dočasné vápenité víčko na uzavření ulity při přezimování

 

                                               hlemýžď zahradní

                                               (Helix pomatia)

                                               rod Achatina - největší suchozemský plž (Afrika)

                                               pásovky (Cepea)

                                               suchomilky (Helicella) - mezihostitely některých druhů motolic

                                               plzáci (Arionidae) - redukovaná ulita , dýchací otvor v přední polovině štítku

                                               slimáci (Limacidae) - redukovaná ulita, dýchací otvor v zadní polovině štítku

 

            mlži (Bivalvia)

                        - bilaterální s redukovanou hlavou

                        - dvoudílný plášť (na okraji mohou ležet oči) vylučuje schránky - pravá a levá lastura

                        - lastury spojené vazem + svěracími svaly - zámek

                        - kýlovitá noha

                        - žábry v plášťové dutině

                        - gonochoristé s nepřímým vývojem

                       

                        perlotvorka mořská (Pteria margaritifera)

                        perlorodka říční      (Margaritana margaritifera)

                        slávka jedlá          (Mytilus edulis) - žije přisedle připevněna k podkladu bissovými vlákny

                        ústřice                  (Ostrea)

                        hřebenatky            (Pecten)

                        zévy                     (Tridacna) - největší žijící mlži

                                                                  - žijí v Indickém a Tichém oceánu

                        srdcovky              (Cardium)

                        okružanky             (Sphaeriidae)

                        velrub malířský      (Unio pictorum)

                        škeble rybničná     (Anodonta cygnea)  - lastury nemají zámek

 

              glochidie - larvy velevrubů, škeblí a perlorodek

                            - živí se látkami mateřského těla později parazitují na žábrách ryb

           

            hlavonožci (Cephalopoda)

                        - mořští živočichové

                        - bilaterálí s výrazně formovanou hlavou se zobákovitými čelistmy

                        - komorové oči

                        - útrobní vak bilaterální

                        - noha přeměněna v 8-10 ramen (chapadel) a zčásti ve vakovitou nálevku

                        - Prvohory --->   (nejstarší zkameněliny z kambria - amoniti (spirálně stočená schránka + belemiti (přímá schránka kuželovitá))

                       

                        čtyřžábří (Tetrabranchiata) - spirálně stočená schránka

                       

                                   loděnka (Nautilus)

 

                        - u ostatních druhů schránka redukována a přerostlá pláštěm

                        - radula - na začátku trávicí trubice

                        - slinné žlázy některých druhů produkují jedovaté látky

                        - sépiová žláza - vylučuje hnědou inkoustovitou tekutinu

                                              - vyúsťuje poblíž řiti

                        - ganglia sdruženy v hlavě kolem trávicí trubice (tvoří mozek)

                                               - chráněno chrupavčitou schránkou

                        - z mozkové zauzliny vybíhají do těla silné nervy

                        - jistá schopnost učit se

                        - pigmentové buňky

                        - gonochoristé

                        - sexuální dimorfismus

                        - jedno z ramen samců - f-ce kopulačního orgánu

                        - přímý vývoj

 

                                   sépie      (Sepia)

                                   krakatice (př. Architeutis)

                                   oliheň     (Loligo)

                                                                                  - deset ramen a vak lemovaný ploutvičkou

 

                                   chobotnice (Octopus)               - osm ramen vak bez lemu

 

            Kmen : Sumýšovci (Sipunculida)

 

- možští živočichové červovitého vzhledu

- věnec tykadel kolem úst

- žijí schovaní ve štěrbinách nebo v ulitách po plžích

- mikrofágové - f-ce reducentů

- minimálně členěný coelom

- absence cévní i dýchací soustavy

- gonochoristé s nepřímým vývojem

 

            Kmen : Rypohlavci (Echiurida)

 

- mořští živočichové s válcovitým až vakovitým tělem protaženým v chobot (rypák)

- nečleněný a prostorný coelom

- uzavřená cévní soustava

- absence dýchací soustavy

- gonochoristé s nepřímým vývojem

- sexuální dimorfismus

 

            Kmen : Kroužkovci (Annelida)

 

- mořští, sladkovodní a druhotně suchozemští

- homonomní segmentace  (vnější členění odpovídá vnitřnímu)

- články oddělené dissepimenty (blanitými přepážkami)

- každý článek (až na krajní) - pár coelomových váčků, pár ganglií, pár nefridií, původně i pár pohl. orgánů

- kolagenová kutikula

- pokožka - slizové žlázy + smyslové buňky

- kožněsvalový vak - hladká svalovina - okružní, příčný i podélný průběh

- hydroskelet (coelomové váčky naplněné tekutinou - kapalinová kostra)

- mozková (nadhltanová) ganglia - dva pruhy vybíhající do těla - žebříčková nerv. soust.

- nervy - konektivy (příčné spoje) + komisury (podélné spoje)

- trubicovitá trávicí soustava

- uzavřená cévní soustava (hřebtní céva + břišní céva - spojené kruhovými spojkami)

- dýchací barvivo rozpuštěno v krevní plazmě (může být i hemoglobin)

- metanefridie - obrvená nálevka otevřená do coelomového váčku, vývodné kanálky prochází dissepimentem a vyúsťují v následujícím článku

- dýchání - žábry / celý povrch těla

- gonochoristé i hermafroditi

 

            Mnohoštětinatci (Polychaeta)

                        - převážně mořští

                        - předústní článek - tykadla (pár i více), makadla; možno i oči

                        - někteří draví - vychlipitelný hltan s háčky

                        - na každém článku (kromě posledního) - parapodia (nečlánkované výběžky - panožky)

                        - parapodia - vystužena osními štětinami, nesou hmatové štětiny a žábry

                        - gonochoristé s nepřímým vývojem  -  pohlavní i nepohlavní rozmnožování

                        - trochofora  - plovoucí larva  (v oblasti řitního otvoru začne odškrcovat tělní články)

                       

                        nereidky (Nereis)   - žijí v porostech řas

                        sedivci                 - žijí v rourkách; redukovaná parapodia; někdy chybí i dissepimenty

                        pískovník rybářský

                        rournatec vějířovitý - zatažitelná, vějířovitě větvená tykadla; pestré pastelové zbarvení

 

            Opaskovci (Clitellata)

                        - převážně sladkovocní a půdní

                        - předústní článek bez přívěsků

                        - tělní články bez parapodií i žaber

                        - clitellum (opasek) - zduřený okrsek kožních žláz v době páření

                                                   - vylučuje slizové látky usnadňující přenos spermií

                                                   - tvorba kokonu (obalu okolo vajíček)

                        - hermarfoditi s přímým vývojem

 

                        máloštětinatci (Oligochaeta)

                                   - na článcích 4 skupiny štětinek - usnadňují pohyb

 

                                   žížaly (Lumricidae) - negativní fototropismus

                                                               - typhlosolis - střevní řasa

                                                               - střevo obklopuje vniřní epitel coelomu přeměněný v chloragogenní buňky

                                                               - chloragogenní buňky - hromadění odpadních látek + syntéza tuků a glykogenu

                                               - mizí z půdní fauny - kyselost půdy, chemická hnojiva, herbicidy, pesticidy

 

                                               žížala obecná (Lumbricus terrestris)

                                              

                                   roupnice (Enchytraeidae) - v 1m3 až několik set tisíc

                                                                        - obývají i kyselé půdy

 

                                   naidky (Naididae) - sladkovodní; průhledné tělo; poměrně dlouhé štětinky

                       

                                               naidka chobotnatá (Stylaria lacustris)

                       

                                   nitěnky (Tubificidae) - žijí v bahně a rourkách vyztužených hlenem

                                                                 - krevní plazma obsahuje hemoglobin

                                                                 - mohou žít i v silně organicky znečištěných vodách

 

                        pijavice (Hirudinea)

                                   - druhotně nepravá segmentace neodpovídající vnitřnímu členění těla

                                   - střevo zvětšené slepými výběžky

                                   - hirudin - bílkovina zabraňující srážení krve

                                   - tropické pijavky žijí v keřech a stromech - zpouštějí se odsud na savce

                                              

                                   pijavka koňská (Haemopis sanquisuga)     - dravá; až 10cm

                                   hltanovka bahenní (Erpobdella octoculata) - zvláštní způsob péče o potomky - do kokonu ukládá váčky s potravou

                                   pijavka lékařská (Hirudo medicinalis)

                                   chobotnatka rybí (Piscicola geometra) - válcovitá, velké ploché přísavky

 

            Kmen : Drápkovci (Onychophora)

 

                        - homonomní segmentace; nekolik centimetrů max

                        - vlhké tropy a mírný pás jižní polokoule

                        - přední články - článkovaná tykadla, kusadla

                        - ostatní články - pár kuželovitých nohou - nepravé články, drápky

                        - nemají dissepimenty

                        - chitinová kutikula

                        - cévní soustava - otevřená - hřbetní trubicovité srdce

                        - dýchací soustava - vzdušnice

                        - gonochoristé; přímý vývoj

                        - většina dravci - z obranných žláz na hlavě vystřikují lepivý sekret znehybňující kořist

 

            Kmen : Želuvušky (Tardigrada)

                       

                        - kosmopolitní (rozšíření ve všech světadílech)

                        - max 1mm

                        - hlavový článek + 5 dalších článků s ganglii spojené konektivy

                        - nečlánkované nohy

                        - svalovina tvoří svalové snopce

                        - cévní soustava - chybí

                        - dýchací sostava - chybí

                        - vylučovací soustava - malphigické trubice (kromě mořských zástupců)

                        - gonochoristé s přímým vývojem; svlékají kutikulu

                        - anabióza - vyschlí v podobě cyst