maturitní otázky, seminárky a referáty


ZČU, Fakulta strojní

Jiří Pravda

Studium na Západočeské univerzitě na fakultě strojní je v prvním semestru pro absolventy strojírenských oborů vysloveně pohodové. Jediné co mě dělalo celkem potíže, byla matematika a dále pak programování. Ale když má člověk trochu algoritmické myšlení tak se to dá zvládnout i bez dřívější přípravy na střední škole. Co mě tady v první semestru nejvíce překvapilo bylo to, že podle nového studijního plánu zařadily do výuky také chemii. To byl jediný předmět, kde měli příchozí z gymnázií navrch. Naštěstí se však jedná o základy chemie a tak i průmyslovák se do toho celkem rychle dostane. Skladba předmětů v prvním semestru je následující:

Strojírenská technologie obrábění - jeden z hlavních předmětů v prvém semestru. Probírají se zde všechny metody obrábění, které se v současné době používají. Z tohoto předmětu je zápočet za účast a předmět je zakončen zkouškou. Uchazečům, který budou přijati a jsou ze strojírenské průmyslovky bych doporučil dát si ho v předtermínu.

Maticová algebra a analytická geometrie - z tohoto předmětu se skládá jak zkouška tak i zápočet. Zápočet se píše formou dvou písemek během semestru. Probírají se zde jak již z názvu vyplývá matice a analytika jak v rovině tak především v prostoru.

Fyzika pro strojní inženýry - z tohoto předmětu je jak zápočet tak i zkouška. Zápočet se dává za vypracování laboratorních cvičení během semestru. Cvičení je asi tak šest, podle toho kolik je času. Ve fyzice se probírá kinetika hmotného bodu a dynamika hmotného bodu.

Technická informatika - tento předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Pro získání zápočtu musí student vypracovat jednoduchý program a k němu udělat dokumentaci a vývojové diagramy. Většina programů studenty vytvářených se točí kolem operací s maticemi. U zkoušky student musí složit test, dále pak napsat jednoduchý program a potom ještě ústní zkoušku.

Chemie - tento předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet se píše formou písemky, kde se počítají chemické příklady. U zkouška je potom ústní z probrané teorie.

Strojírenská technologie metalurgie - předmět ze kterého se skládá jen zápočet. Zápočet se píše formou písemky (A,B,C). Probírá se zde odlévání, sváření a tváření za tepla i za studena. Předmět pokračuje ve druhém semestru a v něm se už skládá z tohoto předmětu také zkouška.

Úvod do strojního inženýrství - tento předmět je zakončen zápočtem. Jedná se v podstatě o základy rýsování. Zápočet je podmíněn odevzdáním čtyř rysů, z nichž dva musí být tuží. Dále se potom píše všeobecný test.

Evropské ekonomické a politické instituce - předmět který je zakončen zápočtem. Výuka se týká Evropské unie a její historie a institucí. Zápočet se děje písemně z probrané látky.

Tělesná výchova - student musí na začátku semestru projít fyzickými testy, které se skládají z deseti minutového běhu, kolik dotyčný udělá shybů, kolik skočí z místa a kolik udělá sedů lehů za dvě minuty. Dále pak plave sto metrů jakýmkoli způsobem, který si zvolí. Po té si dotyčný může zvolit co chce dělat. Od Juda přes posilovnu a aerobik po plavání a zdravotní tělocvik. Pro neplavce se zde pořádají kurzy plavání.

Zázemí na ZČU je docela dobré a výhodou studia zde je, že škola není nijak velká jako třeba v Praze a přitom má dobrou pověst jak v zahraničí tak i u nás. Student zde má dobrou možnost se realizovat. První tři roky je studium zaměřeno všeobecně a po té se dělí do oborů, které chce dotyčný v budoucnu dělat.

Máte zkušenosti se studiem na této fakultě? Podělte se o ně s ostatními: