maturitní otázky, seminárky a referáty


ZČU, Fakulta humanitních studií

Magda Leichtová

Ačkoliv má tahle fakulta pověst zašívárny, nemůžu tomu dát tak úplně zapravdu. Je sice nepopiratelné, že nejsme většinou nuceni se biflovat fakta zpaměti, ale vládne systém přečtěte tuhle a tuhle knihu a pak se budeme mít o čem bavit.

 

Záběr fakulty je velice široký, a tak je docela problém shrnout nějaká výrazná společná fakta.

 

Oddíl sám pro sebe jsou jazykové katedry, čerstvě se jedna katedra rozstěpila na čtyři. Katedra anglického jazyka a literatury, Katedra aplikované germanistiky  ,Katedra slovanských jazyků a obecné jazykovědy, Katedra románských jazyků. Jejich společným znakem je zejména studium nejen jazyka ale i země jím mluvící, učíte se psát v daném jazyce, reálie a tak. Neznám moc podrobnosti, protože jsem z jiného oboru.

Do styku s touhle částí fakulty ale přijdou všichni, protože tyhle katedry zajisťují jazykovou výuku nejen ostatních kateder ale i fakult.

 

Další obory se sice také nedají hodit do jednoho pytle, ale alespoň můžeme najít nějaké společné prvky. Zbývající katedry tedy jsou: Katedra filosofie, Katedra sociologie a politologie, Katedra archeologie, Katedra sociální a kulturní antropologie. Dá se říct, že ani na jedné z těchto kateder neuniknete troše filosofie, politologie a sociologie, přičemž se pak hlouběji zabýváte tou vědou kterou jaksi studujete. Navíc se nově otevírá bakalářský obor atraktivní, Blízkovýchodní studia, kde můžete studovat arabštinu a vůbec mentalitu a prostředí těchto krajů.

U těchto oborů je nutné absolvovat dva jazyky v průběhu studia, jeden na úrovni 4 a jeden na úrovni 6.

Není snad nutné jmenovat tu všechny obory, které se dají studovat. Mnohé napovídají již názvy kateder. Pro mne je navíc velmi těžké hodnotit jiné katedry, protože zájmy jejich činnosti jsou poměrně vzdálené a s jejich učiteli, přednáškami a učebnicemi, nepřicházím do styku.

 

Za svůj obor, tedy politologie musím říct, že studium je vážně založeno hodně na četbě a taky se předpokládají poměrně značné znalosti z politického dění, i politologické literatury.

Co do úrovně přednášek, pohybují se mezi spičkovými, zábavnými, skvělými – nutnými nezáživnými, překousnutelnými v případě nutnosti.

 

První ročník

 Větsinou jsou pro první ročník určené předměty, které máte rovnou zapsané. K nim si můžete dozapsat nějaké další, dle svého zájmu či zvědavosti, přicemž doporučuju to u zápisu na začátku roku  nepřehánět, protoze az se rozkoukáte, budete zkušenější a neuděláte
nějakou "ptákovinu", které byste litovali.
Na druhý semestr si můžete o zkouškovém dozapsat co chcete, ale to co si aktivně a nerozvažně zapíšete na začátku už nemůžete nijak odepsat. Je tedy nejlepší nechat si jen ty předměty, které jsou přiděleny již na začátku (+ nějaký ten jazyk)a nepouštět se do žádných
velkých akcí. V zimním semestru vás čekají především samé úvody. Úvod do sociologie, filosofie, politické vědy, atp. dle vašeho zaměření.

 

Přijímačky 

Pokud se týká přijímaček, jsou zvládnutelné a nepřipadáte si jako v sazce, kde vyhrává jeden z milionu. Poctivá příprava Vám poskytuje vysokou šanci na úspěch. Platí však u nás pravidlo, že v prvním semestru je třeba vše splnit, zápočty i zkoušky, jinak se rovnou letí ze studia na pracovní úřad.

 

 

Máte zkušenosti se studiem na této fakultě? Podělte se o ně s ostatními: