maturitní otázky, seminárky a referáty


ZČU, Fakulta elektrotechnická

Ivo Dušek

Předem chci říci , že by tento text neměl být použit jako návod ke studiu v prvním semestru protože názory na toto se mezi studenty prvního ročníku velmi liší měl by spíše ulehčit rozhodování jestli je pro něj elektrofakulta v Plzni to pravé či ne.
Já jsem na elektrofakultu přišel z gymnázia, proto pro mne nebyl první semestr vůbec lehký. Myslím si, že pro zvládnutí učiva je nutná především svědomitá každodenní příprava a řešení zadaných úkolů co nejdříve je to možné, jakmile něco zanedbáte velmi pravděpodobně se to potom odrazí na vašich výsledcích. To je na druhou stranu asi jedna z nejlepších věcí na VŠ jestiže se dobře připravíte nemůže se stát, že selžete. Obsah učiva v prvním semestru je asi tento:

Matematika
Zde se probere a dosti prohloubí celá gymnazijní látka z matematické analýzy tj. limity,derivace,integrály,průběh funkce, pro bývalého studenta gymnázia je to jeden z mála předmětů, jehož látku dostatečně probral oproti průmyslovákům.Přesto je matematika snad nejtěžší předmět prvního semestru a příprava na zkoušku vyžaduje dosti velké odhodlání a dostatek času.Jestli-že se někoho staršího zeptáte co se učil v prvním semestru nejvíce, řekne matematika.Doporučuji dát si matematiku jako první zkoušku po vánocích aby byl na přípravu dostatek času.

Programování
náplní programování je Pascal. Student se zde naučí algoritmicky myslet a používat základní příkazy k tvorbě jednoduchých programů.Pro někoho, kdo předtím Pascal ještě neviděl je tato látka hodně náročná a vyžaduje praxi u počítače. Výhoda pro gymnazistu je to, že příkazů, které se student musí naučit není mnoho důležité je umět je poskládat a k tomu je nutná praxe.Jestliže nemáte vlastní počítač nemějte strach na univerzitě je dost veřejných učeben.Tomu kdo bude před zkouškami umět napsat program v němž bude zahrnuta většina z vyžadovaních příkazů doporučuji předtermín.

Základy elektroinženýrství
Není nic jiného než trochu rozšířená látka z fyziky pro gymnázia o elektrice a magnetismu. Po týdenní přípravě to není nic co by student nezvládl. Elektrotechnické materiály-komplexní nauka o materiálech opět učení nazpaměť.Zde stačí mít jen jakýsi přehled protože zkouška je formou testu.Tento předmět je ještě doplněn měřením k němuž je nutno zpracovat referát.

Předměty bez zkoušky, pouze se zápočtem:

Úvod do elektrotechniky
Základy počítání el. obvodů, jak ohmických,tak harmonických. Je nesnadné problematiku pochopit ale potom se zdá být látka velmi lehká.Bez učení si na ní ale mohou docela vylámat zuby i průmyslováci.

Bezpečnost práce
Zde je nutné spolehnout se sám na sebe sehnat si otázky do testu, podobné jako autoškola.Náplní tohoto předmětu je seznámit studenta s nebezpečím úrazu el. proudem a naučit se jak mu předejít. Jazyk- v mém případě německý je možno si zvolit pokročilý,nebo méně pokročilý jestli se domluvíte německy v každém případě si dejte pokročilý. Úroveň cizího jazyka mezi studenty méně pokročilými je až neuvěřitelně nízká.

Seminář diferenciální počet
Je kromě cvičení z matematiky další tentokrát nepovinnou možností jak si matematiku procvičit.Doporučuji.

Tělocvik
Je povinný (pouze 1. ročník), každý si zvolí sport který má nejraději.

Na závěr musím říci, že mne elektrotechnická fakulta příjemně překvapila, oproti gymnáziu se zde cítím velmi dobře, mám pocit že se učím konečně potřebné věci a navíc od známých odborníků.

Máte zkušenosti se studiem na této fakultě? Podělte se o ně s ostatními: