maturitní otázky, seminárky a referáty


ZČU, Fakulta aplikovaných věd

Autor neznámý

Mé studium na FAVce (tak se jí totiž nejen v Plzni říká) započalo v podstatě už týdením přípravným kurzem z Matematiky. Podle mých informací je připravován Katedrou matematiky každý rok a z vlastní zkušenosti vám jej mohu jen doporučit - a nezáleží na tom, na jakou technickou fakultu chcete jít.
V prvním semestru vás čekají následující předměty:

Matematická analýza 1
V podstatě pokračování čtvrtého ročníku matematiky na gymnáziu. Probírány jsou posloupnosti, řady, limity, funkce a na závěr samozřejmě oblíbené derivace a integrály. Na první pohled tedy nic nového, ale úroveň příkladů je dosti vysoká. V průběhu semestru se píší 3 písemky (v době mého studia každá za 20 bodů, zisk na zápočet min. 10 bodů - to však záleží na cvičícím) - z každé můžete získat 2 body, které vám jsou připsány ke zkoušce. U ní na hodnocení "dobře" musíte uhájit 26 z 30 možných bodů, pokud chcete známku lepší, tak je nutné spočítat volitelné příklady (tuším max. 10 bodů). U tohoto předmětu doporučuji obezřetnost, hodně lidí "díky" němu končí studium.

Lineární algebra
Alespoň pro mne úplná novinka - maticový počet a jeho využití, lineání vektorové prostory, soustavy rovnic a jejich řešení atd. Zápočet formou písemky na konci semestru. Zde doporučuji předtermín, nutnost se však učit v průběhu semestru teorii - té je opravdu dost.Zkouška probíhá formou písemky a osobního "pohovoru".

Počítače a programování
Základy programování v Pascalu (vyjma dynamických datových struktur, ty jsou probírány v letním semestru), hardware a software. Pro zápočet je nutno vypracovat semestrální práci a absolvovat písemný test (teorie + oprava programu). Zkouška probíhá písemnou formou - za nás se doplňoval vynechaný text do zdrojového kódu + teorie.

Úvod do filosofie
Sám jsem byl tímto předmětem dost překvapen - na technicky zaměřené fakultě jsem ho nečekal. Probíhá formou přednášek (cca 3 hodiny 1 x týdně) a v mém případě jej vedl člověk z Fakulty humanitních studiií. Probírají se témata jako "Člověk a svět", "Dějiny" apod. Zkouška je právě z těchto témat formou osobního pohovoru. Docela zajímavé.

Základy obecně ekonomické teorie
Stručně řečeno úvod do ekonomie. Výuka probíhá formou přednášek (1 x za 2 týdny) a cvičení (opět stejný cyklus). Zápočet formou příkladů a teorie, zkouška taktéž.

Základy bezpečnosti práce
Pro práci v laboratořích v letním semestru je nutné absolvovat test z vyhlášky č. 50/178 Sb. Výuka probíhá jednou za 14 dní formou přednášek a je zakončena testem - otázky je však možné sehnat. Zde bych použil paralelu s testem v autoškole.

Seminář diferenciální počet
Předmět doplňující přednášky z Matematické analýzy. Důraz je kladen předeším na důkazy vět, které se na přednáškách proberou. Zápočet opět záleží na cvičícím, já jsem musel vypracovat asi 15 příkladů, vetšinou důkazů tvrzení. Tento předmět je volitelný (je ohodnocen 2 kredity), takže jej nemusíte absolvovat.

Jazyky
Při zápisu si zvolíte jazyk, který chcete studovat - na výbět jsou v podstatě všechny světové. Jsou nabízeny dvě úrovně - 3 a 5, přičemž 5 končí v letním semestru zkouškou. Pokud jste alespoň trochu jazykově zdatní, tak doporučuji dát rovnou 5, na drouhou stranu výběrem 3 můžete nasbírat kredity v podstatě zadarmo - za jazyk je kromě úrovně 6 pouze zápočet. Do konce studia je nutno zíkat zkoušku z jednoho jazyka + druhý jazyk na úroveň 4.

Tělocvik
Opět volitelný předmět. Na začátku semestru je nutné se zůčastnit "Testu motorických schopností" (běh, skok, plavání..) a podle něj je provedeno roztřídění do specializací. Prakticky to probíhá tak,že si vyberete 3 možné specializace (podle priorit) a po absolvování testu se dostanete s největší pravděpodobností na tu první zvolenou. Tento předmět je od druhého ročníku nepovinný. Katedra telesné výchovy též zajišťuje řadu kurzů (zimní, letní + speicalizační), kterých se samozřejmě můžete zůčastnit - tady už se však platí- a pokud vás sport baví, tak získáte kredity v podstatě zadarmo.

Máte zkušenosti se studiem na této fakultě? Podělte se o ně s ostatními: