maturitní otázky, seminárky a referáty


UP, Fakulta přírodovědecká

Miroslav Kuře

Tak od začátku: Budova se nazývá silo a stojí osamělá v polích daleko od civilizace (tj. menzy). Studium v prvním ročníku oboru Matematická informatika na UP je poměrně snadné. No, teda máte relativně hodně volného času (oproti ostatním oborům tady v Olomouci) a moc se toho po vás v průběhu roku nechce. Na to spousta lidí doplatila tím, že předpokládali, že to takhle bude i u zkoušek. Nebylo. Taky je dobré věci chápat a ne se je jenom navrčet nazpaměť, protože u zkoušek prostě budete muset myslet a ne jenom házet pojmy.

Upozorňuji některé nepozorné zájemce o studium, aby si všimli slova *Matematická* informatika a nebyli potom překvapení jako já (přišel jsem z humanitní větve Slovanského gymnázia). Samotného programování je zde (v prvním ročníku) velmi málo. Spíše jde o návrh řešení algoritmů a teoretické postupy.
Jako programovací jazyk se používá C++ a Scheme (dialekt jazyka LISP).

Informatická propedeutika
Trvá pouze první týden studia. Seznámíte se s naší interní sítí, základy používání UNIXu, internetu (email, ftp, www). Zjistíte, že nesmíte překračovat diskové kvóty, hackovat cizí stroje...

Předměty, které zde dále popisuji, probíhají většinou po oba semestry prvního ročníku.

Algebra
Předmět, jež vás bude provázet tři semestry. V každém semestru je písemný zápočet spojený s vyřešením příkladu v programu Maple. Po prvním semestru se koná ústní zkouška. Probírají se vektorové prostory (lineární, euklidovské), algebraické struktury (s jednou a dvěma operacemi), relace, soustavy rovnic a jejich řešení. Je to dosti náročné na paměť. Doporučuji chodit na přednášky a cvičení a pořídit si skriptum.

Geometrie
Ve druhém semestru zjistíte, jak analyticky popisovat předměty, co je to scéna, afinní transformace a jak to celé dostat do počítače (to se budete muset naučit sami). Na konci semestru dostanete příklad (např. implementace rotujícího čtyřstěnu), který musíte vyřešit, abyste byli připuštěni ke kolokviu (takový pokec ve třech lidech).

Logika a teorie množin
(Trvá pouze první semestr). Probírají se zde boolovy algebry, relace, vztahy mezi množinami. Zápočet = program řešící jedno z probíraných témat a poté ústní zkouška. Je důležité si dát věci do souvislosí a umět je aplikovat v praxi.

Diskrétní matematika
Ve druhém semestru navazuje na Logiku a teorii množin. Řesí se problematika alokačních úloh, multikriteriální výběry, teorie her. Stejně jako v předchozím zápočet = program řešící v praxi jedno z probíraných témat. Opět následuje ústní zkouška. Na přednáškách se člověk občas dozví věci, které nejsou v běžně dostupné literatuře.

Algoritmická matematika
Název říka vše. Návrh algoritmů (třídění, vyhledávání, kódování) s ohledem na efektivitu. Pseudokódy jsou demonstrovány v C++. Ten kdo už trochu programoval, bude ve výhodě. Na přednáškách vše vypadá jednoduše, zatímco u zkoušky jsem si už tak jistý nebyl.

Paradigmata programování
Oblíbené programování ve Scheme. Návrh jednoduchých algoritmů a jejich následné zlepšování (ve smyslu efektivity programu). Zápočet bývá jeden příklad (kódování RSA, průchod stromem, počet atomů seznamu - prostě LISP). U zkoušky v prvním semestru je důležité pochopit seznamy, vyhodnocování výrazů, práce s porostředím.

Struktura počítačů
- je přednáška o hardwaru. Probírá se vše z "běžného" počítačového železa (sběrnice, procesory, paměti, periferie), ale je zde vidět silné zaměření na jednočipové mikropočítače a "takové ty malé součástky" - hradla, čítače/časovače... Na konci druhého semestru následuje písemná zkouška (sled 20 *rychlých* otázek a odpovědí - 40 sekund na otázku a bod). Tohle se nemůžete našrotit. Tohle musíte chápat.

Softwarová laboratoř
Jediný předmět, kdy se dostanete pořádně k počítači. Tady se student učí (procvičuje) C a C++. (Momentálně katedra podporuje MS Visual C++ - doufám že pro příště se zase vrátíme na UN*Xové platformy) Každou hodinu se řeší nějaký příklad na probíranou látku. Kdo řeší dobře, může získat zápočet poloautomaticky ;-).

Angličtina
Vyloženě pohodová věc. V průběhu si napíšete pár písemek (jednu na tři lekce) a z nich se zprůměruje známka za písemnou část. Na konci druhého nebo čtvrtého semestru uděláte ústní zkoušku a angličtina je uzavřená.

Máte zkušenosti se studiem na této fakultě? Podělte se o ně s ostatními: