maturitní otázky, seminárky a referáty


Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Michal Horáček


Situace na Geografii se hodně změnila. Není to tak dávno, co tento obor studovalo v ročníku devět deset lidí, vyučovalo se především v kabinetech vyučujících a díky takto malé skupině znal vyučující celou svou „třídu“ jménem. Teď se ročně nastoupí na studijní obor geografie a kartografie kolem 150 lidí. Naštěstí to stále není tak mnoho jako na některých jiných vysokých školách, takže student tu stále ještě vystupuje pod jménem a ne pod číslem.

Přijímačky se absolvují ze dvou předmětů. Zeměpis a matematika. Katedra každoročně vypisuje přípravné kurzy z každého předmětu zvlášť. Já jsem absolvoval kurz ze zeměpisu. Tento kurz přijímačky značně ulehčí (obzvlášť těm, u kterých se zeměpis na střední škole neprobíral příliš důkladně). Jeho hlavní předností je probírání modelových otázek. Otázky v přijímačkách se každý rok mění, ale typově jsou stále stejné. Pak se probírá rozšiřující látka středoškolského zeměpisu a nakonec  i některé zajímavosti o samotné fakultě. Tento kurz ale zcela jistě není nezbytný a projít přijímacím řízením lze i bez něj.

Pro mnoho lidí je u přijímaček odstrašující matematika. Domnívám se, že není nijak náročná a pokud student z matematiky maturoval, nebude mít sebemenší problém.
Každoročně se úspěšně dostane na geografii kolem 150 lidí. Po druhém ročníku však studuje jen něco přes polovinu. Problematickými předměty jsou zejména Matematická geografie a pak Kartografie. U těchto předmětů je nutné splnit mnoho úkolů pro možnost dostat se k zápočtovému testu (hlavně u kartografie tyto úkoly vyžadují velkou přesnost a jsou časově náročné).

V prvním ročníku je rozvrh téměř daný a lze si ho měnit jen minimálně. Má to své výhody i nevýhody. Nevýhodou je snížená flexibilita. Nespornou výhodou však je, že tu není tak velký skok v přechodu od středoškolského studia ke studiu vysokoškolskému a hlavně se v prváku vždy vytvoří parta lidí, kteří spolu drží po celou dobu studia. Ve druháku a třeťáku si už každý volí svou cestu, ale spoustu předmětů je stále možné mít společně.

Když však student absolvuje první ročník a zvykne si na některé fakultní odlišnosti (s počítači se na fakultě nepracuje příliš dlouho, takže někteří vyučují si na systém zapisování zkoušek do informačního studijního systému ještě příliš nezvykli a někdy to prostě nějakou dobu trvá, než se to v systému objeví), tak už by ho nemělo nic zastavit v úspěšném zakončením bakalářského studia.

Máte zkušenosti se studiem na této fakultě? Podělte se o ně s ostatními: