maturitní otázky, seminárky a referáty


Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

Martina Pešlová

Univerzita Hradec Králové nabízí studium na dvou fakultách-pedagogické a informatiky a managmentu. Na fakultě managmentu můžete studovat tříleté bakalářské nebo pětileté inženýrské obory. Já jsem studentkou pedagogické fakulty, podělím se tedy s Vámi o zkušenosti získané na této fakultě.

Fakulta nese název pedagogická, to však neznamená, že by vzdělávala pouze budoucí pedagogy. Ústav sociálních studií zprostředkovává studium v oblasti speciální pedagogiky, vychovatelství a sociální práce. Velké oblibě se také těší tříleté studium archivnictví spadající pod ústav historie nebo bakalářský program textilní tvorba. Přesto všechno nejvíce studentů studuje učitelství. Můžete si vybrat, zda zvolíte učitelství pro první stupeň, druhý stupeň nebo střední školy. Budoucí pedagogové na prvním stupni škol musí absolvovat veškeré předměty přes matematiku, češtinu, všechny výchovy, fyziku až po technické práce. K tomu si ještě zvolí svojí specializaci, např. jeden cizí jazyk, speciální pedagogiku nebo některou z výchov. Učitelství pro 2.stupeň ZŠ a pro střední školy je pětileté a dvouoborové. Ne všechny katedry však dostali akreditaci pro střední školy. Rozdílem oproti ostatním fakultám je fakt, že student volí kombinaci zcela dobrovolně. Již několikrát se stalo, že na nějakou neobvyklou kombinaci, např.chemie – hudební výchova, se přihlásil a přes přijímací zkoušky prošel jediný student v ročníku. Na tento přepych doplácíme rozvrhem. Předměty se často kryjí, vznikají nepříjemná okna mezi jednotlivými přednáškami a semináři. Vždycky jsme si to ale nakonec dokázali zařídit alespoň částečně k naší spokojenosti. Předměty typu pedagogika, psychologie, práce s počítačem a cizí jazyk jsou povinné pro všechny bez rozdílu aprobace.

Studium

Stejně jako na ostatních vysokých školách, platí i u nás pravidlo, že přednášky jsou nepovinné, na seminářích se zapisuje docházka. Vyučující většinou tolerují patnácti procentní neúčast. Jinak dostanete zvláštní úkoly navíc, nebo nezískáte zápočet nutný k vykonání zkoušky. Najdou se však i přednášející, kteří poctivě čárkují účast na přednáškách a nahlíží do svých archů při zkoušení. Rozhodně naše fakulta nepatří ke školám, kde je velká nedobrovolná „úmrtnost“ studentů. Ale i tak každý obor proslavil předmět, který dá zabrat víc než dost. Informace se přenáší rychle a studenti vyšších ročníků stihnou včas varovat vystrašené prváky před blížícím se nebezpečím. Např. na češtině se podobná hrozba skrývá pod jménem jazykový proseminář. Neznám nikoho, kdo by několikerém opakování zkoušky nakonec neobstál a musel opustit svá studia. Studenti výtvarné výchovy si stěžují na dějiny umění, tělocvikáři na anatomii.Biologům zase leží v hlavě systémy rostlin a ruštinářům se zdá o morfologii. Zkrátka všude je něco. Důležité je zachovat si klidnou hlavu, zbytečně nezmatkovat a ignorovat arogantní přístup a sarkastický humor některých pedagogů.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se konají tradičně v červnu. Vesměs se píší písemné testy. Na některých katedrách potom musíte ještě vykonat zkoušku ústní, ke které se dostanou jen ti nejúspěšnější. Ústní zkouška je hlavně formální záležitostí, kde se zkoušející ptají na chyby v testu, prověřují komunikační schopnosti a zájem o zvolené studium. U oborů, které vyžadují i prověření talentu, je situace trošku jiná. Talentové části přijímacího řízení probíhají už v dubnu a kdo u nich neuspěje, neúčastní se teoretické zkoušky. Na úskalí a záludnosti přijímaček Vás v případě zájmu pomohou připravit kurzy pořádané univerzitou. Účast na nich si musíte samozřejmě zaplatit. Jedná se o přijatelné částky.

Předměty

Během studia musíte absolvovat všechny povinné předměty a dále si vybíráte z předmětů volitelných a povinně volitelných. Záleží na počtu kreditů. K postupu do vyššího ročníku je třeba získat čtyřicet kreditů. Ukončit pětileté studium můžete minimálně s třemi sty kredity. Z toho vyplývá, že když jeden rok z jakýchkoli důvodů nesplníte šedesát kreditů, musíte se další rok o to více snažit. Samozřejmě se nabízí možnost prodloužení studia. Pokud napoprvé neuspějete u zkoušky, nic se neděje. Můžete jít ještě dvakrát. Třetí termín už ale probíhá před komisí. Když i tentokrát šlápnete vedle, zapíšete si daný předmět příští rok znovu. Při druhém zapsání předmětu do fakultního informačního systému ho už úspěšně ukončit musíte.

Katedry jsou rozmístěny po několika budovách, proto musíme často přebíhat. Stojí to spoustu času a námahy.S většinou studentů se dá na docházce rozumně domluvit. Nízký počet studentů v ročníku umožňuje bližší komunikaci s vyučujícími. Podle mého názoru vyučování probíhá v klidnější a přátelštější atmosféře než na velkých školách.

Aktivity

Student se může v rámci školy zapojit do různých aktivit, např.studentské časopisy, hudební sbor, sportovní reprezentace školy. Často se také konají přednášky známých osobností z politické, kulturní a vědecké oblasti života. Univerzita také otvírá distanční a rozšiřující studijní programy, uvítá zájemce o celoživotní vzdělávání.

Neodvážím se tipovat, jaké procento absolventů opravdu nastoupí do sektoru školství. I když nastoupí někam úplně jinam nebo se věnují dalšímu studiu, měli by vynikat komunikačními schopnostmi, jednáním s lidmi a kreativností.

 

Máte zkušenosti se studiem na této fakultě? Podělte se o ně s ostatními: