maturitní otázky, seminárky a referáty


UK, Fakulta matematicko-fyzikální

Jan Kočvara

Předměty v prvním semestru

Matematická analýza

Tento předmět je považován za nejtěžší - také se ho všichni bojí. Zkouška je skutečně těžká, člověk musí mít štěstí a dostat dobrého přednášejícího a cvičícího. A co je vlastně obsahem předmětu? Vyšetřování všeho okolo funkcí, řady, limity, derovace, integrály... Když si laik představí matiku, tak je to většinou analýza.

Lineární algebra
Tento předmět je více méně paměťové cvičení kombinované z představivostí (abstrakce na druhou). Tady se navíc uplatní klasické schéma přednášky - definice, věta, důkaz, definice... O co jde? Předmět se zabývá čísly, množinammi a jejich vztahy, resp. zobrazeními mezi nimi.

Diskrétní matematika
Vedlejší přemět, kterého se nikdo nemusí bát - ale upozorňuji, že jsem z něj ještě nedělal zkoušku! Obsahem je teorie grafů, množin atd.

Volitelná přednáška
Nejčastěji je to fyzika pro matematiky nebo ekonomie. Sám jsem si vybral ekonmii - zajímavé.

Programování
I když nejde o matematickou přednášku, je považována za nejtěžší předmět v prvním ročníku = hodně se z něho vyhazuje. Tady každému, kdo se hlásí na MFF UK doporučuji, aby se podíval na základy programování v Pascalu, nebo aleposoň na tvorbu algoritmů. Sám jsem programovat neuměl, a teď mám co dělat...

Jazyky
Studium angličtiny na MFF UK je povinné v případě, že student nemá už hotovou zkoušku z angličtiny na úrovni cca státní zkoušky. Kdykoliv do dvou let (v průběhu prvních čtyř semestrů) může student zažádat o zkoušku z angličtiny. Ta je rovněž povinná. Po jejím složení je angličtina pro studenta nepovinná.

Tělocvik
Tělocvik je rovněž povinný. Student je povinen chodit v prvním ročníku na standardní tělocvik (jedno týdně dvě hodiny) a ještě v průběhu studia získat 8 jednotek z tělocviku. Jednotky lze získat buď za letní/zimní pobyt (2 jednotky), nebo za semestr chození na standardní tělocvik - také 2 jednotky.

Obecné rady
Na MFF UK je častým tématem vtipů vyhazování na konci prvního semetru. Pro představu - minulý rok vyhodili 60% prváků. Za nejtěžší předměty jsou považovány zkoušky po prvním a čtvrtém semetru (tj. pololetí prváku a konec druháku). Říká se, že z analýzy vyhodí 60% z těch 60 a zbytek z programování.

Zhodnocení
Má tedy MFF UK nějaké výhody? Ano, možná to tak nevypadá, ale má. Hlavní jsou asi následující: pro toho, kdo chce studovat matematiku, resp. informatiku nebo fyziku, je to nejlepší, ale také nejtěžší škola v republice. Na MFF UK s vámi nebudou zacházet jako s podřadnými tvory nebo blbečky, ale jako s inteligentními dospělými lidmi - jako blbečci si tady lidé připadají sami, protože vidí, že jejich mozková kapacita poněkud pokulhává.... Taky jsou tady docela vtipní.
Rozhodně však stojí za to „Matfyz“ zkusit

Máte zkušenosti se studiem na této fakultě? Podělte se o ně s ostatními: