maturitní otázky, seminárky a referáty


UK, Fakulta filozofická

Jana Dančáková

FF UK zřejmě vede v počtu oborů a kombinací, na mnohé z nich má v ČR monopol, kromě toho prestiž, lokalizace, koncentrace odborníků... a v důsledku toho enormní zájem uchazečů. Být přijat na některý z oborů je skoro zázrak (PT, psychologie), mnohdy ale pomůže (vedle dostatečného úsilí a skutečného zájmu) náhoda nebo štěstí, chci říct, že to není nemožné. Chcete-li za každou cenu studovat cokoli, zkuste méně známé, ne však méně zajímavé obory jako mimoevropské jazyky a tak (mongolistika, perština,...) Přijímačky a vůbec taky struktura studia, nároky, podmínky, nabídka kurzů, to všechno se obor od oboru liší. Budu se tedy držet toho svého, filosofie.

 

Přijímačky na filosofii (a myslím též religionistiku, estetiku a nejspíš i logiku) sestávají z části písemné - "talentové" a ústní, tzn. k zapotřebí jejich úspěšného složení není co nejvíc toho vědět; stačí umět číst a psát, resp. porozumět textu jak v českém, tak v cizím jazyce, interpretovat ho, přemýšlet o něm, vyvozovat závěry atd.. Pohovor nad seznamem relevantní četby (preferují se primární texty a nejspíš i vyhraněný zájem o konkrétní oblast) obnáší pak přátelské popovídání. Výhodou jistě je doložení vlastní pisatelské aktivity článkem z novin nebo časopisu.

 

Aktuální studijní plán (pro jednooborové bakalářské studium filosofie, dvouoborové se liší ne tolik rozsahem, jako délkou, a má méně volitelných kurzů) je o něco pevnější než můj (ten přestal platit před dvěma lety), stále však umožňuje velký výběr, má větší nároky, o to jich má méně (což svědčí o tom, že studijní plány se naštěstí obvykle mění k lepšímu). Všechny kurzy předepsané pro absolvování bakalářského studia se zapisují předem a kdy který splníte, je čistě vaše věc. Povinný je cizí jazyk, latina, cosi málo z řečtiny, logika, test z dějin, bakalářský seminář; páteř studia pak tvoří sedm seminářů jakoby k dějinám, ale berou se spíš systematicky než dejepisně (antika, středověk, novověk/německá klasická filosofie, 19./20. stol - ty končí komisionální zkouškou; pak etika, fenomenologie a analytická filosofie - zakončeny písemnou prací). No a zbytek studijního plánu zabírají volitelné kurzy (myslím 12), je možno vybrat si cokoliv z aktuálního rozvrhu nebo též z jiných kateder či fakult. Možnosti užší specializace jsou tudíž velké a jsou taky podporovány.

 

Náročnost jednotlivých kurzů se liší (byť čím dál tím míň), nicméně při dostatečném úsilí se to dá vždycky nějak zvládnout. Nevím, nakolik je vzácná vstřícnost a přátelský přístup ke studentům, u nás se vyskytují v hojné míře. Během 7 semestrů mě od zkoušky ještě nevyhodil nikdo, nejvýš mi řekl, jaké má výhrady a ať si ještě přečtu to či ono nebo tak. Zkoušky tady ovšem - s výjimkou těch komisionálních, asi - nespočívají ve zodpovídání předem definovaných otázek; obvykle mají podobu pohovoru či konzultace samostatně zpracované seminární práce, no prostě studium je to poměrně tvořivé.

 

Na FF UK panuje poměrně velká tolerance k lajdákum, jako jsem třeba já; jediným kritériem pro postup do dalšího ročníku je nashromáždění patřičného množství bodů, od druhého ročníku výš však lze studium prodloužit, čímž se tolerance počtu bodu zvyšuje a posouvá se termín složení bakalářské či postupové zokušky.

 

Co dodat? K profilu absolventů a možnosti uplatnění nemám zatím moc co říct, velká část z nich se zabývá a živí něčím, co s filosofií souvisí jen málo anebo vůbec ne, každopádně vás tu (jak slibuje dr. Thein) naučí myslet (a nemyslete si, že už to umíte :o))), myslet kriticky a do důsledků, to není jen tak), což se hodí vždycky. Ti úspěšnější a nadšenější pokračují v doktorském studiu a na FF zůstanou, jiní píšou a překládají, jiní učí na střední škole. Perspektivnější je určitě kombinace s jiným, "praktičtějším" oborem, s cizím či pramenným jazykem, s historií, s češtinou. Každopádně, protože vím, jak naivní jsme byli v 17ti letech, doporučuju perspektivu studia řádně zvážit; v 17ti je kde kdo (rádoby) intelektuál, ale ve 22 to leckoho přejde. A mě právě to přešlo...

 

Pokud jsem vás dostatečně neodradila a chcete vědět víc, navštivte webové stránky UFAR, neváhejte obrátit se s případnými dotazy na dr. Špinku, rád vám poradí. Ale hlavně, hlavně se ujistěte, že víte, co vlastně to ta filosofie je.

Máte zkušenosti se studiem na této fakultě? Podělte se o ně s ostatními: