maturitní otázky, seminárky a referáty


UJEP, Fakulta pedagogická

Helena Hanušová

Jmenuji se Helča a mám za sebou první semestr studia na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zvolila jsem si fakultu pedagogickou, obor český jazyk a literatura  + německý jazyk a literatura pro střední školy.

Zajímá Vás, jak vypadal můj rozvrh? Když jsem ho poprvé spatřila, byla jsem zmatenější než lesní včela.  To opravdu končím až v osm večer??? Nakonec jsem si ale zvykla, tak jako si zvykli všichni. Na druhou stranu to, že jezdím domů už ve středu, mi zase až tak nepochopitelné nepřišlo. :-) A jak to bylo s předměty?

 

PONDĚLÍ

 

8.00 – 10.00

ANGLICKÝ JAZYK

Student, který již v aprobaci jeden cizí jazyk má, si jako druhý musí zvolit jazyk jiný, a to

jeho vyšší úroveň, tedy kurz pro pokročilé.

Ti, kteří z vybraného jazyka maturovali, by neměli mít s napsáním zápočtového testu a

složením zkoušky žádné problémy. Ani nematuranti se však cizího jazyka nemusí příliš obávat.

 

11.00 – 12.00

ZÁKLADY SLAVISTIKY A STAROSLOVĚNŠTINY

Základy slavistiky a staroslověnštiny patří mezi nejobávanější předměty vůbec. Budoucí češtinář se seznamuje s vývojem českého jazyka od počátku až po rozpad praslovanské jednoty. Kurz by se s trochou nadsázky dal charakterizovat jako „multilingvální“, protože se předpokládá schopnost naučit se i základům starých slovanských jazyků (stará litevština, estonština…) pro potřebu jazykovědné komparatistiky.

            Z vlastní zkušenosti vím, že předmětu je třeba se věnovat už od prvních hodin. Na přetrženou nit se navazuje velmi těžko.

 

12.00 - 13.00

ZÁKLADY SLAVISTIKY A STAROSLOVĚNŠTINY – SEMINÁŘ

V semináři se opakují znalosti získané z přednášek. Důležitá, a pro mě také nesmírně zajímavá, je práce s překlady starých textů a jejich rozbor.

            V prvním semestru je kurz zakončen zápočtovým testem, v druhém končí ústní zkouškou.

 

16.00 - 17.00

ZÁKLADY JAZYKOVĚDY NJ

Seminář probíhající v německém jazyce seznamuje posluchače s obecnými informacemi o jazyce jako pojmu, s bližším zaměřením na jazyky germánské.

Podle většiny spolužaček je tento předmět jednoduše řečeno „o ničem“. I když já si to nemyslím, pravdou je, že učení se na zápočtový test příliš času nezabere.

 

18.30 – 20.00

TĚLESNÁ VÝCHOVA

      Povinně volitelný kurz, kdy si student může vybrat z mnoha sportovních odvětví:

·        Volejbal pro pokročilé i začátečníky

·        Basketbal

·        Kondiční posilování – naprosto pohodová hodina a půl, kterou s chutí absolvuje i vyznavač hesla „Sportem k trvalé invaliditě“ :-)

·        Lezení po umělé stěně

·        Lyžařský kurz – týdenní bloková výuka

·        Plavání

·        Aerobic – Pozor! K zápočtu nestačí pouze účast, ale vyžaduje se i sepsání seminární práce!

 

  

ÚTERÝ

 

8.00 – 9.00

NORMATIVNÍ MLUVNICE NJ

      Bezpochyby ten nejnáročnější předmět prvního semestru. Na přednáškách se do hloubky probírají jednotlivá gramatická pravidla. Posluchač se naučí tvořit a používat pasiva, oba dva tvary futura, konjunktivy… Výklad mluvnice probíhá samozřejmě v němčině.

      Jenom dodávám, že jen málokomu stačí poznatky z přednášek. Studování z nejrůznějších gramatik se asi nevyhne vůbec nikdo. Předmět je jednosemestrový a student musí napsat dva testy zápočtové, jeden zkouškový a složit zkoušku ústní.

 

9.00 – 10.00

ÚVOD DO STUDIA LITERARURY ČJ

      Úvod do studia literatury je opravdu jenom „úvod“, takže čekat, že se bude věnovat autorům a jejich dílům je jemně řečeno bláhové. Probírají se zde v teoretické rovině pojmy, jako jsou literární druh, stylistické figury syntaktické, syžet… I když se to na seminářích nezdá, získat zápočet na první pokus je téměř nemožné. Vyučující vyžaduje také odevzdání seminární práce – rozbor libovolného díla českého autora, které bylo vydáno po roce 1990. I se „seminárkou“ však na první pokus uspěje jen málokdo.

 

10.00 – 11.00

FONETIKA A FONOLOGIE ČJ

      Jeden z mála předmětů, který baví snad každého. Účastník přednášky se seznamuje se základy fonetické transkripce, metodami používanými ve fonetice a fonologii, artikulačním ústrojím…

      I když jsem si předsevzala, že nebudu jmenovat žádného z vyučujících, zde udělám výjimku. Paní PhDr. Ilona Balkó dokázala podat obor českého jazyka, který se nám na gymnáziu zdál jako neuvěřitelně nudný a nepochopitelný, tou nejzajímavější formou. A i když to bude znít jakou hloupá fráze, patří jí za to náš dík.

 

11.00 – 12.30

NORMATIVNÍ MLUVNICE NJ - SEMINÁŘ

      Charakterizovat seminář z normativní mluvnice je ta nejjednodušší věc na světě: cvičení, cvičení, cvičení! A kdo si myslí, že se na vysoké škole zbaví domácích úkolů, bude asi krutě zklamán. O tom, že jeden zabere mnohdy celý den, vůbec nepochybujte…

 

14.00 – 15.00

FONETIKA A FONOLOGIE NJ

      To, co student zná z české fonetiky a fonologie si poslechne ještě jednou, ale německy. Kurz probíhá po oba dva semestry a v létě končí ústní zkouškou.

      Přestože se tyto přednášky zdají nedůležité, doporučuji na ně chodit alespoň občas. Když člověk zjistí, že je za semestr navštívil jen jednou, je už většinou na dohánění pozdě.

 

15.00 – 16.00

ÚVOD SO STUDIA ČESKÉHO JAZYKA

      Klidný a nenáročný předmět, při kterém každému stoprocentně stoupne sebevědomí. Jeho náplní jsou především jazykové, slovotvorné a morfematické rozbory na úrovni střední školy. Tento seminář je zakončen zápočtovým testem a zkouškou, obojí ještě v zimním semestru. Zkouška je souborná, započítává se do ní tedy i výsledek testu z české fonetiky a fonologie.

 

16.00 – 17.00

ÚVOD DO STUDIA LITERATURY NJ – SEMINÁŘ

            Náplní prvního semestru je vysvětlení základních „Begriffů“ (tj. pojmů :-) v literatuře obecně, tedy nejen v literatuře německé. Seminář má spíše formu diskuze, student by si měl s pomocí vyučujícího sám odvodit vysvětlení termínů typu metafora, synekdocha, překrývání časů, bajka…

      Pozitivní zpráva: Zápočet je za účast!

 

17.00 – 18.00

ÚVOD DO STUDIA LITERATURY NJ

      Přednášky se zabývají obecnou teorií literatury a literární vědy. Vývojové otázky, které všichni velmi dobře znají od maturity (Vývoj divadla, Vývoj baldy…) se doplní o příklady z literatury německé. Jak jinak, i tento kurz je celý v němčině. Ukončen je pak písemnou zkouškou.

      Malá rada: Na „okecávání“ se tady nehraje, bez přesných definic nemáš šanci na úspěch.

 

18.00 – 19.00

FONETIKA A FONOLOGIE ČJ – SEMÍNÁŘ

„Strýček Šusta suší švestky.“

„Na klavír hrála Klára Králová a roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus.“

„Podkopeme-li Popokatepetl tunelem nebo nepodkopeme-li Popokatepetl tunelem?“

            Tak to je jen malá ukázka z jazykolamů, které jsou sborově i individuálně odříkávány na začátku každého semináře. A že je při tom pořádně veselo, zdůrazňovat asi nemusím. J S požadavky k zápočtu už je to ale horší. Je jich totiž hned několik:

  1. Ústní referát na předem dané téma
  2. Písemná seminární práce na stejné téma
  3. Písemný rozbor vlastního mluveného projevu, zachycený na audiokazetě

  

STŘEDA

 

8.00 – 9.00

ÚVOD SO STUDIA ČESKÉHO JAZYKA

Přednášky, které by měly být u zkoušky nepostradatelné, se zabývají teorií českého jazyka: jeho rozšířením (+ rozšířením nářečí), normou a kodifikací, obecnou teorií komunikace atd.

Nicméně pravdou je, že ke složení zkoušky nikdo z nás poznámky z přednášek nevyužil a že stačilo (pšš, přísně tajné) naučit se nazpaměť Český jazyk pro střední školy v kostce. Ale varuji, co platí dnes, nemusí platit za rok!

 

 

 

 

9.00 – 10.00

FONETIKA A FONOLOGIE NJ – SEMINÁŘ

            Účel semináře z německé fonetiky a fonologie je jediný. Zbavit budoucí profesory českého vyslovování německý slov a naučit je základy německé transkripce (vychází se ze školy Duden, nikoliv z lipské školy – to jen tak pro informaci, protože bez částečného samostudia se asi neobejdete). Zimní semestr končí zápočtovým testem – netranskribovat 25 slov s maximálně 15 chybami. A věřte, že tak jednoduché to zase není!

 

10.00 – 12.00

JAZYKOVÁ CVIČENÍ NJ

= konverzace na vysokoškolské úrovni

V seminářích se pracuje s knihami EM, které mnohým připomenou staré dobré Themen neu, známé ze středních škol. I když jsem předeslala, že se jedná v podstatě o konverzaci, nevyhneme se ale ani zde gramatice a reáliím německy mluvících zemí.  Aby student získal zápočet, musí napsat dva zápočtové testy, a to alespoň na 70 %.

 

13.00 – 15.00

BIOLOGIE DĚTÍ A DOROSTU

Určitě ty nejzajímavější přednášky, společné pro všechny prváky, ať už mají aprobaci jakoukoli. Nejedná se ani tak o anatomii, jakou se učil Štěpánek v Básních, ale spíše o jakousi „zdravovědu“ – tzn. poznat nemoc, znát její příčiny, příznaky a první pomoc. U zkoušky se ale samozřejmě předpokládají alespoň ty nejzákladnější znalosti stavby lidského těla. Pokud student absolvoval střední zdravotnickou školu, je mu zkouška okamžitě uznána a za jedničku. To není zas tak špatné, ne? :-)

 

 

 

 

Máte zkušenosti se studiem na této fakultě? Podělte se o ně s ostatními: