maturitní otázky, seminárky a referáty


3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

autor neznámý

Psát v současné době o studiu v Plzni zdá se mi trošku pikantní vzhledem ke kauze plzeňských práv, ale ráda bych upozornila na to, že Lékařská fakulta v Plzni je půdou Univerzity Karlovy a se Západočeskou Univerzitou sdílí pouze tělocvičnu pro výuku Tělesné výchovy. LF má vlastní koleje (dvě budovy na Lochotíně a jednu na Borech) i menzu.

Vzhledem k tomu, že již tomu dávno jest, co jsem nastoupila do prvního ročníku, nebudu tady dlouze psát o obsahu jednotlivých předmětů v letech po sobě následujících, nedělám si iluze, že by to někoho mohlo zajímat. Navíc, každý si tím musí projít sám a popisování se zážitku na vlastní kůži nemůže rovnat, také nemůže na tuto situaci dost dobře připravit. Snad jen vypíchnu klíčový obor.

K přijímacím zkouškám se člověk může připravit již během maturitního ročníku v tzv. přípravném kurzu a navíc jsou vydávány brožované publikace s modelovými otázkami z biologie, chemie a fyziky, které lze zakoupit v knihkupectví Karlovy Univerzity v Praze či v Plzni v knihkupectví Šesták.

Během studia na lékařské fakultě, které trvá minimálně šest let, si člověk projde svým a to jak v pozitivním tak i negativním slova smyslu, je otázkou, zda by si tímto prošel v daném časovém období i bez pobytu na fakultě. Každopádně je nutné najít se, najít si svůj systém v docházce na přednášky a semináře, v organizaci volného času, do kterého je nezbytné začlenit nejen čas na sebe ale i na přípravu na průběžné testy, na zápočty a pochopitelně na zkoušky.

Co se týče koncepce výuky…tak to je komplikované, protože po celou dobu studia (minimálně 6 let) člověk musí pojmout neuvěřitelné množství teoretických znalostí…není to tak, že první dva roky jsou teoretické a zbytek už je jen praxe…je otázka co si člověk pod slovem praxe představuje…

Během 1. a 2. semestru je nutné pojmout zj. anatomii, ze které je oficiálně zkouška na konci 2. semestru (se systémem kreditů neumím pracovat, když jsem byla v prvním ročníku, nic takového nebylo a člověk zkoušku musel v létě udělat, jinak nešel do druhého. V současné době je možné získat kredity a tzv. přetáhnout si anatomii do 3.semestru, ale před tím varuji, protože tam je zkouška z topografie a musíte chodit na cvičení nejen z fyziologie….za optimální považuji složit zkoušku z anatomie řádně na konci 2.semestru).

 Výuka anatomie probíhá formou přednášek (které jsou společné pro celý ročník) a seminářů (skupiny, do kterých jste rozděleni cca po 20 lidech). Semináře probíhají pod vedením asistenta (ten je pro oba semestry obvykle stejný) teoreticky i prakticky na pitevnách (kde jsou preparáty, které slouží pouze k výuce - -na tyto se díváte, my jsme měli i možnost se na pitevně učit ve volném čase, protože někteří asistenti z těchto preparátů zkouší). O samotné zkoušce získáte informace během celého roku, jak na semináři, tak i na přednášce.

Ve 3. semestru pokračujete v poznávání anatomie – topografické, absolvujete několik pitevních cvičení (opět na preparátech nikoli na oddělení patologie). Důležité je ale přede vším zahájení fyziologie a její pokračování ve 4. semestru spolu s biochemií zakončené zkouškou.

5. a 6. semestr je ve znamení patologie a patologické fyziologie.  Je to také první období, kdy se na delší dobu dostanete do nemocnice (pominu první pomoc v prvním ročníku) a to v podobě interní propedeutiky (její výuka probíhá v nemocnici na Lochotíně nebo na Borech, toto se včas dovíte ze studijního oddělení).  Výuka patologie probíhá také v nemocnici a to na Borech, tady si však moc neužijete kontaktu s pacientem :o) Ač se může zdát, že třetí ročník je poklidný, tak to neznamená, že vám zkoušku dají jen za účast na praktikách. Jak patologie, tak patofyziologie vyžadují velmi intenzivní přípravu.

7. a 8. semestr se nesou v duchu odklonu výuky z teoretických ústavů na půdu fakultní nemocnice. Běhen 6. a 7. semestru se vyučuje farmakologie, která je zakončena zkouškou, což je náročné, ale zlatý hřeb přichází na konci 8. semestru a to jsou zkoušky z neurologie a dermatovenerologie.

9. a 10. semestr již probíhají kompletně na půdě FN a seznamují studenta s obory nejrůznějšího druhu a zkoušky následují v rychlém sledu za sebou, protože výuka je bloková… tzn., že máte př. týden praktické cvičení z nějakého předmětu, kde se seznámíte s chodem pracoviště, získáte na seminářích několik teoretických informací a vyfasujete otázky ke zkoušce. Po týdnu méně či více intenzivní výuky je týden na přípravu ke zkoušce a na tuto byste měli jít a složit (obvykle test+praktická zkouška+ústní zkouška z teorie).

11. a 12. semestr je státnicový.  A tento rok je vyvrcholením a opravdovým očistcem. Zvlášť když nemáte bydliště v Plzni a jeho nejbližším okolí. Pokud pocházíte z jižních Čech, tak budete výuku absolvovat v Českých Budějovicích…upozorňuji, pouze výuku!!! Na státní zkoušky budete jezdit do Plzně, kde si budete muset zajistit po vlastní ose ubytování (na koleji za mých let nebylo moc pokojů, na kterých byste mohli přespat, nabízely se i lukrativní postele na dvoulůžku, kde celý rok bydlel jen jeden … to by mohlo být víc než zajímavé, pokud by tento člověk právě nesdílí vaše nervy ze zkoušky:o) ).  Ale můžu uklidnit tím, že za těch předchozích 5 let si v Plzni jistě vybudujete síť přátel, kteří s vámi soucítit budou a budou i rádi, že Vám mohou poskytnout střechu nad hlavou před tak významnými zkouškami vašeho studia. Vy, co nejste z Plzně ani z jižních Čech, budete posláni do nemocnice v Ústí nad Labem (předpokládá se, že v Plzni studuje hodně lidí ze severních Čech a tudíž proto Ústí). Já jsem měla tu čest být v Ústí nad Labem a nemůžu si stěžovat, člověk alespoň nevidí celý rok to prostředí státnicového zkoušení a navíc se setká s lékaři, kteří nejsou v každodenním kontaktu s mediky a to je příjemné, snaží se Vám předat své zkušenosti. Jen to dojíždění do Plzně na státnice bylo nepříjemné, zvlášť, když zkouška probíhá celý týden (dám příklad: v pondělí napíšete test a na ústní zkoušku jdete třeba až ve čtvrtek…).

Po složení státních zkoušek se z vás stává mladý lékař, od kterého se čeká, že bude na sobě dále pracovat a vzdělávat se…. To je ale pak již samostatná kapitola, do které se nyní opravdu pouštět nebudu.

Všem, kteří se rozhodnete do tohoto minimálně šestiletého procesu vstoupit, přeji pevné nervy a hlavně hodně štěstí a sebedůvěry. Pokud přemýšlíte nad více obory studia vysoké školy, doporučuji rozhodnutí jít na medicínu zvážit, je opravdu třeba jít na tuto školu z pevného rozhodnutí a nejen proto, že tam jde ten nebo ten, či protože si to přejí třeba rodiče. Musíte být vnitřně rozhodnutí, že tento boj chcete zkusit vyhrát. Vy budete ten, kdo bude sedět nad knihami dlouho do noci a žít si život medika…nikdo jiný!!!

 

Máte zkušenosti se studiem na této fakultě? Podělte se o ně s ostatními: