maturitní otázky, seminárky a referáty


Čtenářský deník - Charles Dickens

Autor: autor neznámý

*1812,  +1870

 

Představitel viktoriánského románu. Už jako desetiletý musel pracovat, protože po přestěhování z venkova do Londýna jeho rodiče neměli peníze zemřel na mozkovou mrtvici

 

Oliver Twist

Příběh sirotka v 19.stol. Oliver Twist se narodil v anglickém městečku matce, která hned po porodu zemřela. Oliver, jako ostatní děti bez příbuzných, byl umístěn do obecního sirotčince. Ředitelka tohoto ústavu byla paní Mannová, ta se o děti nestarala a které díky ní žily v bídě a hladu. Tam musel Oliver trpět devět let, poté pro něj poslali obecního serbusa, aby ho odvedl do chudobince, kde netrpěl hladem o nic méně, než v předchozím ústavu. Jednou se rozhodl, že požádá o přídavek. Za tuto drzost se výbor rozhodl se ho co nejrychleji zbavit. Nabídl tomu kdo vezme Olivera do učení pět liber!!! Přihlásil se o něj místní pohřebník pan Sowerberry. Ten na něj zlý nebyl, ale starší učedník Noe Claypole, Karla a paní Sowerberryová mu nedali pokoje. Po jedné urážce a rvačce s Noem Oliver utekl do Londýna. Na cestě ho potkal John Dawkins, který ho přivedl ke zlodějské bandě, které vévodil žid Fagin. Když Oliverovi Ferina Lišák a další ukazovali jejich řemeslo v praxi, tak se Oliver vylekal a utekl. Našel ho dobrý pan Brownlow, kterého Lišák okradl. V té době Oliver těžce onemocněl, ale pan Brownlow se o něj staral a tak se vyléčil. Při první pochůzce, kterou jej jeho dobrodinec pověřil byl objeven Faginovými kumpány a odvlečen zpět do zlodějského doupěte. Kvůli jeho malému vzrůstu ho potřebovali pro vykradení jednoho domu. Tuto akci vedl Bill Sikes, a další z absolutně bezcharakterních zlodějů. Jeho milenka Nancy varovala Olivera před útěkem a několikrát se ho zastala před cholerickými výbuchy Billa. Připravovaná akce se nepodařila. Oliver byl při vniknutí do domu postřelen. Nejprve se snažili všichni uprchnout, ale Oliver byl při pronásledování pro ně přítěží, tak ho nechali postřeleného v lese. Oliver se z posledních sil dopotácel ke dveřím málem-vyloupeného domu. Jeho majitelka paní Maylieová a schovanka Róza se jej ujali a přivolali lékaře Losberneho. Jejich starostlivost uchránila Olivera před trestem podle zákona. Oliver jim převyprávěl svůj příběh. Když vyzdravěl tak mu dovolily navštívit i pana Brownlowa, který se dozvěděl, proč Oliver tak záhadně zmizel. Několik dní pobývali v Londýně a právě v tu dobu Nancy vyhledala Rózu, aby jí pověděla, že Oliver má nevlastního bratra Edwarda Leeforda, alias Monkse, který se snaží zničit Olivera,aby získal dědictví po jejich otci. Za tímto účelem se spojil s Faginem. Když se Bill dozvěděl o Nancyně zradě, tak ji v návalu vzteku zavraždil.Róza celou záležitost sdělila panu Brownlowovi. Ten vyhledal Monkse a vmetl mu do tváře minulost jeho bratra, i když ji moc dobře znal. Totiž Leeford, otec Olivera a Monkse, přítel pana Brownlowa, byl donucen se oženit s matkou Monkse. Bylo to nešťastné manželství, tak se zase brzy rozvedli. Poté se Leeford seznámil s dcerou námořníka Agnes Flemingovou, která porodila Olivera. Nedlouho poté mu v Římě zemřel bohatý příbuzný, po němž zdědil majetek. Odjel do Říma, ale tam také onemocněl a zemřel. Majetek připadl Monksovi, jeho matce a také Oliverovi, který o tom neměl ani tušení. Monksova matka před svou smrtí zničila závěť a zasvětila Monkse do tohoto tajemství. Pan Brownlow měl portrét Agnes Flemingové, takže podle toho poznal Olivera, který byl své matce podobný. Nakonec se ještě ukáže, že Róza, schovanka paní Maylieové, je mladší sestra Agnes Flemingové, takže to je Oliverova teta. Nejasnosti kolem Oliverova původu jsou vyjasněné, ale ještě zbývá doplnit, co se stalo s Faginem, Billem Sikesem a Monksem. Faginovi bylo jasné, že pokud Oliver přežije, tak bude vypovídat v neprospěch zlodějů. To se také stalo. Fagin byl chycen a oběšen. Bill Sikes utekl z Londýna, ale při pronásledování se zabil. No a Monks vrátil majetek Oliverovi a vypovídal u soudu, takže byl sproštěn viny a mohl odejít.