maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Žena v české i světové literatuře

Autor: Lenka Milerová

 

řecké báje ‑ nerozlišuje se ženy x muži, bohové a bohyně, všichni stejné postavení

Antika ‑ ženy nesmějí hrát, ale jsou hlavními postavami ‑ Antigona, Médea, Elektra

Ilias a Odyssea

Anakreón ‑ oslava vína, zpěvu a ženy

Sapfó ‑ milostná lyrika, ženská básnířka,ostrov Lezbos

Řím Ovidius Umění milovat – motivy milostné

Středověk ‑ BIBLE

Starý zákon  stvoření světa a prvních lidí (Eva dala Adamovi jablko- vyhnáni ráje),

Genesis

Nový zákon  Maria ‑ porodila Ježíše, měřítkem je vztah člověka k bohu.

            Rytířská epika – Tristan a Izolda = rytířský román (nejčtenější dílo          

      středověku)

LegendyLudmilské legendy, O svaté Kateřině

Počátky dramatu: Mastičkář – 3 Marie chtějí balzamovat Kristovo tělo vonnými   

 mastěmi

Gotika ‑ žena neaktivní hrdinka, pouze předmět erotické touhy

Trubadúři, Minasangři, symbol Panny Marie

Renesance – znaky:žena jako rovnocený partner muže,světská témata (láska,nevěra)

Boccacio ‑ žena přelstí muže, umí se ze všeho vykroutit

PetrarcaSonety Lauře – milostné verše věnované jedné ženě. Skutečný, konkrétní  

milostný prožitek

AlighieriBeatrice – žena jako symbol dokonalosti, čistá, nezkažená, jako bohyně, 

anděl.Zemřelá autorova milenka

ShakespeareRomeo a Julie – o nešťasné lásce dvou mladých lidí (spor Monteků a       

                          Kapuletů)

Julie=chytrá, statečná, citlivá, oddaná, zamilovaná, ochotna pro lásku zemřít, bojuje 

s okolím o lásku a samostatné rozhodování ‑ to její lásce nepřeje

- Lady Mackbett ‑ cílevědomá, ctižádostivá, touha po moci, penězích, je zkažená, zlá, úskočná, schopná vraždit, ale má svědomí ‑ z toho se zblázní

Cervantes Don Quiote ‑ žena symbol života, vše pro ni dělá, je to jeho bohyně,   

může ho ovládat

V Čechách nemá zastoupení žádná žena

Baroko ‑ cílem je ohromit či fascinovat člověka, mysticismus

             Tereza z Ávily=španělská mystička a náboženská spisovatelka (Tereza Ježíšova)

              Vyznačuje se osobním vztahem k bohu.

Klasicismus žánry:vysoké – ódy, epos, tragédie, o životě vysokých vrstev

                                  nízké- fraška, bajka, satira, postavy neurozené, ženy vtipné, živé, nejsou          

               v hlavní roli

              Cid = Chimena, přestože Cida miluje ho musí stíhat, musí umlčet své city

              Lakomec=záporné lidské vlastnosti

Osvícenství Diderot  Jeptiška ‑ žena v hlavní roli, proti přání rodičů se musí stát řeholnicí – vstoupit do kláštera.V klášteře velmi trpí.Za pomoci mnicha utíká pryč,ale nakonec umírá v ulicích Paříže.

PreromantismusGoethe - Utrpení mladého Werthera ‑ žena je objekt lásky, nenaplněná, nešťastná láska,Hl. hrdinou je mladý Werther, který miluje dívku Lottu,ale Lotta miluje jeho přítele.

NO Hněvkovský Vnislav a Běla

                                  Děvín – epos O dívčí válce

         Kolár- Slávy dcera – obžaloba bohyně Slávy radě slovanských bohů. Z rozkvetlé lípy   

         pak bůh lásky Mílek vytvořil krásnou Mínu(Vilemína Schmidtová),která má chránit   

         národ, zachránit slovanský jazyk

Romantismus ‑ očekává se, že žena je utěšitelka, východisko, ale ony jsou pasivní, lásku by 

             opětovaly, ale nemůžou, jsou svázány

            Emily Bronteová – období vikroriánské (vláda královny Viktorie)

                                             Na větrné hůrce - román

MáchaMárinka-nemocná dívka,umírá v chudinské čtvrti Na Františku.

Realismus BalzacSestřenice Běta ‑ Aktivní, kariéra, ctižádostivá, jde po penězích

                                  Otec Goriot - ženy ve vedlejší roli, jsou aktivní, dcery zneužívají otce, 

                                  který  jim rozdělil majetek

                                  Evženie Grandetová – o lakomci,který zničí štěstí své dcery.

               FloubertPaní (Ema)Bavoryová – romanticky založená žena, nemůže v manželství 

                                  s venkovským lékařem najít uspokojení a životní cíl.

  TolstojAnna Kerenina ‑ rozpor co chce a co jí společnost dává, chce lásku, cit,  

   něhu, muž i milenec jsou k ní chladní, život končí sebevraždou

Naturalisté    ZolaTereza Raquinová

                                   Nana

 

Ženy spisovatelky

 

            Magdalena Dobromila RettigováKUCHAŘKY (pro bohaté ženy)

Božena Němcová ‑ žena ústřední postavou

Babička ‑ dobrá, chytrá, se zkušenostmi, idealizovaná, už zmožená životem,   

ale na druhé straně zase plná života pro svá vnoučata

Divá Bára – neohrožená mladá dívka z vesničky Vestec

Karla – ve skutečnosti Karla není děvče,ale chlapec

Karolína Světlá – příběhy emancipovaných ženských hrdinek-dovedou se zříci  

vlastního štěstí a obětují se.

tzv. ještědské romány: 5 příběhů žen-prožívajících konflikt mezi láskou a mravní 

povinností, v závěru  vítězství odpovědnosti.

Hubička-o lásce Vendulky a Lukáše-v úpravě Elišky Krásnohorské libretem 

k Smetanově  opeře.

Teréza Nováková-převaha monografických románů-děj se týká jedné postavy, jejího

vývoje

Maloměstský román – o osudu dcery Karla Havlíčka Zdeňky

Na Librově gruntě

 

Meziválečné období

Marie Majerová – představitelka meziválečné prózy,/ženské postavy

Panenství

Siréna-několik generací dělnické rodiny Hudců,charakterizuje obyčejné dělnické ženy

Nejkrásnější svět- hl. hrdinka Lenka Bilanská,chytrá,čilá,živá.

 

Marie Pujmanová – psychologická a socialistická  próza

Povídky z měšťanského prostředí ‑Pacientka Dr. Helga

            Lidé na křižovatce-Svatba románu je založena na konfliktu dvojího prostředí,dvou    

            dějových pásem.Ve středu dění stojí osudy rodin Gamzových a Urbanových

               Předtucha ‑ Jarmila ‑ 16 let, chodí s klukem jen proto, aby se jí nesmál, že je malá,    

            uvědomí si to a přestane s ním chodit, protože je jí to jedno, rodiče odjeli pryč a děti

            mají předtuchu, že se jim něco stalo

Jarmila Glazarová – psychologický román

Roku v kruhu ‑ popisuje své manželství – harmonické manželství

Vlčí jáma – obraz tyranie v manželství

Advent – tragický příběh svobodné matky Františky a jejího syna Matuda

 

 

Jaroslav HavlíčekPetrolejové lampy – příběh ženy, která přes hmotné zajištění a 

dobrou povahu nenachází štěstí v manželství

              Čapek ‑ Matka ‑ plná lásky k synům, pravá matka, nechápe jejich hrdinství, všichni ji   

            zemřou a nakonec pošle do války i nejmladšího syna

 

Po II. Světové válce

Christiane A.My děti, ze stanice Zoo

Valja StýblováMne soudila noc,  Skalpel prosím,   Dopis Kláře

Eva KantůrkováPřítelkyně z domu smutku

Halina PavlovskáZoufalé ženy dělají zoufalé skutky

Vladimír Páral ‑ Playgirls, Země žen, Mladý muž a bílá velryba, Profesionální žena

Zdena FrýbováMafie po česku,    Falešní hráči

Jan OtčenášekRomeo, Julie a tma

 

Pseudonym = těžká úloha žen se prosadit