maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Literatura doby Lucemburské a husitské

Autor: Tomáš Červinka

Literatura doby Lucemburské

 

Legenda o sv. Prokopu – 1. polovina 14. století, méně kvalitní, česky, podle latinské

předlohy

Legenda o sv. Kateřině – 2. polovina 14. století, vyšší úroveň, Kateřina umučena za to, že si

odmítla vzít panovníkova syna, byla už ženou Kristovou

Vita maior – latinsky psaná legenda o Prokopovi, předloha k Legendě o sv. Prokopu

 

Mastičkář – velikonoční hra, předlohou hra O třech Mariích – hrána v 10. století ve

Švýcarských klášterech, veršované, obhroublé, makarónské verše (střídání latinských a českých veršů)

 

Vita Caroli – životopis Karla IV., latinská próza, dětství a počátek vlády

 

Tkadleček – začátek 15. století, náročné, česky, alegorický spor Tkadlečka (tkadlec slov) s   Neštěstím, předlohou – Oráč z Čech od Jana Žitavského, německy

 

Žákovská poezie – 1348 založena Karlova universita, demokratizace (studují i běžní lidé) a

laicizace (nejen pro příslušníky církve) literatury

Píseň veselé chudiny, Podkoní a žák – konec 14. století, špatné postavení nižších vrstev

bráno s nadsázkou, humorné

 

Hradecký rukopis – polovina 14. století, objeven Dobrovským v době obrození, autoři

neznámí, kritický obraz měšťanského života

desatero kázání božie, satiry o řemeslnících a konšelích, O lišce a džbánu (prví bajka), některé legendy

 

 

Husitská literatura

 

přelom 14. a 15. století, kritika církve (odpustky)

Konrád Waldhauser – psal latinsky

Matěj z Janova – psal česky, kritizoval Karla IV.

Jan Milič z Kroměříže – radikální kazatel

 

Tomáš Štítný ze Štítného – samouk, laik, traktát – pojednání o problému

Knížky šestery o obecných věcech křesťanských – o dokonalém životě

Řeči besední – výklad věrouky

Řeči sváteční a nedělní – výklad části evangelií

 

 

Jan Hus – z Husince u Prachatic, vysokoškolský učitel, rektor, kazatel v Betlémský kapli

dekret kutnohorský – více Čechů na univerzitě

Výklad Viery, Desatera a Páteře – výklad modliteb, úvahy o mravním životě

De ecclesia = O církvi – latinsky, ostrá kritika církve

Knížky o svatokupectví – kritika církve, odpustky

Postila – výklad části evangelií formou kázání

Dcerka – rady pro ženy

listy z Kostnice – forma kázání, odkaz

diakritický pravopis – háčky a čárky

 

Roudnický kodex – sbírka písní

Jistebnický kancionál – sborník husitských chorálů, Kdož jsú boží bojovníci

Budyšínský rukopis – tři veršované polemiky proti Zikmundovy

Žaloba Koruny české, Porok Koruny české, Hádání Prahy s Kutnou Horou

 

Vavřinec z BřezovéHusitská kronika – latinsky, próza

- Píseň o vítězství u Domažlic – historická báseň

 

Žižkův vojenský řád – východočeské bratrstvo, pravidla pro členy, přísné tresty

 

Petr Chelčický – kritik společnosti, samouk, pacifista

Jednota bratrská – založena 1457, na základě jeho myšlenek

- Postila – kázání

- O trojím lidu – traktát, kritika rozdělení společnosti

- Sieť viery pravé – traktát, kritika církve a hromadění majetku, představa ideální

církve

- O boji duchovním – jen boj duchovní, křesťan nesmí zabíjet