maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Zákonodárná moc

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

            ZÁKONODÁRNÁ MOC

Parlament: 2 komory - dolní k. - Poslanecká sněmovna - 200 poslanců, voleni na 4 roky, starší 21 let, za určitých podmínek může být rozpuštěna prezidentem, poměrný volební systém

 

                                       horní k. - senát - 81 senátorů, voleni na 6 let (  X Bundesrat jmenován), starší 40 let, každé 2 roky se volí 1/3 senátu, nemůže být rozpuštěn prezidentem, většinový volební systém

 

volby:             osoba starší 18 let, svéprávná osoba, občan ČR

            vlastnosti:       tajné volby: každému voliči musí být umožněno volit tak, aby nebylo zjistitelné, komu dal hlas

                                    rovné volby: stejné právo ať je to prezident či "obyčejný" člověk

                                    všeobecné volby: volit mohou všichni bez ohledu na náboženství, rasu

                                    přímé volby: přímo volím daného poslance (není tam mezistupeň)

 

poslancem se může stát člověk starší 21 let, senátorem člověk starší 40 let

 

je - li zvolen získává mandát = pověření

poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně, nejsou přitom vázáni žádnými příkazy

výkon mandátu je služba lidu podle svědomí poslance nikoli poslušnost k politické straně (mandát volný)

neexistuje imperativní mandát

 

schůze komor: jsou veřejné, novináři mají přístup, poslanci je chtějí nějak omezit

 

přijímání zákonů - usnášení se

komory jsou způsobilé se usnášet za účasti (přítomnosti) alespoň 1/3 svých členů (67 poslanců, 27 senátorů)

 

zákon může být přijat, vysloví - li se pro něj nadpoloviční většina všech přítomných členů = prostá většina všech (dopoledne jich tam je 100, odpoledne už pouze 80, pro se musí vyjádřit 51 poslanců)

 

při schvalování důl. zákonů (vyhlášení válečního stavu, volby prezidenta, hlasování o důvěře vlády)

se musí vyjádřit pro nadpoloviční většina všech členů = kvalifikovaná většina

 

návrh zákona může podat:   poslanec

                                                skupina poslanců

                                                senát

                                                vláda

                                                zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku

 

když zákon projde posl. sněmovnou postupuje do senátu - ten buď schválí nebo ho vrátí zpět do posl. sněmovny

senát může dát i pozměňovací návrhy

prezident má právo vrátit = vetovat zákon ale s odůvodněním, do 15 dnů

v posl. sněmovně se opět hlasuje, ale když pro něj nadpoloviční většina všech poslanců je schválen

 

přijaté zákony podepisuje    prezident

                                                předseda poslanecké sněmovny

                                                premiér

 

aby byl zákon platný musí být vyhlášen (zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR)

v ten den, kdy zveřejněn nabývá platnost

15. den po zveřejnění v té Sbírce nabývá účinnosti - je už právně vynutitelný

 

každý poslanec má právo interpelovat vládu - poslanci mají právo klást kvalifikovaný dotaz vládě