maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Velké porenesanční filosofické systémy - přehled

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

(17. - pol. 19. stol.)

 

1. Francouzský racionalismus (17. stol.) - zájem o matematiku a mechaniku

                                                                         klade důraz na rozumové poznání

 

            René Descartes

            Baruch (Benedictus) Spinosa

                Gottfried Wilhelm Leibniz

 

 

2. Anglický novověký empirismus - odmítání spekulace

                                                               klade důraz na smyslové poznání          

 

            John Locke

            George Berkley

            David Hume

 

 

3. Francouzské osvícenství (18. stol.) - názorová tolerance rozumu

                                                                       

           

            Charles - Louis Montesquieu

            Voltaire

            Jean Jacques Rousseau

                                               

                                                                       

 

4. Francouzští materialisté a encyklopedisté       

           

            Dietrich von Holbach

            La Mettrie

            Denis Diderot

            d´ Alembert

 

 

5. Německá filosofie od Kanta po Hegela

 

            Immanuel Kant

            něm. romantimus -             J. W. Goethe

                                                Johann Gottlieb Fichte

                                                Friedrich Wilhelm J. Schelling

                                                J. Gottfried Herder

            Georg Wilhelm Friedrich Hegel