maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Ústava České republiky

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

            ÚSTAVA ČESKÁ REPUBLIKY

1. zákon státu

přijata českou národní radou 16. 12. 1992 (č. nár. rada už neexistuje, zanikla se zánikem federace)

v platnost vstoupila 1. 1. 1993 - účinnost

složení: preambule - slavnostní úvod

              8 hlav - 113 článků

              Listina zákl. práv a svobod

 

Hlava I.            - základní ustanovení - vymezuje podstaty a zásady našeho dem. státu (svrch., jednotný, dem. stát)

 

Hlava II.            - zabývá se zákonodárnou mocí (parlamentem)

 

Hlava III.             - zabývá se výkonnou mocí (vláda, prezident)

 

Hlava IV.            - zabývá se soudní mocí

 

Hlava V.            - zabývá se nejvyšším kontrolním úřadem (nkú) - nezávislá kontrolní moc - kontroluje hospodaření se státním majetkem

                          v čele stojí prezident - Voleník (snižuje hodnotu hlavy státu našeho národa)

 

Hlava VI.         - zabývá se Českou národní bankou - ústavně zakotvena její nezávislost

                           pečuje o stabilitu měny

                           ústřední (centrální) banka státu

                           dohlíží i na ostatní banky

                           v čele guvernér - jmenován prezidentem

 

Hlava VII.            - zabývá se územní samosprávou, dvoustupňové územní členění: 1. obec, 2. okres

                          obce - právní nezávislost na státu ve věcech regionálního významu (vyhlášky k prostitutkám, taxikářům)

                                        tzv. přenesená působnost

                          obecní úřad:            orgán - má na starosti řízení obce

                                                v čele starosta, zástupce, tajemník, obecní rada

                                                      obecní zastupitelstvo: pokud více než 15 členů - volí se obecní rada

 

Hlava VIII.            - přechodná závěrečná ustanovení

                          dnem účinností této Ústavy se Čnr stává Posl. sněmovnou