maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Společenské změny a idea pokroku

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

v každé společnosti se projevují změny v kvantitě i v kvalitě

člověk má stále nové a nové potřeby - nespokojuje se s dosaženou úrovní svých uspokojených potřeb - hledá nové výrobky, informace

 

2 základní vývojové cesty ve společnosti -

 

1. evoluční vývoj (viz Darwin) ("vývoj v krocích") - změny pozvolné, postupné, pomalé, návazné, bez velkých změn

 

2. revoluční vývoj ( "vývoj ve skocích") - změny náhlé, ryché, otřesy,..., výrazná změna v kvalitě

(viz Hegel - 3 zákony dialektiky, př. 1. přechod kvantitativních změn v novou kvalitu - nahrazena - dění určitých problémů - navršení kvantity - kvalitativní změna - př. marxismus - sociální problémy narůstají, pak najednou zlom - revoluce - vznik nové společnosti)

 

- vývoj by měl být spojen s pokrokem - progresivní vývoj - vývoj směřuje kupředu

x na určitou dobu se může zabrzdit, pozastavit - stagnace

x vývoj jde někdy zpět  - regresivní vývoj

to, o jakou se jedná změnu (zda jde o progres nebo regres) ukáže až čas

 

vývoj člověka - vyvíjí se celý život - nabývá zkušenosti

progresivní vývoj - hlavně v produktivním věku

regresivní vývoj - stáří - člověk ztrácí

stagnace - nad 21, 22 let

 

období společnosti - restaurace (obnovy)

nemožnost úplně zastavit vývoj  X  možnost stagnace

nerovnoměrný vývoj v jednotl. oblastech spol. života - př. u nás poslední kvalit. změna - 1989 -

            pol. systém - rychlá změna

            ekonomika - pomalá změna

            myšlení lidí - nejpomalejší ze všech změn

 

 

revoluce má určité zákonitosti

zákonitosti revoluce             - fáze přípravy

                                              - vypuknutí

                                            - průběh - stupňování radikalismu

                                    - výsledky + jejich stabilizace

 

X kontrrarevoluce - ne vždy má revoluce způsobit změnu kvality

 

nutné je nepřeceňovat revoluci

 

nezvratnost vývoje  X  přináší vždy pokrok ? - vědecké objevy  X  objevy nových zbraní

                                                                            masmédia  X  dřívější přenášení informací