maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - SOCIOLOGIE - Sociální skupina ve vlastním slova smyslu

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

            SOCIÁLNÍ SKUPINA VE VLASTNÍM SLOVA SMYSLU

 

sociální skupina má 4 základní významy:       

 

 

1. v nejširším významu - jakékoli seskupení lidí, prostorové či logické

                                         (př. národ jako skupina)

 

2. soubor osob, které mají alespoň 1 společný znak - skupina ve významu sociální kategorie

(př. soc. kategorie lékařů - bílé pláště, vzdělaností, kvalifikační požadavky, uzdravování lidí, svůj jazyk)

                                   

3. souhrn osob ve smyslu prostorové blízkosti, propojení lidí = sociální agregát

(př. lidé při zkoušce na školu, bydlící v 1 paneláku, kteří se neznají)

 

 

4. skupina v nejužším vymezení - řada společných znaků

                          1/ interakce mezi členy skupiny - lidé jsou ve vzájemném kontaktu a vzájemně na sebe působí

                          2/ existence komunikační sítě

                          3/ společná činnost

                          4/ existence sociálního vztahu

                          5/ společný cíl - náš: vzdělání

                          6/ diferenciaci rolí a pozic:             horizontální členění souvisí s dělbou práce uvnitř skupiny

                                                                        vertikální členění - vedení ve skupině, vyčlenění vůdce

 

                          7/ normativní a hodnotový systém - skupinové normy nemusí být vždy v souladu s normami širšího                              společenství - tzv. SUBKULTURA - kultura se specifickým systémem norem a hodnot ve skupině

 

                          8/ systém sankcí (trestů  x  odměn) - skupina si je vytváří na základě norem, které uznává

                          9/ vědomí příslušnosti ke skupině - skupinová ideologie - skinheads

                        10/ vědomí skupinové odlišnosti

                                    autostereotypy - představy, které si vytváří skupina sama o sobě

                                    heterostereotypy - představy skupiny o jiných skupinách

 

 

klasifikace skupin:            1. podle velikosti - velké (národ)

                                                                   malé (školní třída, ještě menší - rodina)

                                                           

 

                                    2. podle stability - přechodné (fronta na maso, návštěvníci kina, cestovatelé ve vlaku)

                                                                  stálé, trvalé (rodina, třída)

 

                                    3. podle stejnorodosti - podle pohlaví (ženské, mužské)

                                                                           podle zájmů - např. filetalisté

 

                                    4. podle soudržnosti -            více           - solidarita - schopnost si pomáhat, silný pocit sounáležitosti

                                                                        méně              

                                                                        nesoudružná - převaha soukromých zájmů

 

                                    5. podle vlivu na formování jedince -             primární (rodina)

                                                                                                            sekundární - menší vliv (kluby)

 

                                    6. podle členství - vlastní - jsem členem

                                                                  cizí - nepatřím do ní