maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - PSYCHOLOGIE - Psychické jevy - jejich zákl. třídění

Autor: Autor neznámý

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

týká se struktury osobnosti

patří sem:       psychické procesy

                        psychické stavy

                        psychické vlastnosti

                        dílčí psychické předpoklady

 

 

 

PSYCHICKÉ PROCESY

části lidské činnosti

mají krátké trvání, může proběhnout v sekundě a okamžitě je vystřídán jiným (narozdíl od vlastností a stavů)

 

            procesy poznávací:   vnímání

                                                představy

                                                fantazie

                                                myšlení a řeč

 

            procesy paměti:         zapamatování

                                                uchování

                                                vybavení

           

            procesy motivační:    citové a volní

 

 

 

PSYCHICKÉ STAVY

            stavy pozornosti - soustředěnost, rozptýlenost

           

            stavy citové - nálady: radostná, veselá  X  smutná

 

vyjadřují přechodnou, časově vymezenou charakteristiku jedince, zpravidla svázanou s konkrétní situací

 

 

 

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI

            schopnosti

            rysy osbnosti

            temperament

            charakter

dlouhodobé, relativně stálé znaky osobnosti

 

 

 

DÍLČÍ PSYCHICKÉ PŘEDPOKLADY

proměnlivější, nestálé než vlastnosti, omezeny na určitou činnost

 

            vědomosti = soustavy představ a pojmů, které si člověk osvojuje

            dovednosti = dílčí psychické předpoklady pro vykonávání určité činnosti

            zájmy

            návyky = dílčí psychické předpoklady, které pobízejí člověka v určité situaci k určitým pohybům nebo k                          určitému chování

            postoje