maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Pracovní právo

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících

hl. pramenem zákoník práce

právo na zaměstnání každého občana - buď samostatné podnikání nebo vstup do pracovního poměru

                                                                  možno uplatňovat u úřadu práce: 1. zprostředkovává práci

                                                                                                                          2. rekvalifikace = přeškolení se

                                                                                                                          3. hmotné zabezpečení v případě ztráty zaměstnání (= podpora) - 60% z čistého průměrného měsíčního výdělku z posledního zaměstnání

po 3 měsíce, pak pouze 50%

povinnosti: musí ukázat, že se snaží najít práci, po 14 dnech tam dochází

když 3x odmítne, pak už mu úřad neplatí podporu, po půl roce vyzařen z kartotéky

 

ZPS (změněná pracovní schopnost) - mají horší naději než zdraví lidé najít práci, proto jsou na úřadu upřednostňováni

firmy, co mají více než 20 lidí, by měly z 8% zaměstnávat lidi s ZPS - zaměstnavatel za ně dostává peníze navíc

 

účastníci pracovně právních vztahů:            1. zaměstnavatel - nemusí být vždycky organizace, může být i právnická                                                                                        osoba

 

                                                            2. zaměstnanec - může být pouze pracovně právně způsobilá osoba, která                                                                                  dosáhne věku 15 let, ukončená povinná školní docházka

mladistvého zastupuje zákonný zástupce (rodič)

osobu zbavenou právní způsobilosti zastupuje buď opatrovník nebo zákonný vychovatel

cizinec - musí získat pracovní povalení a povolení k pobytu (když se stanou občanem ČR - např. sňatkem s Čechem - nemusí mít pracovní povolení)

 

pracovní poměr -            nejvýznamnější z pracovně právních vztahů

                                   

                                    dělení:            podle doby pracování - na plnou nebo zkrácenou prac. dobu

                                                podle doby ukončení - na dobu určitou nebo neurčitou

                                                podle vzájemných vztahů 2 nebo více prac. poměrů hl. zaměstnance:

                                                            1. souběžný pracovní poměr

                                                            2. vedlejší činnost - vykonávám 2 činnosti pro 1 zaměstnavatele

 

vznik prac. poměru - pracovní smlouvou (pís. podoba): musí obsahovat:            1. den nástupu do práce

                                                                                                                        2. místo výkonu práce

                                                                                                                        3. druh práce

                                                                                                                        4. zkrácená prac. doba

                                                                                                                        5. zkušební doba (max. 3 měsíce  X                                                                                                                                                  učitelé 1 rok)

 

skončení prac. poměru -             1 dohodou - dvoustranný akt na základě obou stran - 2 měsíce max. mě tam mohou                                                                    držet, když dám výpověď 5. dubna, výpovědní lhůta běží až od                                                                            následujícího měsíce, tedy od 1. květa

 

                                                2. výpověď -             buď ve zkušební době bez udání důvodu

                                                                        nebo, když zaměstnanec přijde do zaměstnání např. pod vlivem                                                                         alkoholu nebo se nedostaví

 

                                                3. událostí - smrt, nemoc

 

délka prac. doby: max. 42,5 hod týdně

každý má právo na dovolenou na zotavenou (když pracuji aspoň 60 dnů v roce) v době trvání 3 týdnů

po 15 letech prac. poměru (když pracuji od 18 let - ve 33 letech 4 týdny) - 4 týdny

+ dodatkové dovolené - horníci, učitelé - 8 týdnů řádné dovolené

 

odměna za práci = mzda, také v naturáliích - výrobky (např. v Rusku)

zaměstnanec není povinen přijímat mzdu z účtu, zaměstnavatel musí mzdu vyplácet na pracovišti, teprve po dohodě obou stran můža na sporožirový účet