maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Pozitivismus, marxistická filosofie

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

            MARXISMUS

 

2. pol. 19. stol. - Německo

opírají se o objektivní poznání

v užším smyslu učením Karla Marxe

v širším smyslu názory filosofů, kteří z něj vycházejí

 

KAREL MARX (1818 - 1883)

narozen v Trevíru

syn advokáta - střední vrstva

studium práv v Berlíně, Bonnu

více ho přitahovala filosofie

dezertační práce: Rozdíl mezi Demokritovou a Epikurovou přírodní filosofií

 

stal se právníkem - redaktor Rheinische Zeitung - noviny zakázány

Paříž - tam se seznámil s Engelsem, pak Brusel, Lndýn

 

stěžejní dílo:            Kapitál - 1. díl - 1867

                                       po jeho smrti 2 díly další vydal Engels

 

obhajuje výrobní systém

teoretik dělnického hnutí

spol. rozděluje na třídy podle vztahu k výrobním prostředkům - prac. prostředky (stroj), prac. předměty (materiál)

vlastníci výr. prostředků: buržoazie (kapitalisté)

nevlastníci výr. prostředků - proletariát (dělníci) - vlastní prac. sílu

prac. síla se stává zbožím - dělník ji prodává kapitalistovi za nižší cenu než má - za cenu, kterou určí kapitalista - nadhodnota - vykořisťování dělnictva

dělník je na kapitalistovi závislý ekonomicky

 

chtěl odstranit nerovnost mezi lidmi ve společnosti

chtěl nastolist beztřídní sociálně spravedlivou společnost a to cestou revoluce

( X utopičtí socialisté - chtěli dohodu s továrníky - Robert Owen)

 

vychází z Hegelovy dialektiky - líbil se mu zákon přechodu kvantitativních problémů v novou kvalitu

naznačil krizi z nadvýroby: koncentrace kapitálu a vytvoření nadproduktu

 

 

BEDŘICH ENGELS (1820 - 1895)

pocházel z bohatých poměrů - syn továrníka

také vycházel z Hegela

filosofie přírody

celoživotně dotoval Marxe

 

dílo:     Anti - Dühring - Dühring byl filosof protimarxistický, proti Dühringovi

 

            Dialektika přírody

            Německá ideologie                 společné

            Svatá rodina

            Kritika náboženství

 

             Manifest komunismu - 1848 - "Proletáři všech zemí spojte se."

- dělníci neměli co ztratit, pouze získat, protože nic nevlastní - Lenin to vylepšil

 

materialistické pojetí dějin

"Podstatu člověka tvoří práce." - Podíl práce na polidštění opice

člověk v procesu práce tvoří sám sebe  X  prodává se - odcizuje se sám sobě, jeho potřeby se redukují na materiální - spol. vztahy se zmaterializovávají

 

 

 

            NEOMARXISMUS

 

v Z Evropě již před 2. svět. válkou

snaha o znovuvzkříšení

2 proudy:        nonkonformní - nespokojení marxisté ze socialis. zemí - Kolakowski (Polák)

 

                        frankfurtská škola - 1923, zrušena ve 30. letech, ale funguje dodnes

                                                            ERICH FROMM (20. stol.), HERBERT MARCUSE (19./20. stol.)

                                                                     pořád hovořili o revoluci  X  nevěřili dělníkům - jsou pasívní - nýbrž elita - např.                                                            studenti

 

 

            POZITIVISMUS

 

vznik 19. stol., ale funguje dodnes (neopozitivismus)

spojen s anglosaskými zeměmi

filosofie vědy (faktů)

co není prokazatelné, neplatí

vědění má být pozitivní - tzn. věcné, určité, přehledné, prokazatelné, objektivní

 

1. období - pol. 19. stol.

spojeno s Augustem Comtem

 

AUGUST COMTE (1798 - 1857)

všechny vědy musí projít 3 stadii (vývoj vědění má 3 stadia):

1. teologické - všechny události vysvětlovány nadpřirozenou silou - je třeba překonat

2. metafyzické - nadpřirozeno nahrazeno abstrakcemi

3. pozitivní - pracuje s konkrétními fakty

= zákon 3 stádií poznání

 

neprosazoval tolik filosofii - přírodní vědy již mají systém - staví je nad společenské vědy - zakladatel sociologie

sbírá, třídí, vyhodnocuje fakta

 

 

JOHN STUART MILL (1806 - 1873)

Angličan

zabývá se více psychologií

 

 

HERBERT SPENCER (1820 - 1903)

Angličan

zaměřen na evoluční zákony ve společnosti - jsou měřitelné

 

 

 

2. období - "machismus" - 2. pol. 19. stol. / 20. stol.

 

ERNST MACH (1838 - 1916)

rodák z Chrlic u Brna, ale považován za Rakušana

 

 

RICHARD AVENARIUS

Švýcar

 

 

HERMAN HELMHOTZ

gnoseologie