maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Normy a deviantní chování

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

norma: zvyklost, pravidlo, zákon

deviace: odchylka od společenské normy, porušování společenské normy

deviantní chování: chování, které se odchyluje od normy

není to vždy něco negativního (např. když je někdo geniální, je jiný)

 

rozdíly v pojetí deviantního a normálního chování v historii

hranice mezi těmito jsou velice a proměnlivé z historického hlediska

př. antika - homosexualita a pedofilie - normální

     středověk - homosexualita - něco nenormálního, nepřijatelného

     dnes - spíše tolerováno, ale jsou různé názory lidí

 

hranice normy a deviace zpravidla vymezeny kvalitativně - o jakou deviaci se jedná, do jaké míry je to deviantní -

př. krádež Milky v Jasné - přestupek - méně deviantní

 X  krádež auta - trestný čin - více deviantní - je přímo patologické

 

sociální patologie - chování ohrožující společnost, protispolečenské, škodlivé, protizákonné

(viz. sexuální delikty - pedofílie, nekrofilie, zoofilie)

(drogy pro sebe - deviace, dealerství - trestný čin)

 

"pozitivní deviace" - viz disidenti v totalitních režimech

 

deviantní a patologické chování existuje i v dobách relativní stability - je stále

  X  v dobách společenských krizí a soc. změn narůstá

 

anomie - stav společnosti, kdy přestávají platit normy chování dosud považované za samozřejmé

s tím přišel W. Durkheim - sociolog zabývající se deviantním chováním

 

kriminalita -             zločinnost

                        soubor trestné činnosti

                        deviantní patologické chování

hodnocena v každé společnosti spíše kvantitativně (počet trestných činů / počet obyvatel)

 

                        zjevná - prokázána, byla vyšetřována a potrestána

                        skrytá (latentní) - trestná činnost neodhalena a nepotretána

                                                    (vandalismus - trestný čin výtržnictví, často neodhalen)

 

 

2 pohledy na výklad deviantního chování:

1. jedinci se nedaří začlenit do normální společnosti, často ani nechce a hledá náhradní společnost, skupinu

2. teorie "vytěsnění" -            normální jedinec je ze společnosti vytěsněn, vyloučen, hledá si novou skupinu

                                    ve větší formě rasismus, homosexualita

 

vliv party na vývoj člověka -

parta - 1. skupina, nemusí mít jen špatný vliv

  X

gang -            přísnější pravidla - vůdce  X  podřízený

            často má nepřítele - gang negativní

 

podsvětí - rozvětvená síť, organizace

                 skrytě vykonává ilegální činnost (pašování, prostituce, obchod s drogami)