maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Ludwig Feuerbach - kritika náboženství

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

patří k německé klasické filosofii

narozen v Bavorsku v rodině právníka

na přání otce studoval teologickou fakultu v Heidelbergu, nevydržel tam

dal se na filosofii, poslouchal přednášky Hegla, odmítá jeho idealismus

 

byl to materialista

člověk je součást přírody, zdůrazňoval názor o prvotnosti přírody

zdůrazňuje nutnost spojení filosofie s přírodními vědami, konkrétně antropologií

vytvořil antropologický materialismus - zaměřen na člověka jako bytost, která má 2 stránky - duševní, tělesná - prvotní podstata - díky této stránce je člověk schopen vnímat, myslet, naplňovat duch. stránku

 

fyzické jevy jsou základem psychických jevů

myšlení je vlastnost hmoty

člověk podléhá stejným zákonům jako příroda (za absolutní zdroj všeho považuje přírodu)

 

kritika náboženství (víry v Boha)

říká, že nikoliv Bůh stvořil člověka, ale člověk Boha

 

nejhlubším stavem je láska člověka k člověku - tělesná, fyzická

říká: "Je užitečnější zplodit hodně potomků, než psát filosofická pojednání."

povýšil to na nové náboženství - náboženství bez Boha

antropologický ateismus - namísto Boha láska člověka k člověku, bez Boha

v tom vidí cestu obrody, změny společnosti

Marx a Engels na něj navazují

 

díla:     Podstata křesťanství

            Podstata náboženství

            Ke kritice Heglovy filosofie