maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Člověk v náročných životních situacích - psychózy, neurózy..

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

přiměřeně náročné podmínky člověka motivují k překonání problému

člověk se musí nějak projevit

většinou člověk z životních náročných situací vychází odolnější, zkušenější, zralejší, jako "vítěz"

ale nadměrná zátěž se může projevit u člověka negativně, a pak hovoříme o stresových situacích

 

stres = tlak vnitřních i vnějších situačních podmínek na člověka

             důsledek nahromadění se náročných situací

             člověk se cítí ohrožen

 

frustrace = psychický stav vyvolaný působením překážek na cestě k cíli

                   formy frustrace -            1. deprivace = nedostatek podnětů (př. citová - nedostatek citových projevů)

                                                2. oddálení (př. mám žízeň, ale nemám přístup k vodě)

                                                3. zmaření = nezdar v něčem, kde mizí naděje opakovaně dojít k cíli (př. když zemřu,                                                             když mám někam jet v termínu a onemocním - nejedu)

                                                4. konflikt - střet různých sil

 

reakce člověka na zátěžovou situaci:

1. agrese - fyzické násilí

2. cesta úniku

 

1. agrese - od slovní agrese až k fyzickému napadení

                   (slovní agrese - nadávky, výhrůžky, urážky, ale i ironie, zvyšování a zrychlení hlasu, vulgarismy)

                   patří sem snaha budit pozornost, být středem pozornosti (nápadnost v oblékání, projevu, chování)

                   dále je to projekce = svalování viny na druhé, na vnější podmínky

                   identifikace = srovnávání, ztotožňování se s někým

                   kompenzace = chci vyvážit neúspěch něčím jiným

                   racionalizace - člověk hledá rozumové vysvětlení svého neúspěchu, omlouvá se před sebou i před                                     ostatními ("Skoro nikdo neuspěl.")

 

 

2. cesta úniku - vyhýbání se povinnostem, nepříjemnostem

                          izolace = únik od povinností např. k alkoholu

                          únik do nemoci (př. před písemkou)

                          popření = zavírání očí před problémem, přehlížení ho

                               x

                          vzdorovitost

                          únik k alkoholu, drogám, což je patologická kompenzace ( = nezdravá nemoc)

 

každá z uvedených možností může mít různou spol. hodnotu a psychohigienickou hodnotu -

př. kompenzace -             kladně: neumím M a umím AJ

                                         patologicky: neumím M a kompenzuji to pitím, drogami

 

ZÁKLADY PSYCHOHYGIENY

 

duševně zdravý člověk:            reaguji přiměřeně, ovládá se, vyrovnanost

                                                racionální zvládání situace (co je důležité a co je banalita)

                                                zdravé sebevědomí

                                                naplnění životního cíle

                                                péče o fyzickou stránku

                                                schopnost cítit a vyjadřovat emoce

                                                samostatnost, tvořivost

                                                tolerance vůči druhým, snášenlivost

 

v životě jsou situace, kdy člověk reaguje jinak na prostředí a nemusí být duševně nemocný

 

 

 

 

 

duševní choroba:            projevuje se poruchou vztahu postiženého k okolí a ke skutečnosti, změnou osobnosti                                            člověka, reakcí a vlastností

(psychopatologie – zabývá se vznikem, průběhem, příčinami, popisem a tříděním duševních chorob)

 

duševní poruchy:            1. psychózy

                                    2. neurózy

                                    3. psychopatie

                                    4. oligofrenie

 

 

psychiatrie = zabývá se duševními poruchami osobnosti

 

dělení: 1. nemoci -             neurózy

                                    psychózy

 

            2. úchylky -             psychopatie

                                    oligofrenie = zadržení duševního vývoje, mentální retardace, slabomyslnost

 

příčiny vzniků:            vnitřní - dědičnost, vrozenost

                        vnější - úrazy hlavy, dlouhodobé tělesné nemoci, alkohol, vliv společnosti a okolí

 

dělení: podle délky trvání

            podle příčiny

            podle věku nemocného

 

PSYCHÓZY

vyznačují se chorobným vnímáním, myšlením a cítěním, např. halucinováním neskutečných objektů, rozpadem osobnosti a bludnými představami

člověk si neuvědomuje, že je nemocný

hluboké neuropsychické poruchy, vážně narušují osobnost

mají delší trvání, ale mohou být přechodné, kdy se zlepší situace a pak se zase zhorší nebo se situace zlepšuje

 

nejzávažnější jsou tzv. endogenní psychózy:

schizofrenie = rozštěpení, rozdvojení osobnosti

maniodepresivní psychóza = cyklofrenie = chorobné změny nálad - prudké výkyvy

paranoia = člověk věří na nějaké bludy (př. bojí se, že ho někdo chce zastřelit), představa bludů, stihomamů

př. perzekuční paranoia = bojí se, že je pronásledován

př. kverulantská paranoia = člověk si myslí, že ho ostatní nemají rádi - obviňování, stěžuje si, chce se dohadovat

př. žárlivecká paranoia - astenická = žárlím na někoho, ale nechci zabít svůj protějšek, ale sebe

                                        estenická = žárlím na někoho tak, až ho začnu nenávidět a chci ho zabít

davová paranoia = posedlost, př. na koncertě, tancem, rituální obřady

halucinogenní paranoia - halucinace

 

 

NEURÓZY

patří mezi nejčastější neuropsychické poruchy

16 - 24 % žen

8 - 10 % mužů

charakterizovány jako změny duševních funkcí - bolesti hlavy, břicha, nespavost, celková únava

lehčího rázu než psychózy

jde o funkční onemocnění bez organických poruch mozku

neurastenie – malátnost, skleslost, poruchy trávení, sexuální potence…, projevuje se velkou únavou, poruchami spánku, většinou přechodné

hypochondrie - člověk si stále myslí, že je nemocný, obtěžuje tím druhé lidi

deprese - depresivní nálady, úzkost, strach

úzkostná neuróza - nevím si rady ze situace

neuróza z očekávání - tréma

psychostenie - uzavřenost před okolím, citová chladnost, vztahuje věci na sebe, nemá hodně přátel

fobie - neodůvodněný strach z něčeho

hysterie - 18 % všech neuróz

obsedantní neuróza - nutkavá, nutkání něco činit, říci

somniologie - mluvení ze spaní

somnambulismus - chození ze spaní

příznaky se vracejí nebo se více prohlubují

psychopatie

definujeme jako dlouhodobé odchylky od běžných projevů osobnosti

např. explozivní psychopati

         astenická

         asociální

         schizoidní

         hysteroidní

oligofrenie

= slabomyslnost, mentální retardace, IQ - 75 a méně - debil, idiot, imbecil