maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Čínská filosofie

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

2 směry: konfuciánství

                taoismus

mají společné rysy

např. přírodní dění a běh lidského života jsou navzájem propojeny ve shodném rytmu neustálých změn

(svébytná čínská dialektika)

na život působí 2 síly: JIN a JANG - protikladné, ale jedna druhou nevylučuje

 

nejstarší knihou, která zachycuje dynamiku světa - kniha proměn I ŤING - 2000 p. K.

I - chameleon - symbol proměny

ťing - pojednání

skládá se z 64 hexagramů - čestičáry - základem čáry jin - plná a jang - přerušovaná

čáry značí doplňující se energii

hexagramy pojímány jako trvalý pohyb

Iťing - věštecká kniha

 

čínská fil. se orientuje na nahodilost (případky) narozdíl od evropské fil., která pracuje s příčinností )kauzalitou)

čínská fil. ukazuje okamžik = souhra náhod, ne řetězec příčin

 

KONFUCIONISMUS

KONFUCIUS

pochází z chudé rodiny

vlastním úsilím se stal úředníkem, rádcem panovníků  X  ve vyhnanství

největší filosof všech dob v Číně

dovídáme se o něm až od jeho žáků

učil 4 základním věcem:            1. písmu

                                                2. pravidlům chování

                                                3. pokoře a oddanosti trůnu

                                                4. upřímnosti

 

šířil vzdělanost, člověk - bytost společenská

zabývá se etikou -

            hl. pojmy ušlechtilost - spočívá v hledání správné cesty: vzdělání, úcta k pořádku, tradicím, správa věcí

                            povinnost

i panovník se musí řídit správnou cestou, jinak může být potrestán, např. přírodní katastrofou

"Nečiň druhým, co sám nechceš."

 

 

TAOISMUS

LAO - C´ (starý mistr) - 6./5. p. K.

základem učení: základ světa je tok energie - čchi - vyvolává život lidí

překážka toku může vést k nemoci

svět je v neustálém pohybu, změně

každý jev má 2 stránky: jin a jang - protiklady se podmiňují - jejich výsledkem je harmonie obou sil

                                                                                                    (ne vítězství jedné nad druhou)

"Klid je to hlavní v pohybu."

člověk - přírodní bytost

hlásá chudobu, odmítnutí bohatství

žít v prostotě, návrat k přírodě

odmítání vzdělanosti ( X  konfucianismus)