maturitní otázky, seminárky a referáty


Účetnictví - Odbyt, distribuční cesty (2009)

Autor: Eva Danihelková

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Odbyt = soubor činností spojených s přesunem výrobků od výrobce ke spotřebiteli. Je to usměrňování výroby tak, aby uspokojoval potřeby trhu nebo usměrňování spotřebitele při vytváření poptávky.

Organizace odbytu:
odbytový spolu s marketingovým útvarem tvoří organizaci odbytu

 1. Centralizovaná – je pro ni vytvořen pouze 1 odbytový útvar

 2. Decentralizovaná – každá místně odloučená jednotka podniku má svůj odbytový útvar

 3. Smíšená – některé činnosti si dělá podnik jako celek a další si dělají jednotky sami

Odbytové činnosti:

 1. Průzkum trhu – (podobněji viz níž)

 2. Propagace – forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž cílem je zvýšit objem prodeje výrobku či služby
  Reklama – forma propagace neosobní, prostřednictvím placených médií (masová)
  Podpora prodeje – forma komunikace, cílem je stimulovat prodej výrobků a služeb prostřednictvím dodatečných podnětů.
  Publicita – nepřímá propagace, jsou to zprávy a hodnocení nezávislých osob a institucí o firmě či jejím výrobku, které jsou zveřejňovány
  Osobní prodej – přímá komunikace se zákazníkem za cílem prodeje nebo poskytnutí služby

 3. Určování odbytových cest – dělíme na přímý a nepřímý odbyt.
  Přímý: výrobce
  spotřebitel
  Nepřímý: výrobce
  maloobchod spotřebitel

 4. Plánování odbytu – sestavuje se jako roční plán a vychází z požadavků odběratelů, navazuje úzce na marketing. Základem je průzkum trhu a sestavuje se bilance.

 5. Operativní činnosti při odbytu – jednání s odběrateli, uzavírání kupních smluv, vyřizování reklamací.
  Individuální – obchodní schůzka, telefonicky
  Veletrhy a výstavy – propagace firmy
  Burzy – vysoce organizovaná forma trhu, kde mohou obchodovat jen členové brzy
  Dražba – specifická forma uzavření obchodu, kdy se o výsledné ceně rozhoduje teprve v průběhu dražby (licitaci). Dvě metody dražby, vzestupná a sestupná licitace.

 6. Zásoby a skladování – skladujeme na základě skladových karet, příjemek a výdejek. Pro zajištění plynulosti prodeje s minimálními náklady udržujeme optimální výši zásob.

 7. Expedice – činnost, při které se výrobky připravují ve skladu k odběru včetně nakládání na dopravní prostředek. Uskutečňuje se na základě expedičního příkazu vedoucího prodeje. K odběrateli se výrobky dopravují buď vlastními prostředky nebo prostředky dodavatele či dopravce. Pokud uskutečňuje přepravu dopravce, předávají se mu výrobky spolu s vyplněnými přepravními doklady. Zásilka je doprovázená dodacím listem, který slouží k přejímce výrobků odběratelem.

 8. Fakturace – po odeslání výrobků vyhotovuje dodavatel fakturu. Faktura je dokument o splnění závazku kupní smlouvy, tedy o uskutečnění dodávky. Faktura odběrateli slouží jako podklad pro zaplacení dodávky.

 9. Obchodně technické služby – poskytování služeb zákazníkovi, který si výrobek kupuje. Jsou to služby při výběru a uskutečňování dodávky (poradenství, ceníky, katalogy, školení, doprava…) nebo služby při používání výrobku (náhradní díly, opravy)

 10. Evidence a hodnocení prodejeEvidence odbytové činnosti je podkladem pro kontrolu odbytových činností a základem pro řízení této činnosti v budoucím období. (skladní karty, účetnictví). Hodnocením sledujeme vývoj objemu prodeje v čase, porovnávání N a V, prodejnost jednotlivých výrobků a podíl jednotlivých výrobků na celkovém odbytu.

Průzkum trhu:

trh = místa, kde se setkává nabídka a poptávka

poptávka = zákazníci

nabídka = konkurenční podniky


u zákazníků se zajišťuje a hodnotí:


Snahou je zjistit:


U konkurence se hodnotí:


získávání informací:

1. přímo – průzkum v termínu
metody – pozorovací
- experiment (např. Změna obalu, umístění výrobku v obchodě)

- průzkum trhu (dotazníky, ankety)

2. nepřímo = průzkum „od stolu“
Velkoobchod


Funkce


Typy velkoobchodních podniků

Podle hlediska a) specializované – v rámci sortimentu velký výběr

b) se širokým sortimentem – velká šířka sortimentu


 1. tradiční VO

 1. VO s omezenými funkcemi

 1. samoobslužný VO (Makro) – zaměření na malé podnikatele

 1. zajišťovatelé zásilek – nakupuje a prodává zboží, které ale neskladuje

 2. rozvážková služba – vlastní doprava, nakupuje a prodává za hotové

 1. regálový VO – nabízí své zboží prostřednictvím pronajatých regálů v supermarketech

 1. zásilkový VO – pracuje na základě katalogů, které rozesílá

 1. agent – zprostředkovatel prodeje, nákupu

Maloobchod


- činnosti spojené s prodejem zboží a poskytování služeb konečnému spotřebiteli pro jeho osobní potřebu

- zabývají se jím i výrobci, v některých případech i VO organizace

- zahrnuje i přímý marketing (tj. mimo prostory maloobchodu)

Např. telemarketing, zásilkové obchodní domy, prodej poštou

Formy maloobchodního prodeje:

 1. pultový prodej (pekárna, lahůdky)

 2. volný výběr (zboží je vystaveno, ale pro různou velikost jde prodavač do skladu)

 3. samoobslužný prodej (prodavač jen na placení)

 4. zásilkový prodej

 5. internet


Typy maloobchodních jednotek

 1. specializované prodejny – odborné velkoobchody (např. IKEA)

 2. prodejny se zbožím denní potřeby – spíše menší prodejny

 1. supermarkety – velké samoobslužné prodejny s doplněním pultové prodeje u vybraného zboží

 1. obchodní domy – např. Kotva, Prior

 1. diskontní obchody – sortimentně specializované

 1. hypermarket – velké samoobslužné prodejny

 1. nákupní střediska – např. Letňany, Centrum Černý most

 1. katalogové prodejny – podstatou je to že si zákazník vybere z katalogu a po zaplacení dostane zboží ze skladu

 1. zasílatelské OD – prodávají zák. zboží poštou na základě výběru z katalogu