maturitní otázky, seminárky a referáty


Němčina - Slovní zásoba - Schule

Autor: Alena Svačinová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

r Direktor – ředitel

r Lehrer – e Lehrerin

r Schüler – e Schülers

e Schülerin – e Schülerinnen

r Mitschüler – spolužák

e Klasse – třída

r Kassenraum – třída

e Bank – e Bänke – lavice

r Stuhl – e Stühle – židle

e Wandzeitung – nástěnka

e Tafel – e-n – tabule

e magnetische Tafel – magnet t.

r Schwamm – houba

r Lappen - hadr

e Kreide – křída

s Bild – obraz, portrét

e Landkarte – mapa

s Waschbecken – umyvadlo

r Unterricht – vyučování

e Frage –e-en- otázka, dotaz

prüfen – zkoušet

e Zensur – e-en – známka

s Lehrbuch – učebnice

e Seite – e Seiten – strana, stránka

r Teil – e-e – část, díl

s Gedicht – báseň, básnička

auswendig – (na)zpaměti

erzählen - vyprávět

s Heft – e Hefte – sešit

s Arbeitsheft – pracovní sešit

e Ausgabe – úloha, úkol

korrigieren – opravit

e Vokabel – e-n – slovíčko

r Satz – věta

buchstabieren – hláskovat

deutlich – zřetelně

e Geschichte – příběh, povídka, dějiny

s Wörterbuch – slovník

übersetzen – přeložit, překládat

vergleichen – h. verglichen – srovnat, srovnávat

das stimmt – to souhlasí(to je pravda)

üben – cvičit

bemerken – (z)pozorovat

r Fehler – chyba

s Beispiel – příklad

zählen – počítat (1,2,3,...)

rechnen – počítat (příklady)

s Rätsel – e-0 – hádanka

bedeuten –znamenat


e Federtasche – penál

r Füller – e-0 – plnící pero

r Bleistift – tužka

r Farbstift – pastelka

r Filzstift – fix

r Kuli – propiska

r Radiergummi – guma

s Lineal – pravítko

r Spitzer – ořezávátko

e Schere – nůžky

r Klebstoff – lepidlo

r Rechner – kalkulačka

r Block – blok

s Papier – papír


s Fach – e Fächer – předmět, obor

(e) Mathematik (Mathe) – ma(tema)tika

s Deutsch – němčina

s Tschechisch – čeština

s Englisch

e Musik – hudební výchova

e Kunst – výtvarná výchova

(s) Zeichnen - kreslení

e Erdkunde / e Geographie – zeměpis

e Biologie

e Religion – náboženství

r Sport – tělocvik

e Physik – fyzika

e Geschichte - dějepis

e Chemie

e Fremdsprache – cizí jazyk

e Sprache – e-n – jazyk, řeč

r Sprachkurs – jazykový kurs

fremd – cizí

deutsch – německy


glauben – věřit, myslet

s Ende – konec

s Glück – štěstí

anfangen – začínat

e Schreibmaschine – psací stroj

e Pause – e Pausen - přestávka

läuten – zvonit

eigentlich – vlastně

einfach – jednoduchý, prostě

gehören – patřit

(na) klar – (no) jasně

manchmal – někdy

brav – hodný

böse – zlý

Sei bitte nicht böse. – Nezlob se prosím.

Ich verstehe es. – Rozumím tomu.

seit drei Jahren – už 3 roky

gar nicht – vůbec ne

r Kindergarten- školka

angenehm – příjemný

fast – skoro, téměř

zum Glück – naštěstí

r Erfolg – e-e – úspěch

e Freude – e-n – radost

s Pech – smůla

von zu Hause – z domova