maturitní otázky, seminárky a referáty


Němčina - Slovní zásoba - Dank

Autor: Alena Svačinová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

 

Dank


Schönen, vielen, herzlichen Dank für (za)..


Danke vielmals (besten) děkuji mnohokrát

Danke schön. Děkuji pěkně.

Nichts zu danken. Není zač.

Keine Ursache není důvod

Das ist doch nicht der Rede wert. To nestojí za řeč.Entschuldigung


sich entschuldigen omluvit se

sich entschuldigen bei Jemanden omluvit se někomu ( + 3. pád)

Entschuldigung!

Verzeihung! PROMIŇTE!

Entschuldigen Sie!

Verzeihen Sie!


Seien Sie mir nicht böse! Nezlobte se na mě!

Nehmen Sie es nicht (uns) über. Nemějte (nám) to za zlé.

Das macht nichts. Nic se neděje.

Schon gut. V pořádku.Vorstellung


sich vorstellen představit se

e Einladung pozvání

s Besuch návštěva

r Empfang přivítání

leider bohužel

mit Freude s radostí

mit Vergnügen s potěšením

den Gast von Bahnhof abholen vyzvednout hosta z nádraží

gute Freunde, Gäste einladen přátele, hosty pozvat

eine Einladung annehmen přijmout pozvání

Bitte, kommen Sie herein. Prosím, pojďte dál.

Legen Sie ab. Odložte si.

Setzen Sie sich, bitte. Posaďte se.

Nehmen Sie Platz. Posaďte se.

Greifen Sie zu! Vezměte si!

Bedienen Sie sich. Obslužte si.

Fühlen Sie sich wie zu Hause. Chovejte se jako doma.

Viel Vergnügen Dobrou zábavu

Viel Spaß Dobrou zábavu