maturitní otázky, seminárky a referáty


Marketing a management - Marketing, marketingové strategie, typy marketingu

Autor: Lenka Staňková

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Marketing vznikl ve 20. letech 20. století kdy v USA došlo k přebytku některého zboží a nastal problém s jeho odbytem. Vrchol rozvoje marketingu nastává v 50. a 60. letech 20. století.

 

Směry marketingu jsou tři :

-          americký – vyznačuje se tvrdým přístupem

-          japonský – zaměřený na ekologii a sociálně slabší občany

-          evropský – který se snaží eliminovat nejostřejší dopady soukromého podnikání

 

Marketing je podnikatelská metoda, která umožňuje podniku hledat odbytový trh pro své výkony, trh utvářet a systematicky o něj pečovat.

 

Cílem marketingu je zajistit podniku dlouhodobý odbyt jeho výrobků a služeb. Tím zajišťuje jeho úspěšnost, která je založena na spokojenosti zákazníků. Pro zajištění těchto cílů dělá podnik několik činností:

 

-          hledání trhu

 

-          určování trhu

 

-          utváření trhu (obchodní domy, prodejny, reklama, stanovení ceny)

 

-          udržování trhu (doplňkové zboží, sledování konkurence)

 

Druhy marketingu:

- výrobně orientovaný – středem zájmu je výroba. Snaha o levnější a produktivnější výrobu

 

- orientovaný na prodej – přesvědčuje zákazníka, aby si koupil právě jeho výrobek

 

- absolutní marketing – výhradně orientovaný na potřeby zákazníka (průzkum trhu – jaké výrobky služby zákazník chce, balení, způsob prodeje, cena, druh reklamy, apod...)

 

Marketingová strategie podniku

1. výchozí analýza vyráběného sortimentu, struktura výrobního programu (=co dál budu vyrábět)

 

2. identifikace tržní situace (=výrobek, zákazník, sortiment, trh)

 

3. analýza a zhodnocení strategických marketingových zdrojů (=naše konkrétní kroky)

 

4. identifikace podnikatelského prostoru (=šance a rizika)

 

5. analýza životního cyklu dominantních výrobků

 

6. formulace cílů (=proč a jakou cestu zvolit)

 

 

 

 

 

 

 

 

Typy marketingu:

 

1. konverzní – není poptávka. Zákazník neví o novém výrobku. Je snaha co nejrychleji informovat s cílem vyvolat poptávku.

 

2. stimulující – poptávka je pouze někde. Je potřeba výrobek vyvézt i do jiných teritorií a vyvolat poptávku.

 

3. rozvojový – zákazník chce uspokojit poptávku, ale není vhodný výrobek. Je třeba ho urychleně vyvinout a uvést na trh.

 

4. remarketing – snaha o prodloužení křivky životního cyklu výrobku a udržet poptávku

 

5. udržovací – poptávka je úplná, ale je nutno se na trhu připomínat

 

6. synchromarketing – poptávka je kolísavá, je nutno přizpůsobit nabídku

 

7. demarketing – poptávka je nadměrná. Je třeba ji krotit (např. zastavením možnosti splátkového prodeje. Rychle nastupuje konkurence)

 

8. protipůsobící – respektuje požadavky státu a společnosti (např. varovné nápisy na cigaretách)