maturitní otázky, seminárky a referáty


Ekonomie - Zásobování

Autor: Lukáš Resl

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Jedna z podnikových činností, zajišťuje část výrobních činitelů. Jedná se o vytváření (nákup), udržování a využití zásob.
Druhy zásob:

Pojem a struktura materiálových zásob

Struktura a objem materiálových zásob jsou závislé na povaze hlavní činnosti podniku (výroba/doprava…).
Struktura:
Průzkum potřeb, volba dodavatelů a písemnost při pořízení materiálu

Zásobování zajišťuje marketingový útvar - provádí průzkum trhu materiálu a surovin, zajišťuje vhodné dodavatele (podle kvality dodávaných zásob, ceny, spolehlivosti, dodávek, dodacích lhůt, dodacích a přepravních podmínek) a hodnotí možnosti zabezpečení materiálu (nákup, spolupráce s jiným podnikem, vlastní výroba).
Následná kupní smlouva o dodávce materiálu obsahuje povinnosti dodavatele (dodat materiál řádně a včas a vyfakturovat ho) a povinnosti odběratele (převzít a zaplatit materiál + právo na reklamaci).
Evidence materiálu se vede na prvotních dokladech (příjemka, výdejka, faktura, zápis o vadách, skladní karta).

Materiálový tok

= pohyb materiálu v podniku. Dodavatel > odběr (+ kontrola neporušenosti obalů) > dodací list > přejímka (vstupní kontrola: kvalitativní jakost, úplnost, cena a kvantitativním množství; kontrola úplná/částečná) > příjemka > skladování (sklady otevřené/polokryté/kryté) > skladní karta > výdej do spotřeby výdejka

Informační tok

Dodací list › faktura; příjemka › skladní karta › výdejka

Řízení materiálových zásob

= usměrňování vývoje zásob tak, aby zajišťovaly plynulou činnost podniku s minimálními náklady na pořízení a skladování zásob.

Metoda ABC

nejčastěji používaná; materiály se rozdělí do skupin (druhů):
A. materiály, jejichž hodnota má hlavní podíl na celkové roční hodnotě spotřebovaných materiálů. Je třeba podrobně sledovat a plánovat stav zásob na základě optimalizačních propočtů a norem stavu zásob. (15% druhů s 60% podílem na spotřebě)
B. materiály, které se mohou rychle koupit. Je třeba stanovit minimální zásobu (tzv. objednací zásoba), při které se musí materiál objednat (dokoupit). (20% druhů s 20% podílem na spotřebě)
C. materiály, které se plánují souhrnnou peněžní částkou; nakupují se podle požadavků. (65% druhů s 20% podílem na spotřebě)

Materiálové propočty

Plán zásobování
Sestavuje se v jednotkách naturálních (pro druhy materiálu ze skupiny A) a peněžních (v souhrnu za celý podnik) na základě propočtů spotřeby materiálu a velikosti zásob, které je třeba skladovat.

Propočet velikosti spotřeby materiálu

Vychází se z
1. Normy spotřeby (optimální množství spotřeby materiálu potřebného ke zhotovení výrobku, TH ukazatele např. výtěžnost ) a
2. Plánovaného objemu produkce.

Propočet velikosti zásob materiálu

Normovaná tj. průměrná (Zmax + Zmin)/2
Maximální = minimální + běžná
Minimální = technická + pojistná

,,,,,,