maturitní otázky, seminárky a referáty


Ekonomie - Ochrana zboží

Autor: Simona Kališová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Vlivy snižující užitnou hodnotu zboží


Jsou to vlivy, které snižují užitnou hodnotu zboží. Jedná se o vlivy mechanické, fyzikální, chemické, biologické i společenské.

 

 

Mechanické vlivy

V dopravě i při manipulaci ve skladech poškozují zboží tlaky, otřesy, nárazy. Proti těmto
vlivům se chráníme vhodnými obaly. (např. zajištění zboží proti pohybu na ložné ploše).

 
Fyzikální vlivy

Působí obvykle s vlivy klimatickými:

teplota - prodlužuje trvanlivost výrobku např. mrazírny

b) vlhkost - relativní vlhkost vzduchu, která vyjadřuje %                                                 nasycenosti vzduchu vodní parou při zjištěné
                                     teplotě

c) světlo - viditelné světlo   = působí ztrátu barvy
          - sluneční záření    = proniká obalem
          - ultrafialové záření= urychluje oxidační děje,
                                    rozklad tuků

 


Chemické vlivy

Koroze - způsobuje vady vzhledové a funkční.
Vzájemné ovlivňování zboží různého látkového složení   (pachy, jedovaté výpary).

 


Biologické vliv

biologické změny - dýchání, klíčení, zrání, autolýza (zrání sýru).


2. vliv škůdců) - působení mikroorganismů ( desinfekce)
               - hubení hmyzu ( dezinsekce)
               - hubení větších ( deratizace


Společenské vlivy

Jedná se o morální opotřebení

Ochrana zboží konzervací


Konzervace je ochrana potravin před nežádoucími vlivy organismů a enzymů, prodlužuje jejich trvanlivost.

a) Konzervace potravin usmrcování mikrobů

Provádí se působením tepla ( čtyři metody):
1. pasterace - zahřívání do 100 stupňů celsia, touto metodou se zničí větší část mikroorganismů.
2. sterilizace - zahřívání nad 100 stupňů celsia, se zničí všechny mikroby
3. ultrapasterace - je kombinace pasterace a                            sterilizace
4. tyndelizace - je přerušovaná sterilizace


b) konzervace úpravou prostředí

Zde se vytvářejí nepříznivé podmínky pro rozvoj a život mikroorganismů.
1. snížení obsahu vody: a) sušení
                        b) zahušťování odpařování -        výroba povidel, marmelády
                        c) proslazování ( kandované ovoce) - solení

 2. snížení teploty:

chlazení - uchovávání potravin při teplotě 0 až 5        stupňů Celsia

    
b) zmrazování - mrazení šokem ( - 40 stupňů celsia)
c) konzervace zvýšení kyselosti


Většina škodlivých mikroorganismů se nemůže při zvýšení kyselosti rozmnožovat.
a) nakládání do octa

b) mléčné kvašení

c) marinace ( kombinace octa a soli) - zavináč

d) konzervace potravin pomocí konzervačních prostředků
Nevede vždy k usmrcováno mikrobů.
Prostředky: kys. mravenčí, kys. benzenová
druhy potravin: ovocné sirupy, marmelády, rajčatový protlak

e) konzervace potravin přídavkem ethanolu nakládání do lihu „ BOULE“
Obaly

Funkce obalů:  

a) ochranná
b) informační + propagační ( Cola - Cola, Fanta)
c) manipulační ( kontejnery, palety)

Druhy obalů:

a) přepravní ( snadná manipulace, mechanická pevnost)
b) skupinová ( vytvářejí menší manipulační celky)
c) spotřebitelské ( obal slouží společně se zbožím)

Obalové materiály:

1. Papírové obaly - nejrozšířenější hlavně USA, cenově dostupné, hygienicky
prodyšné, rozkladem neničí přírodu.

2. Plasty - oblíbený materiál, vyrábí se z ropy, pružnost, neprodyšnost,
snadné tvarování, závažné problémy s likvidací

3. Kovové obaly - vynikající pevnost, paleta, sudy
4. Sklo - chemická netečnost, průhlednost, používá se na chemikálie a léky

5. Dřevo - nízká hmotnost, bedny, cenově dostupné

6. Textilní - dobrá prodyšnost, požívají se na zemědělské produkty, kávu, kakao.

Přeprava a manipulace

Tyto činnosti představují všechny operace a úkony k přemístění zboží. Podle povahy zboží, jeho balení a míst k určení se volí dopravní prostředek, dopravní trasa ...atd.
automobilová - je drahá ale rychlejší, je vhodná pro kratší vzdálenosti.
letecká - je určena pro rychlou a šetrnou dopravu drahých kusových zásilek.
vodní - hlavně pro nerostné suroviny a zemědělské produkty.
potrubní - nevýhodnější pro kapaliny a plyny.
železniční - největší objemy.


Podmínky pro přepravu určují přepravní řády. Během přepravy až po vydání odběrateli ručí za zásilku dopravce.
Kusové zboží se nejlépe přepravuje na plošinových, ohradových nebo skříňových paletách.
Jednotlivé stroje, bedny a kontejnery jsou upraveny k manipulaci jeřábem nebo hydraulickým
ramenovým nakladačem. Kusové zásilky se opatřují pro šetrnou manipulaci a skladování
nápisy a značkami.

 

Sypký volně ložený materiál se vyhrnuje z dopravních prostředků šnekovým nebo korečkovým
vykladačem na dopravní pás. Jednoznačné výhody v rychlosti přepravy a manipulace mají kontejnery. Přepravují se v nich kusové i volně ložené až k odběrateli. Jsou pro ně konstruovány
automobilové návěsy, vagóny a kontejnerové lodě.


Skladování zboží

Skladování vyplývá z nerovnoměrnosti výroby, oběhu a spotřeby.
Otevřené sklady stačí pro zboží, jehož jakost se vlivem povětrnosti nemění. Jde o rudy, písek, stavební kámen, betonové prefabrikáty.

 

Polootevřené sklady se budují pro výrobky, které nesnášejí změny vlhkosti vzduchu a přímé vodní srážky, ale změny teploty jim nevadí. Jsou to cement, chemická hnojiva, hutní materiál a stroje.

 

Uzavřené sklady chrání zboží , před vodními srážkami, vlhkostí a teplotou. Je to většina zemědělských a průmyslových výrobků. K udržení stálé teploty a relativní vlhkosti vzduchu se klimatizují.

 

Speciální sklady jsou přizpůsobeny k uchování jednoho druhu výrobku. Patří sem obilná sila,
nádrže na pohone hmoty, sklady na ovoce a mrazírny.