maturitní otázky, seminárky a referáty


Ekonomie - Ekonomie a ekonomika, vymezení pojmů

Autor: Lenka Kužvartová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

- z řec. oikos = dům,     nomos = pravidlo, zákon

- definice:  společenská věda o nejobecnějších souvislostech v hospodaření (ekonomickém životě) společnosti, která zkoumá výrobu, rozdělování a oběh zboží, služeb a bohatství

 

MAKROEKONOMIE – studuje hospodaření velkých ekonomických subjektů, zajímají ji ekonomické souvislosti na úrovni národního a nadnárodního hospodářství

 

MIKROEKONOMIE – studuje hospodaření menších ekonomických subjektů (podniky, rodiny)

 

- ekonomika = společenská praxe

           - hospodářství (národní)

           - hospodaření (např. nějakého podniku)

           - hospodárnost (pozitivní hospodaření – chovat se hospodárně)

 

- ekonomický subjekt = jednotka, která vystupuje v hospodaření

a) malý – rodina (potřebuje uspokojovat potřeby – nutnost mít peníze – vydělávání peněz)

b) střední – firma, podnik (výroba zboží, zprostředkovávání služeb za peníze)

c) velký – stát, nadnárodní organizace

 

- každá ekonomika si klade tyto otázky:

        1. Co a kolik se bude vyrábět ?

        2. Jak a za kolik se bude vyrábět ?

        3. Pro koho se bude vyrábět ?

 

- podle odpovědí, tyto typy ekonomik:

ZVYKOVÁ E. – především starověk, středověk

       - vše bylo všech, zvyková dělba práce

 

PŘÍKAZOVÁ E. (direktivní, centrálně plánovaná) – o všem rozhoduje stát (neexistuje soukromé vlastnictví)

             - stát rozhoduje o odpovědích na zákl. ot. ekonomiky

             - „socialismus“

 

TRŽNÍ E. – postavena na soukromém vlastnictví

                 - na zákl. ot. odpovídá zákon poptávky a nabídky (trh)  = první ot. – poptávka, druhá ot. konkurence, efektivnost výroby, třetí ot. – nabídka, poptávka

 

 

TRH = místo, kde dochází ke střetu nabídky a poptávky, tedy k vytvoření ceny

        - dochází zde také ke směně zboží

        - dělí se:                     podle velikosti  - místní

                                                                     - národní

                                                                     - nadnárodní

                

                                  podle druhu obchodovaného zboží (komodit) - trh lodního prostoru (placení za pohyb lodí)

                                                                                                            - trh zboží a služeb

                                                                                                            - trh práce

                                                                                                            - finanční trh (cenné papíry, valuty)

 

 

NABÍDKA & POPTÁVKA

 

q ….. guantity

p ….. price

s ….. supply (nabídka)

d ….. demand (poptávka)

 

 

 

 

Nabídka = množství zboží, které jsou výrobci schopni a ochotni vyrobit, prodat na trhu za určitou cenu

               - čím vyšší cena, tím více zboží

               - nabídka jednoho výrobce = individuální

               - nabídka jednoho druhu zboží = dílčí

               - soubor všech nabídek na trhu = agregátní

 

 

Poptávka = množství zboží, které jsou kupující ochotni koupit na trhu za určitou cenu

               - čím vyšší cena, tím méně zboží se prodá

               - poptávka jednotlivce po určitém zboží = individuální 

               - poptávka po jednom druhu zboží = dílčí

               - všechny poptávky na trhu = agregátní

 

 

 

- peníze na trhu slouží jednak jako prostředek směny, a zároveň jako prostředek určení hodnoty

 

BARTER = naturální směna (zboží za zboží)

                  - např. ropa za potraviny (ČR vs. Rusko)