maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Životní styl a kultura v období baroka v Evropě a u nás

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

BAROKO (ze španěl. baroque = perla nepravidelného tvaru)

-         vzniklo v 16. století v katolické Itálii -> 17. a 18. stol. se rozšířilo do celé Evropy -> proniklo do všech uměleckých a životních projevů (architektura, výtvarné umění, literatura, divadlo, hudba) = poslední univerzální a jednotný styl celé Evropy

o       znaky:

§       důraz na city -> v popředí smyslové vnímání, snaha zapůsobit

§       odvrat od přírody k vlastnímu nitru

§       monumentálnost, velkolepost -> snaha překvapit a ohromit člověka, okázalá nádhera -> využívání drahých materiálů = zlato, mramor, dřevo

§       oblé linie -> zakřivené tvary, zvlnění, kupole, morové sloupy, sochy v pohybu

-          vývojové fáze:

o       rané – klasicizující -> připomíná antiku, navazuje na renesanci

o       vrcholné – dynamizující -> důraz na nicotnost člověka

o       pozdní -> přechází v rokoko

 

·      architektura

-         převaha církevních staveb (kostely, chrámy)

-         nové tvary: bohatá výzdoba, kopule, sloupy, sochy v pohybu, složité konstrukce křivek, oblé linie, vynikající akustika,

o       hl. představitelé:

§       Gian Lorenzo Bernini – chrám sv. Petra v Římě

§       Francesco Borromini

§       Johann Lucas von Hildebrant  - vídeňský zámek Belveder

§       PöppelmanZwinger v Drážďanech

o       stavby: Invalidovna v Paříži, zámek Versailles, katedrála sv. Pavla v Londýně

·      sochařství

-         sochy v dramatickém pohybu, vyjadřují duševní stav: smutek, radost, bolest, utrpení atd., nahrazují funkci sloupů, stavba morových sloupů

§       Gian Lorenzo Bernini - sousoší vidění sv. Terezie

·      malířství

-         technika šerosvitu, snaha vytvořit iluzi nekonečného abstraktního prostoru

o       3 styly:

§       vlámští malíři -> náboženské náměty:

o     Petr Pavel Rubens: Tři grácie

o     Anton van DyckKarel I. anglický na lovu

§       nizozemští malíři -> světské náměty:

o     Rembrandt  - Hodina anatomie doktora Pulpa, Noční hlídka

§       španělští malíři:

o     Velazquez - portréty

·      hudba

§       Antonio Vivaldi

§       Johann Sebastian BachBraniborské koncerty

§       Georg Friedrich Händel

§       Philipp Telemann

 

ČESKÉ BAROKO

-         navazuje na rudolfinskou kulturu, návrat jezuitů do země -> emigrace nekatolíků

-         Habsburkové získávají neomezenou moc

·      architektura

o       památky:

§       světské: Matyášova brána na Pražském hradě, Valdštejnský palác, Mnichovský palác, zámek Kuks, Klementinum

§       církevní: Chrám Panny Marie Vítězné na malé Straně, chrám sv. Mikuláše, Loreta, chrám sv. Markéty na Břevnově atd.

o       hl. představitelé: bratři Diezenhoferové, Jan Blažej Santini Aichel

·      sochařství

o       památky: Karlův most = galerie 30 barokních soch a sousoší na gotickém mostě = světová zvláštnost (Braun, Brokof, Kohl aj.)

o       hl. představitelé: Jan Jiří Bendl, Jan Brokof, Matyáš Bernard Braun

·      malířství

o       představitelé: Karel Škréta, Petr Brandl, Jan Kupecký, Václav Hollár

·      hudba

představitelé: Vejvanovský, Jan Dismas Zelenka