maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Vývoj v Anglii před anglickou buržoazní revolucí...

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Vývoj v Anglii před anglickou buržoazní revolucí (vláda Tudorovců), předrevoluční Francie za vlády Ludvíka XIV.

 

ANGLIE -> vláda Tudorovců

-         1485 konec války 2 růží (- 1485) porážka Richarda III. v bitvě u Bosworthu => nástup dynastie Tudorovců

 

o       Jindřich VII. (1485 - 1905)

-         období stability a posílení královské moci -> snaha o upevnění absolutismu

-         podpora plavby a obchodu => velké příjmy do královské pokladny = král není odkázán pouze na daně určené parlamentem – svolává ho pouze v případě nouze = nespokojenost parlamentu

-         potřeba reformace církve = chápáno jako potřebná změna, ne jako boj proti katolické církvi

 

o       Jindřich VIII. (1509 – 1547)

-         neomezená moc až krutovláda, 6 žen: Kateřina Aragonská, Anna Boleynová, Jana Seymurová, Anna Kalévská, Kateřina Howardová, Kateřina Parrová (2x rozvod, 2x poprava, 1 zemřela, 1 ho přežila)

-         reformace i záležitostí politickou -  potřeba zachovat dědictví po meči x z 1. manželství měl s Kateřinou Aragonskou pouze dceru -> chce se nechat rozvést x papež nesouhlasí = žádá anglické duchovní o posvěcení rozvodu bez papežova souhlasu => 1534 odluka od Říma, vznik anglikánské církve, hlavou církve v Anglii prohlášen král => zrušeny kláštery, pronásledování katolíků, církev majitelkou půdy => povinnost hlášení se k této církvi – nepokoj buržoazie a šlechty – chtějí angl. církev tzv. očistit = puritáni

 

o       Alžběta (1558 – 1603)

-         největší rozkvět říše a absolutismu -> vzdělaná a inteligentní žena nadaná na diplomacii, období stability a míru

-         podpora šlechty a buržoazie, potlačení nebezpečných spiknutí (např. hraběte Norfolka)

-         pokračuje v politice svého otce Jindřicha VIII.

§       zahraniční politika:

o       ve Skotsku vláda příbuzné Marie Stuartovny – podpora katolicismu x reforma ve Skotsku -> povstání, Marie prchá do Londýna x na rozdíl od Alžběty má mužského potomka = velmi nebezpečná v Londýně -> toho využívá Španělsko: chce využít Marie Stuartovny a zbavit Anglii výsadního postavení + upevnit katolickou víru -> cíl: vražda Alžběty x spiknutí prozrazeno – strach Alžběty z Marie => 1587 Marie popravena

o       konflikt se Španělskem: 1558 nevyhlášený válečný konflikt, Španělsko s pomocí Nizozemí a špatného počasí poraženo -> ústup španělské moci v západní Evropě => Anglie a Nizozemí prvenství na moři – Alžběta tajně podporovala pirátské plavby Francise Drakea -> zisky do královské pokladny

-         doba alžbětinské kultury: vrchol renesance, rozvoj divadla -> nejvýznam. dílo William Shakespeare

-         1603 Alžběta umírá bezdětná na trůn nastupuje syn popravené Marie Stuartovny  Jakub I. = nástup Stuartovců

 

 

FRANCIE  -> předrevoluční období – vláda Ludvíka XIV.

 

o       Ludvík XIV. (1643 – 1715) tzv. král Slunce

-         po smrti Ludvíka XIII. nastoupil  na trůn jeho pětiletý syn -> regentská vláda Anny Rakouské a státní povinnosti v rukou kardinála Mazarina – prosadil zájmy Francie po třicetileté válce x proti jeho vystupování stavovský odboj – tzv. fronda, upevnění absolutismu -> Ludvík převzal fakticky vládu až po jeho smrti

-         obratný politik s mnoha výbornými politiky kolem sebe: např. Colbert – stoupenec merkantilismu: zdroj blahobytu je obchod a jeho ukazatelem je rostoucí množství peněz

§       vnitřní politika:

o       opora absolutismu v:

§       armádě = nejsilnější v Evropě

§       byrokratické úřední správě

§       katolická církev – zabezpečení myšlenkové jednoty říše

 

§       zahraniční politika:

o       1688 – 1697 devítiletá válka s protifrancouzskou koalicí o falcké dědictví

o       1701 – 1714 válka o španělské dědictví = spor o nástupnictví: fr. Bourboni x rak. Habsburkové -> výsledkem utrechtský mír a rastattský mír

o       pronikání do kolonií -> zisk území v s. Americe, Indonésii, Madagaskar atd.

jeho vláda znamenala vrcholný rozkvět kultury -> vybudován zámek Versailles, přestavba Paříže, rozvoj věd, podpora dramatu a divadla